OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA


Vyhovuje 331 produktů
Aktuální strana 4 z 17

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 16064
Kat. čís.: 90841
Obaly - Pevné plastové láhve - PET ústí láhve, vysoké 30/25 (18,5)
Packaging - Rigid plastic containers - PET finish 30/25 High (18,5)
Třídící znak: 770237Datum vydání: 01.07.2012  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16065
Kat. čís.: 90842
Obaly - Pevné plastové láhve - PET ústí láhve nízké 30/25 (16,8)
Packaging - Rigid plastic containers - PET finish 30/25 Low (16,8)
Třídící znak: 770238Datum vydání: 01.07.2012  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16066
Kat. čís.: 90843
Obaly - Pevné plastové láhve - PET ústí láhve 26,7 (stoupání 6,35)
Packaging - Rigid plastic containers - PET finish 26,7 (lead 6,35)
Třídící znak: 770239Datum vydání: 01.07.2012  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 77 0240
Kat. čís.: 31323
Stanovení součinitele smykového tření obalových materiálů. Metoda smýkání po vodorovné rovině
Determination of coefficient of friction of packaging materials. Method of horizontal plane slipping
Třídící znak: 770240Datum vydání:     Cena: 144,1 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 36404)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.10.1986  
  
ČSN EN 16067
Kat. čís.: 90845
Obaly - Pevné plastové láhve - PET ústí láhve 26,7 (stoupání 9,00)
Packaging - Rigid plastic containers - PET finish 26,7 (lead 9,00)
Třídící znak: 770242Datum vydání: 01.07.2012  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16068
Kat. čís.: 90846
Obaly - Pevné plastové láhve - PET ústí láhve 38
Packaging - Rigid plastic containers - PET finish 38
Třídící znak: 770243Datum vydání: 01.07.2012  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16592
Kat. čís.: 516707
Obaly - Tuhé plastové láhve - PET ústí láhve 29/25 (12,6)
Packaging - Rigid plastic containers - PET finish 29/25 (12,6)
Třídící znak: 770244Datum vydání: 01.05.2023  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16593
Kat. čís.: 97515
Obaly - Tuhé plastové láhve - PET ústí láhve BVS 30H60
Packaging - Rigid plastic containers - PET finish BVS 30H60
Třídící znak: 770245Datum vydání: 01.05.2015  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16594
Kat. čís.: 97514
Obaly - Tuhé plastové láhve - PET ústí láhve 26/22 (12,0)
Packaging - Rigid plastic containers - PET finish 26/22 (12,0)
Třídící znak: 770246Datum vydání: 01.05.2015  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 77 0290
Kat. čís.: 5611
Zkoušení lepicích a samolepicích pásek za ztížených klimatických podmínek
Tests of adhesive and self-adhesive tapes in complicated climatic conditions
Třídící znak: 770290Datum vydání:     Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 77 0301
Kat. čís.: 5612
Spotřebitelské obaly. Zkoušení mechanické odolnosti sáčků volným pádem
Testing of mechanical resistance of begs. Drop test
Třídící znak: 770301Datum vydání:     Cena: 77 Kč
  
ČSN EN 14477
Kat. čís.: 71275
Obaly - Flexibilní obalové materiály - Stanovení odolnosti proti průrazu - Zkušební metody
Packaging - Flexible packaging material - Determination of puncture resistance - Test methods
Třídící znak: 770305Datum vydání: 01.10.2004  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 77 0312
Kat. čís.: 31325
Zkoušení vlivu tekutých náplní na pevnost svaru termoplastových a kombinovaných obalových materiálů
Testing of the influence of fluid fillings on the weld strength of thermoplastic and combined packaging materials
Třídící znak: 770312Datum vydání:     Cena: 144,1 Kč
  
ČSN EN 14479
Kat. čís.: 71360
Obaly - Flexibilní obalové materiály - Stanovení zbytkových rozpouštědel plynovou chromatografií za použití dynamické metody "headspace" - Absolutní metoda
Packaging - Flexible packaging material - Determination of residual solvents by dynamic headspace gas chromatography - Absolute method
Třídící znak: 770314Datum vydání: 01.11.2004  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13628-1
Kat. čís.: 67647
Obaly - Měkké obalové materiály - Stanovení zbytkových rozpouštědel plynovou chromatografií za použití statické metody "headspace" - Část 1: Absolutní metoda
Packaging - Flexible packaging material - Determination of residual solvents by static headspace gas chromatography- Part 1: Absolute method
Třídící znak: 770315Datum vydání: 01.07.2003  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13628-2
Kat. čís.: 67646
Obaly - Měkké obalové materiály - Stanovení zbytkových rozpouštědel plynovou chromatografií za použití statické metody "headspace" - Část 2: Průmyslové metody
Packaging - Flexible packaging material - Determination of residual solvents by static headspace gas chromatography - Part 2: Industrial methods
Třídící znak: 770315Datum vydání: 01.07.2003  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14045
Kat. čís.: 68805
Obaly - Hodnocení rozpadu obalových materiálů pomocí prakticky zaměřených zkoušek při definovaných podmínkách kompostování
Packaging - Evaluation of the disintegration of packaging materials in practical oriented tests under defined composting conditions
Třídící znak: 770316Datum vydání: 01.11.2003  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14046
Kat. čís.: 68804
Obaly - Hodnocení úplné aerobní biodegradace obalových materiálů při řízených podmínkách kompostování - Metoda analytického stanovení uvolněného oxidu uhličitého
Packaging - Evaluation of the ultimate aerobic biodegradability of packaging materials under controlled composting conditions - Method by analysis of released carbon dioxide
Třídící znak: 770317Datum vydání: 01.11.2003  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14047
Kat. čís.: 68631
Obaly - Stanovení úplné aerobní biodegradability obalových materiálů ve vodném prostředí - Metoda analýzy uvolněného oxidu uhličitého
Packaging - Determination of the ultimate aerobic biodegradability of packaging materials in an aqueous medium - Method by analysis of evolved carbon dioxide
Třídící znak: 770318Datum vydání: 01.10.2003  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14048
Kat. čís.: 68629
Obaly - Stanovení úplné aerobní biodegradability obalových materiálů ve vodném prostředí - Metoda měření spotřeby kyslíku v uzavřeném respirometru
Packaging - Determination of the ultimate aerobic biodegradability of packaging materials in an aqueous medium - Method by measuring the oxygen demand in a closed respirometer
Třídící znak: 770319Datum vydání: 01.10.2003  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  Další strana >>