VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ


Vyhovuje 205 produktů
Aktuální strana 5 z 11

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 527-1
Kat. čís.: 88776
Kancelářský nábytek - Pracovní stoly - Část 1: Rozměry
Office furniture - Work tables and desks - Part 1: Dimensions
Třídící znak: 911105Datum vydání: 01.10.2011  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 527-2+A1
Kat. čís.: 514173
Kancelářský nábytek - Pracovní stoly - Část 2: Požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost
Office furniture - Work tables - Part 2: Safety, strength and durability requirements
Třídící znak: 911105Datum vydání: 01.03.2022  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14073-2
Kat. čís.: 72863
Kancelářský nábytek - Úložný nábytek - Část 2: Bezpečnostní požadavky
Office furniture - Storage furniture - Part 2: Safety requirements
Třídící znak: 911115Datum vydání: 01.04.2005  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14073-3
Kat. čís.: 71485
Kancelářský nábytek - Úložný nábytek - Část 3: Metody zkoušení pro stanovení stability a pevnosti konstrukce
Office furniture - Storage furniture - Part 3: Test methods for the determination of stability and strength of the structure
Třídící znak: 911115Datum vydání: 01.02.2005    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14074
Kat. čís.: 71484
Kancelářský nábytek - Stoly, pracovní desky a úložný nábytek - Metody zkoušení pro stanovení pevnosti a odolnosti pohyblivých částí
Office furniture - Tables and desks and storage furniture - Test methods for the determination of strength and durability of moving parts
Třídící znak: 911116Datum vydání: 01.02.2005    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1023-1
Kat. čís.: 51992
Kancelářský nábytek - Dělicí příčky - Část 1: Rozměry
Office furniture - Screens - Part 1: Dimensions
Třídící znak: 911220Datum vydání: 01.04.1998  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 1023-2
Kat. čís.: 59971
Kancelářský nábytek - Dělicí příčky - Část 2: Mechanické bezpečnostní požadavky
Office furniture - Screens - Part 2: Mechanical safety requirements
Třídící znak: 911220Datum vydání: 01.02.2001    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1023-3
Kat. čís.: 59970
Kancelářský nábytek - Dělicí příčky - Část 3: Zkušební metody
Office furniture - Screens - Part 3: Test methods
Třídící znak: 911220Datum vydání: 01.02.2001    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14434
Kat. čís.: 85641
Nástěnné tabule pro vzdělávací zařízení - Ergonomické, technické a bezpečnostní požadavky a metody zkoušení
Writing boards for educational institutions - Ergonomic, technical and safety requirements and their test methods
Třídící znak: 911230Datum vydání: 01.06.2010  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 91 1570
Kat. čís.: 98681
Nábytek - Matrace pro lůžka - Základní ustanovení a rozměry
Furniture - Mattrasses for beds - Basic provisions and dimensions
Třídící znak: 911570Datum vydání: 01.11.2015  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN EN 1729-1
Kat. čís.: 501524
Nábytek - Židle a stoly pro vzdělávací instituce - Část 1: Funkční rozměry
Furniture - Chairs and tables for educational institutions - Part 1: Functional dimensions
Třídící znak: 911710Datum vydání: 01.01.2017  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1729-2
Kat. čís.: 517855
Nábytek - Židle a stoly pro vzdělávací instituce - Část 2: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení
Furniture - Chairs and tables for educational institutions - Part 2: Safety requirements and test methods
Třídící znak: 911710Datum vydání: 01.11.2023  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 91 3001
Kat. čís.: 80846
Nábytek pro venkovní použití - Zahradní nábytek - Technické požadavky
Furniture for exterior using - Garden furniture - Technical requirements
Třídící znak: 913001Datum vydání: 01.05.2008  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN EN 581-1
Kat. čís.: 505132
Venkovní nábytek - Sedací nábytek a stoly pro kempování, domácí a komerční použití - Část 1: Základní bezpečnostní požadavky
Outdoor furniture - Seating and tables for camping, domestic and contract use - Part 1: General safety requirements
Třídící znak: 913010Datum vydání: 01.06.2018  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 581-2
Kat. čís.: 500712
Venkovní nábytek - Sedací nábytek a stoly pro kempování, domácí a komerční použití - Část 2: Požadavky na mechanickou bezpečnost a zkušební metody pro sedací nábytek
Outdoor furniture - Seating and tables for camping, domestic and contract use - Part 2: Mechanical safety requirements and test methods for seating
Třídící znak: 913010Datum vydání: 01.09.2016  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 581-3
Kat. čís.: 505105
Venkovní nábytek - Sedací nábytek a stoly pro kempování, domácí a komerční použití - Část 3: Mechanické bezpečnostní požadavky na stolový nábytek
Outdoor furniture - Seating and tables for camping, domestic and contract use - Part 3: Mechanical safety requirements for tables
Třídící znak: 913010Datum vydání: 01.06.2018  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14516+A1
Kat. čís.: 509626
Koupací vany pro domácí použití
Baths for domestic purposes
Třídící znak: 914101Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12764+A1
Kat. čís.: 509621
Zdravotnětechnické zařizovací předměty - Požadavky na vířivé koupací vany
Sanitary appliances - Specification for whirlpool baths
Třídící znak: 914103Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 198
Kat. čís.: 83051
Zdravotnětechnické zařizovací předměty - Koupací vany vyrobené z odlévaných tenkých zesíťovaných akrylátových desek - Požadavky a zkušební metody
Sanitary appliances - Baths made from crosslinked cast acrylic sheets - Requirements and test methods
Třídící znak: 914104Datum vydání: 01.04.2009  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 232
Kat. čís.: 92736
Koupací vany - Připojovací rozměry
Baths - Connecting dimensions
Třídící znak: 914105Datum vydání: 01.04.2013  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  5 6 7 8 9 10 11  Další strana >>