NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB


Vyhovuje 1469 produktů
Aktuální strana 38 z 74

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 13395-2
Kat. čís.: 66410
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení zpracovatelnosti - Část 2: Zkouška tekutosti injektážních směsí nebo malt
Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of workability - Part 2: Test for flow of grout or mortar
Třídící znak: 732133Datum vydání: 01.02.2003  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13395-3
Kat. čís.: 66411
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení zpracovatelnosti - Část 3: Zkouška tekutosti (rozlití) správkových betonů
Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of workability - Part 3: Test for flow of repair concrete
Třídící znak: 732133Datum vydání: 01.02.2003  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13395-4
Kat. čís.: 66412
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení zpracovatelnosti - Část 4: Použití správkové malty na podhledové povrchy
Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of workability - Part 4: Application of repair mortar overhead
Třídící znak: 732133Datum vydání: 01.02.2003  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13894-1
Kat. čís.: 70417
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení únavové pevnosti při dynamickém zatěžování - Část 1: Během vytvrzování
Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of fatigue under dynamic loading - Part 1: During cure
Třídící znak: 732134Datum vydání: 01.08.2004  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13894-2
Kat. čís.: 66496
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení únavy při dynamickém zatížení - Část 2: Po ztvrdnutí
Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of fatigue under dynamic loading - Part 2: After hardening
Třídící znak: 732134Datum vydání: 01.04.2003    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13062
Kat. čís.: 69037
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení tixotropie výrobků pro ochranu výztuže
Products and systems for the protection and repair of concrete structure - Test method - Determination of thixotropy of products for protection of reinforcement
Třídící znak: 732135Datum vydání: 01.12.2003  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13584
Kat. čís.: 70227
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení dotvarování tlakem správkových výrobků
Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of creep in compression for repair products
Třídící znak: 732136Datum vydání: 01.08.2004  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12618-1
Kat. čís.: 69790
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Část 1: Přilnavost a protažení injektážních výrobků s omezenou tažností
Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Part 1: Adhesion and elongation capacity of injection products with limited ductility
Třídící znak: 732137Datum vydání: 01.05.2004  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12618-2
Kat. čís.: 72615
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Část 2: Stanovení soudržnosti injektážních výrobků, s nebo bez teplotních cyklů - Soudržnost odtrhovou zkouškou
Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Part 2: Determination of the adhesion of injection product, with or without thermal cycling - Adhesion by tensile bond strength
Třídící znak: 732137Datum vydání: 01.03.2005  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12618-3
Kat. čís.: 72618
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Část 3: Stanovení soudržnosti injektážních výrobků, s nebo bez teplotních cyklů - Metoda šikmého smyku
Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Part 3: Determination of the adhesion of injection products, with or without thermal cycling - Slant shear method
Třídící znak: 732137Datum vydání: 01.03.2005  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13529
Kat. čís.: 70204
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení odolnosti vůči silnému chemickému napadení
Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Resistance to severe chemical attack
Třídící znak: 732138Datum vydání: 01.05.2004  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12637-1
Kat. čís.: 73076
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Slučitelnost výrobků pro injektování - Část 1: Slučitelnost s betonem
Product and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Compatibility of injection products - Part 1: Compatibility with concrete
Třídící znak: 732139Datum vydání: 01.05.2005  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12637-3
Kat. čís.: 72153
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Slučitelnost výrobků pro injektování - Část 3: Vliv výrobků pro injektování na elastomerové vložky v betonu
Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Compatibility of injection products - Part 3: Effect of injection products on polymer inserts in concrete
Třídící znak: 732139Datum vydání: 01.04.2005  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13578
Kat. čís.: 70770
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Slučitelnost s mokrým betonem
Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Compatibility on wet concrete
Třídící znak: 732140Datum vydání: 01.08.2004  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14068
Kat. čís.: 70769
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení vodotěsnosti injektovaných trhlin bez pohybu v betonu
Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of watertightness of injected cracks without movement in concrete
Třídící znak: 732141Datum vydání: 01.08.2004  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13295
Kat. čís.: 72061
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení odolnosti proti karbonataci
Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of resistance to carbonation
Třídící znak: 732142Datum vydání: 01.01.2005  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13396
Kat. čís.: 71884
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Měření průniku chloridových iontů
Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Measurement of chloride ion ingress
Třídící znak: 732143Datum vydání: 01.01.2005  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1771
Kat. čís.: 72505
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení injektovatelnosti zkouškou v pískovém sloupci
Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of injectability using the sand column test
Třídící znak: 732144Datum vydání: 01.03.2005  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 75323)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.2007  
  
ČSN EN 14406
Kat. čís.: 72506
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení součinitele expanze a vývoje expanze
Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of the expansion ratio and expansion evolution
Třídící znak: 732145Datum vydání: 01.03.2005  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14497
Kat. čís.: 72507
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení stability při filtraci
Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of the filtration stability
Třídící znak: 732146Datum vydání: 01.03.2005  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48  Další strana >>