LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA


Vyhovuje 2897 produktů
Aktuální strana 16 z 145

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 2282
Kat. čís.: 18737
Letectví a kosmonautika. Vlastnosti elektrických soustav letadel
Aerospace series. Characteristics of aircraft electrical supplies
Třídící znak: 311700Datum vydání: 01.01.1996    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 2042
Kat. čís.: 58680
Letectví a kosmonautika - Schémata leteckých elektrických obvodů
Aircraft electrical circuit diagrams
Třídící znak: 311705Datum vydání: 01.11.2000    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3830
Kat. čís.: 514768
Letectví a kosmonautika - Elektrický systém - Analýza zatížení
Aerospace series - Electrical system - Load analysis
Třídící znak: 311706Datum vydání: 01.08.2022  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3371
Kat. čís.: 508773
Letectví a kosmonautika - Vodivé propojení - Technická specifikace
Aerospace series - Electrical bonding - Technical specification
Třídící znak: 311707Datum vydání: 01.02.2020  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3838
Kat. čís.: 515495
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkoušky uživatelsky aplikovaných značení leteckých elektrických kabelů
Aerospace series - Requirements and tests on user-applied markings on aircraft electrical cables
Třídící znak: 311708Datum vydání: 01.11.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 4650
Kat. čís.: 517254
Letectví a kosmonautika - Značení vodičů a kabelů, UV laser
Aerospace series - Wire and cable marking process, UV Laser
Třídící znak: 311708Datum vydání: 01.08.2023  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3909
Kat. čís.: 500629
Letectví a kosmonautika - Zkušební kapaliny a zkušební metody pro elektrické a optické součástky a podsestavy
Aerospace series - Test fluids and test methods for electrical and optical components and sub-assemblies
Třídící znak: 311709Datum vydání: 01.11.2016  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 2283
Kat. čís.: 87923
Letectví a kosmonautika - Zkoušky letadlové kabeláže
Aerospace series - Testing of aircraft wiring
Třídící znak: 311710Datum vydání: 01.05.2011  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 6049-001
Kat. čís.: 506354
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra z meta-aramidových vláken - Část 001: Technická specifikace
Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeve in meta-aramid fibres - Part 001: Technical specification
Třídící znak: 311711Datum vydání: 01.03.2019  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 6049-002
Kat. čís.: 86513
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra z meta-aramidových vláken - Část 002: Všeobecně a seznam norem výrobku
Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeve in meta-aramid fibres - Part 002: General and list of product standards
Třídící znak: 311711Datum vydání: 01.09.2010  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 6049-003
Kat. čís.: 506356
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra z meta-aramidových vláken - Část 003: Opletená, trubkovitá, roztažitelná - Norma výrobku
Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeve in meta-aramid fibres - Part 003: Braided, tubular, expandable - Product standard
Třídící znak: 311711Datum vydání: 01.03.2019  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 6049-004
Kat. čís.: 509026
Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra z meta-aramidových vláken - Část 004: Opletená, trubkovitá, vysoce roztažitelná - Norma výrobku
Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeve in meta-aramid fibres - Part 004: Braided, tubular, high expandable - Product standard
Třídící znak: 311711Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 6049-005
Kat. čís.: 97350
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra z meta-aramidových vláken - Část 005: Pouzdro pružné po instalaci - Norma výrobku
Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeve in meta-aramid fibres - Part 005: Sleeve flexible, post installation - Product standard
Třídící znak: 311711Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 6049-006
Kat. čís.: 91125
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra z meta-aramidových vláken - Část 006: Samosmršťovací ochranné pouzdro, pružné po instalaci - Norma výrobku
Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeve in meta-aramid fibres - Part 006: Self-wrapping protective sleeve, flexible post installation - Product standard
Třídící znak: 311711Datum vydání: 01.10.2012  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 6049-007
Kat. čís.: 91124
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra z meta-aramidových vláken - Část 007: Samosmršťovací ochranné pouzdro, pružné po instalaci, pracovní teplota od -55 °C do 260 °C - Norma výrobku
Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeve in meta-aramid fibres - Part 007: Self-wrapping protective sleeve, flexible post installation operating temperature from - 55 °C to 260 °C - Product standard
Třídící znak: 311711Datum vydání: 01.10.2012  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 6049-008
Kat. čís.: 504309
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra z meta-aramidových vláken - Část 008: Samosmršťovací stíněné ochranné pouzdro (EMI) s nikl-měděným opletením, pružné po instalaci, pracovní teplota od -55 °C do 200 °C - Norma výrobku
Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeve in meta-aramid fibres - Part 008: Selfwrapping shielded (EMI) protective sleeve with nickel copper braid, flexible post installation operating temperature from -55 °C to 200 °C - Product standard
Třídící znak: 311711Datum vydání: 01.05.2018  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 6049-009
Kat. čís.: 500453
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra z meta-aramidových vláken - Část 009: Samosmršťovací ochranné pouzdro odolné proti ohni, pružné po instalaci, pracovní teplota od -55 °C do 260 °C - Norma výrobku
Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeve in meta-aramid fibres - Part 009: Self- wrapping fire protection sleeve, flexible, post installation, operating temperature from -55 °C to 260 °C - Product standard
Třídící znak: 311711Datum vydání: 01.09.2016  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 6059-100
Kat. čís.: 98370
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 100: Všeobecně
Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeves - Test methods - Part 100: General
Třídící znak: 311712Datum vydání: 01.12.2015  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 6059-202
Kat. čís.: 502221
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 202: Rozměry a hmotnost
Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeves - Test methods - Part 202: Dimensions and mass
Třídící znak: 311712Datum vydání: 01.07.2017  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 6059-301
Kat. čís.: 502884
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 301: Vystavení slunečnímu záření
Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeves - Test methods - Part 301: Sun light exposure
Třídící znak: 311712Datum vydání: 01.10.2017  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  Další strana >>