VÝMĚNA DAT


Vyhovuje 186 produktů
Aktuální strana 6 z 10

Předchozí strana Další strana >>

ČSN ISO 8532
Kat. čís.: 21727
Cenné papíry - Formát pro přenos čísel certifikátů
Securities - Format for transmission of certificate numbers
Třídící znak: 979012Datum vydání: 01.06.1997  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 9019
Kat. čís.: 21726
Cenné papíry - Číslování certifikátů
Securities - Numbering of certificates
Třídící znak: 979013Datum vydání: 01.06.1997  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17531+A1
Kat. čís.: 518525
Zasílání informací dozorovým orgánům členských států za účelem zajištění dozoru v oblasti provozování internetových hazardních her
Reporting in support of supervision of online gambling services by the gambling regulatory authorities of the Member States
Třídící znak: 979600Datum vydání: 01.06.2024  Náhled normy Cena: 2239,6 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO TR 9007
Kat. čís.: 18434
Systémy zpracování informací - Pojmy a terminologie pro pojmové schéma a informační základnu
Information processing systems. Concepts and terminology for the conceptual schema and the information base
Třídící znak: 979702Datum vydání: 01.01.1996    Cena: 1261,7 Kč
  
ČSN ISO/IEC TR 9789
Kat. čís.: 19844
Informační technologie. Směrnice pro organizaci a prezentaci datových prvků pro výměnu dat - Principy a metody kódování
Information technology. Guidelines for the organization representation of data elements for data interchange. Coding methods and principles
Třídící znak: 979704Datum vydání: 01.07.1996    Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO/IEC 16509
Kat. čís.: 60418
Informační technologie - Terminologie roku 2000
Information technology - Year 2000 terminology
Třídící znak: 979705Datum vydání: 01.12.2000    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO/IEC 6523-1
Kat. čís.: 518529
Informační technologie - Struktura pro identifikaci organizací a částí organizací - Část 1: Identifikace identifikačních schémat organizací
Information technology - Structure for the identification of organizations and organization parts - Part 1: Identification of organization identification schemes
Třídící znak: 979730Datum vydání: 01.04.2024  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO/IEC 6523-2
Kat. čís.: 58152
Informační technologie - Struktura pro identifikaci organizací a částí organizací - Část 2: Registrace identifikačních schémat organizací
Information technology - Structure for the identification of organizations and organization parts - Part 2: Registration of organisation identification schemes
Třídící znak: 979730Datum vydání: 01.04.2000    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 9735-1
Kat. čís.: 68772
Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 1: Pravidla syntaxe společná pro všechny části
Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT) - Application level syntax rules (Syntax version number: 4, Syntax release number: 1) - Part 1: Syntax rules common to all parts
Třídící znak: 979735Datum vydání: 01.12.2003  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 9735-2
Kat. čís.: 68773
Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 2: Pravidla syntaxe specifická pro dávkovou EDI
Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT) - Application level syntax rules (Syntax version number: 4, Syntax release number: 1) - Part 2: Syntax rules specific to batch EDI
Třídící znak: 979735Datum vydání: 01.12.2003  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 9735-3
Kat. čís.: 71046
Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 3: Pravidla syntaxe specifická pro interaktivní EDI
Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT) - Application level syntax rules (Syntax version number: 4, Syntax release number: 1) - Part 3: Syntax rules specific to interactive EDI
Třídící znak: 979735Datum vydání: 01.08.2004  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 9735-4
Kat. čís.: 71047
Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 4: Syntaktické a služební hlášení pro dávkovou EDI (zpráva CONTRL)
Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT) - Application level syntax rules (Syntax version number: 4, Syntax release number: 1) - Part 4: Syntax and service report message for batch EDI (message type - CONTRL)
Třídící znak: 979735Datum vydání: 01.09.2004  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 9735-5
Kat. čís.: 71463
Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 5: Pravidla bezpečnosti pro dávkovou EDI (autentičnost, integrita a nepopiratelnost původu)
Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT) - Application level syntax rules (Syntax version number: 4, Syntax release number: 1) - Part 5: Security rules for batch EDI (authenticity, integrity and non-repudiation of origin)
Třídící znak: 979735Datum vydání: 01.11.2004  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 9735-6
Kat. čís.: 71464
Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 6: Bezpečnostní autentizace a potvrzení (zpráva AUTACK)
Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT) - Application level syntax rules (Syntax version number: 4, Syntax release number: 1) - Part 6: Secure authentication and acknowledgement message (message type - AUTACK)
Třídící znak: 979735Datum vydání: 01.11.2004  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 9735-7
Kat. čís.: 67054
Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 7: Pravidla bezpečnosti pro dávkovou EDI (důvěrnost)
Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT) - Application level syntax rules (Syntax version number: 4, Syntax release number: 1) - Part 7: Security rules for batch EDI (confidentiality)
Třídící znak: 979735Datum vydání: 01.05.2003  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 9735-8
Kat. čís.: 68774
Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 8: Přidružená data v EDI
Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT) - Application level syntax rules (Syntax version number: 4, Syntax release number: 1) - Part 8: Associated data in EDI
Třídící znak: 979735Datum vydání: 01.12.2003  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 9735-9
Kat. čís.: 67055
Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (Číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 9: Správa bezpečnostních klíčů a certifikátů (zpráva KEYMAN)
Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT) - Application level syntax rules (Syntax version number: 4, Syntax release number: 1) - Part 9: Security key and certificate management message (message type - KEYMAN)
Třídící znak: 979735Datum vydání: 01.05.2003  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO/IEC 11179-4
Kat. čís.: 76608
Informační technologie - Registry metadat (MDR) - Část 4: Formulace definic dat
Information technology - Metadata registries (MDR) - Part 4: Formulation of data definitions
Třídící znak: 979736Datum vydání: 01.11.2006  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN/TS 16080
Kat. čís.: 95115
Software a služby pro filtrování obsahu a komunikace na internetu
Internet Content and communications filtering software and services
Třídící znak: 979740Datum vydání: 01.06.2014  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P ISO/TS 19101-2
Kat. čís.: 86443
Geografická informace - Referenční model - Část 2: Zobrazení
Geographic information - Reference model - Part 2: Imagery
Třídící znak: 979820Datum vydání: 01.08.2010  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  6 7 8 9 10  Další strana >>