VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ


Vyhovuje 731 produktů
Aktuální strana 3 z 37

Předchozí strana Další strana >>

ČSN 75 2601
Kat. čís.: 86881
Malé vodní elektrárny - Základní požadavky
Small hydro-power plants - Basic requirements
Třídící znak: 752601Datum vydání: 01.11.2010  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
  
ČSN 75 2911
Kat. čís.: 32058
Vodní značky
Flood marks
Třídící znak: 752911Datum vydání: 01.02.1993  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 75 2935
Kat. čís.: 94534
Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních
The Safety assessment of hydraulic structures during floods
Třídící znak: 752935Datum vydání: 01.01.2014  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN 75 3310
Kat. čís.: 82947
Odkaliště
Tailings
Třídící znak: 753310Datum vydání: 01.06.2009  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN 75 3415
Kat. čís.: 32682
Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování
Plants for handling of petroleum matters and their storage
Třídící znak: 753415Datum vydání: 01.10.1992  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
  
Oprava  : N1 (Katalogové číslo: 39324)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.06.1993  
  
Oprava  : N2 (Katalogové číslo: 40198)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.03.1996  
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 88943)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.09.2011  
  
ČSN 75 3418
Kat. čís.: 87591
Ochrana povrchových a podzemních vod před znečištěním při dopravě ropných látek silničními vozidly
Prevention of surface and ground water contamination caused by road transport of petroleum matters.
Třídící znak: 753418Datum vydání: 01.10.2011  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 75 4030
Kat. čís.: 58360
Křížení a souběhy melioračních zařízení s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními
Crossing and convergence of equipment for amelioration with railways, roadways and lines
Třídící znak: 754030Datum vydání: 01.03.2000    Cena: 269,5 Kč
  
ČSN 75 4100
Kat. čís.: 15126
Průzkum pro meliorační opatření na zemědělských půdách. Základní ustanovení
Investigation for amelioration on agricultural lands. Basic regulations
Třídící znak: 754100Datum vydání: 01.12.1993  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 75 4200
Kat. čís.: 15282
Hydromeliorace. Úprava vodního režimu zemědělských půd odvodněním
Amelioration. Control of sub-surface water management of agricultural lands by draining
Třídící znak: 754200Datum vydání: 01.01.1994  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
  
ČSN 75 4210
Kat. čís.: 97142
Hydromeliorace - Odvodňovací kanály
Amelioration - Drainage canals
Třídící znak: 754210Datum vydání: 01.04.2015  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
  
ČSN 75 4306
Kat. čís.: 85281
Hydromeliorace - Závlahové potrubí a trubní sítě
Amelioration - Irrigation pipeline and pipe networks
Třídící znak: 754306Datum vydání: 01.03.2010  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
  
ČSN 75 4500
Kat. čís.: 19647
Protierozní ochrana zemědělské půdy
Conservation of agricultural soils
Třídící znak: 754500Datum vydání: 01.06.1996  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
Oprava  : N (Katalogové číslo: 51569)Cena bude stanovena
 
 Vydána: 01.10.1997  
  
ČSN EN 805
Kat. čís.: 61408
Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti
Water supply - Requirements for systems and components outside buildings
Třídící znak: 755011Datum vydání: 01.08.2001  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 90566)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.2012  
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 87379)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.01.2011  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 505450)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.08.2018  
  
ČSN EN 14801
Kat. čís.: 78095
Podmínky pro tlakovou klasifikaci výrobků potrubních systémů určených pro zásobování vodou a odvádění odpadních vod
Conditions for pressure classification of products for water and wastewater pipelines
Třídící znak: 755013Datum vydání: 01.04.2007  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 75 5020
Kat. čís.: 518101
Vykazování ztrát pitné vody z vodovodů
Account of water loss in drinking water distribution system
Třídící znak: 755020Datum vydání: 01.10.2023  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 519655)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.08.2024  
  
ČSN 75 5025
Kat. čís.: 16396
Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě
Identification plates for water supply distribution network
Třídící znak: 755025Datum vydání: 01.07.1994  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN EN 15975-1+A1
Kat. čís.: 503175
Zabezpečení dodávky pitné vody - Pravidla pro management rizik a krizové řízení - Část 1: Krizové řízení
Security of drinking water supply - Guidelines for risk and crisis management - Part 1: Crisis management
Třídící znak: 755030Datum vydání: 01.09.2017  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15975-2
Kat. čís.: 94924
Zabezpečení dodávky pitné vody - Pravidla pro rizikový a krizový management - Část 2: Management rizik
Security of drinking water supply - Guidelines for risk and crisis management - Part 2: Risk management
Třídící znak: 755030Datum vydání: 01.03.2014  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 75 5050-1
Kat. čís.: 99307
Hospodářství pro dezinfekci vody ve vodohospodářských provozech - Část 1: Dezinfekce prováděná chlorem a chlorovými preparáty
Disinfection in water facilities - Part 1: Disinfection with chlorine and chlorine preparations
Třídící znak: 755050Datum vydání: 01.03.2016  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
  
ČSN 75 5050-2
Kat. čís.: 98734
Hospodářství pro dezinfekci vody ve vodohospodářských provozech - Část 2: Dezinfekce prováděná ozonem
Disinfection in water facilities - Part 2: Disinfection with ozone
Třídící znak: 755050Datum vydání: 01.04.2016  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
První strana Předchozí strana  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  Další strana >>