STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU


Vyhovuje 373 produktů
Aktuální strana 7 z 19

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 8502-4
Kat. čís.: 503281
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 4: Návod pro odhad pravděpodobnosti kondenzace vlhkosti před nanášením nátěrů
Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Tests for the assessment of surface cleanliness - Part 4: Guidance on the estimation of the probability of condensation prior to paint application
Třídící znak: 038222Datum vydání: 01.09.2017  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8502-5
Kat. čís.: 73850
Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 5: Měření chloridů na ocelovém povrchu připraveném pro nátěry (metoda zjišťování iontů detekční trubicí)
Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Tests for the assessment of surface cleanliness - Part 5: Measurement of chloride on steel surfaces prepared for painting (ion detection tube method)
Třídící znak: 038222Datum vydání: 01.08.2005  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8502-6
Kat. čís.: 511472
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 6: Extrakce vodou rozpustných nečistot pro analýzu (Breslova metoda)
Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Tests for the assessment of surface cleanliness - Part 6: Extraction of water soluble contaminants for analysis (Bresle method)
Třídící znak: 038222Datum vydání: 01.12.2020  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8502-9
Kat. čís.: 512315
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 9: Provozní metoda pro konduktometrické stanovení solí rozpustných ve vodě
Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Tests for the assessment of surface cleanliness - Part 9: Field method for the conductometric determination of water-soluble salts
Třídící znak: 038222Datum vydání: 01.05.2021  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8503-1
Kat. čís.: 91215
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů - Část 1: Specifikace a definice pro hodnocení otryskaných povrchů s pomocí ISO komparátorů profilu povrchu
Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Surface roughness characteristics of blast-cleaned steel substrates - Part 1: Specifications and definitions for ISO surface profile comparators for the assessment of abrasive blast-cleaned surfaces
Třídící znak: 038223Datum vydání: 01.08.2012  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8503-2
Kat. čís.: 91216
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů - Část 2: Hodnocení profilu povrchu otryskané oceli komparátorem
Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Surface roughness characteristics of blast-cleaned steel substrates - Part 2: Method for the grading of surface profile of abrasive blast-cleaned steel - Comparator procedure
Třídící znak: 038223Datum vydání: 01.08.2012  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8503-3
Kat. čís.: 91217
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů - Část 3: Postup kalibrace ISO komparátorů profilu povrchu a stanovení profilu povrchu mikroskopem
Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Surface roughness characteristics of blast-cleaned steel substrates - Part 3: Method for the calibration of ISO surface profile comparators and for the determination of surface profile - Focusing microscope procedure
Třídící znak: 038223Datum vydání: 01.08.2012  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8503-4
Kat. čís.: 91218
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů - Část 4: Postup kalibrace ISO komparátorů profilu povrchu a stanovení profilu povrchu profilometrem
Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Surface roughness characteristics of blast-cleaned steel substrates - Part 4: Method for the calibration of ISO surface profile comparators and for the determination of surface profile - Stylus instrument procedure
Třídící znak: 038223Datum vydání: 01.08.2012  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8503-5
Kat. čís.: 502627
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů - Část 5: Určení profilu povrchu páskou metodou repliky
Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Surface roughness characteristics of blast-cleaned steel substrates - Part 5: Replica tape method for the determination of the surface profile
Třídící znak: 038223Datum vydání: 01.09.2017  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 8504-1
Kat. čís.: 510286
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody přípravy povrchu - Část 1: Obecné zásady
Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Surface preparation methods - Part 1: General principles
Třídící znak: 038224Datum vydání: 01.06.2020  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8504-2
Kat. čís.: 510287
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody přípravy povrchu - Část 2: Otryskávání
Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Surface preparation methods - Part 2: Abrasive blast-cleaning
Třídící znak: 038224Datum vydání: 01.06.2020  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8504-3
Kat. čís.: 508032
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody přípravy povrchu - Část 3: Ruční a mechanizované čištění
Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Surface preparation methods - Part 3: Hand- and power-tool cleaning
Třídící znak: 038224Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11124-1
Kat. čís.: 507312
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace kovových otryskávacích prostředků - Část 1: Obecný úvod a klasifikace
Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Specifications for metallic blast-cleaning abrasives - Part 1: General introduction and classification
Třídící znak: 038234Datum vydání: 01.05.2019  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11124-2
Kat. čís.: 506554
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace kovových otryskávacích prostředků - Část 2: Drť z tvrzené litiny
Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Specifications for metallic blastcleaning abrasives - Part 2: Chilled-iron grit
Třídící znak: 038234Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11124-3
Kat. čís.: 506569
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace kovových otryskávacích prostředků - Část 3: Broky a drť z vysokouhlíkové lité oceli
Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Specifications for metallic blastcleaning abrasives - Part 3: High-carbon cast-steel shot and grit
Třídící znak: 038234Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11124-4
Kat. čís.: 506555
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace kovových otryskávacích prostředků - Část 4: Broky z nízkouhlíkové lité oceli
Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Specifications for metallic blastcleaning abrasives - Part 4: Low-carbon cast-steel shot
Třídící znak: 038234Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11124-5
Kat. čís.: 512785
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace kovových otryskávacích prostředků - Část 5: Sekaný ocelový drát
Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Specifications for metallic blastcleaning abrasives - Part 5: Cut steel wire
Třídící znak: 038234Datum vydání: 01.10.2021  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11125-1
Kat. čís.: 507495
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení kovových otryskávacích prostředků - Část 1: Vzorkování
Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Test methods for metallic blast-cleaning abrasives - Part 1: Sampling
Třídící znak: 038235Datum vydání: 01.06.2019  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11125-2
Kat. čís.: 506556
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení kovových otryskávacích prostředků - Část 2: Stanovení distribuce velikosti částic
Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Test methods for metallic blastcleaning abrasives - Part 2: Determination of particle size distribution
Třídící znak: 038235Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11125-3
Kat. čís.: 506557
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení kovových otryskávacích prostředků - Část 3: Stanovení tvrdosti
Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Test methods for metallic blastcleaning abrasives - Part 3: Determination of hardness
Třídící znak: 038235Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  Další strana >>