VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 354 produktů
Aktuální strana 2 z 18

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 787-24
Kat. čís.: 51473
Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 24: Stanovení relativní barevné síly pestrých pigmentů a relativní rozptylové schopnosti bílých pigmentů - Fotometrické metody
General methods of test for pigments and extenders - Part 24: Determination of relative tinting strength of coloured pigments and relative scattering power of white pigments - Photometric methods
Třídící znak: 670520Datum vydání: 01.04.1998    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 787-25
Kat. čís.: 507645
Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 25: Porovnání barevného odstínu bílých, černých a barevných pigmentů v plném tónu - Kolorimetrická metoda
General methods of test for pigments and extenders - Part 25: Comparison of the colour, in full-shade systems, of white, black and coloured pigments - Colorimetric method
Třídící znak: 670520Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 787-28
Kat. čís.: 511777
Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 28: Stanovení celkového obsahu polychlorovaných bifenylů (PCB) rozpuštěním, přečištěním a GC-MS
General methods of tests for pigments and extenders - Part 28: Determination of total content of polychlorinated biphenyls (PCB) by dissolution, cleanup and GC-MS
Třídící znak: 670520Datum vydání: 01.04.2021  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 787-3
Kat. čís.: 62475
Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 3: Stanovení látek rozpustných ve vodě - Metoda extrakce za horka
General methods of test for pigments and extenders - Part 3: Determination of matter soluble in water - Hot extraction method
Třídící znak: 670520Datum vydání: 01.08.2001  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 787-4
Kat. čís.: 504351
Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 4: Stanovení kyselosti nebo zásaditosti vodného výluhu
General methods of test for pigments and extenders - Part 4: Determination of acidity or alkalinity of the aqueous extract
Třídící znak: 670520Datum vydání: 01.05.2018  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 787-5
Kat. čís.: 26183
Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 5: Stanovení spotřeby oleje
General methods of test for pigments and extenders - Part 5: Determination if oil absorption value
Třídící znak: 670520Datum vydání: 01.11.1997    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 787-7
Kat. čís.: 85627
Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 7: Stanovení zbytku na sítě - Metodou s použitím vody - Ruční postup
General methods of test for pigments and extenders - Part 7: Determination of residue on sieve - Water method - Manual procedure
Třídící znak: 670520Datum vydání: 01.04.2010  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 787-8
Kat. čís.: 62474
Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 8: Stanovení látek rozpustných ve vodě - Metoda extrakce za studena
General methods of test for pigments and extenders - Part 8: Determination of matter soluble in water - Cold extraction method
Třídící znak: 670520Datum vydání: 01.08.2001  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 787-9
Kat. čís.: 507896
Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 9: Stanovení hodnoty pH vodné suspenze
General methods of test for pigments and extenders - Part 9: Determination of pH value of an aqueous suspension
Třídící znak: 670520Datum vydání: 01.10.2019  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 3668
Kat. čís.: 511113
Nátěrové hmoty - Vizuální porovnání barevného odstínu nátěrů
Paints and varnishes - Visual comparison of colour of paints
Třídící znak: 670530Datum vydání: 01.10.2020  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 8780-1
Kat. čís.: 21976
Pigmenty a plniva - Metody dispergace pro hodnocení dispergačních charakteristik - Část 1: Úvod
Pigments and extenders - Methods of dispersion for assessment of dispersion characteristics - Part 1: Introduction
Třídící znak: 670550Datum vydání: 01.08.1997    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8780-2
Kat. čís.: 21977
Pigmenty a plniva - Metody dispergace pro hodnocení dispergačních charakteristik - Část 2: Dispergace s použitím oscilační třepačky
Pigments and extenders - Methods of dispersion for assessment of dispersion charasteristics - Part 2: Dispersion using an oscillatory shaking machine
Třídící znak: 670550Datum vydání: 01.08.1997    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8780-3
Kat. čís.: 21978
Pigmenty a plniva - Metody dispergace pro hodnocení dispergačních charakteristik - Část 3: Dispergace s použitím vysokorychlostního míchadla
Pigments and extenders - Methods of dispersion for assessment of dispersion charasteristics - Part 3: Dispersion using a high-speed impeller mill
Třídící znak: 670550Datum vydání: 01.08.1997    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8780-4
Kat. čís.: 21979
Pigmenty a plniva - Metody dispergace pro hodnocení dispergačních charakteristik - Část 4: Dispergace s použitím perlového mlýna
Pigments and extenders - Methods of dispersion for assessment of dispersion charasteristics - Part 4: Dispersion using a bead mill
Třídící znak: 670550Datum vydání: 01.08.1997    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8780-5
Kat. čís.: 21980
Pigmenty a plniva - Metody dispergace pro hodnocení dispergačních charakteristik - Část 5: Dispergace s použitím talířového mlýna
Pigments and extenders - Methods of dispersion for assessment of dispersion charasteristics - Part 5: Dispersion using an automatic muller
Třídící znak: 670550Datum vydání: 01.08.1997    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8780-6
Kat. čís.: 21981
Pigmenty a plniva - Metody dispergace pro hodnocení dispergačních charakteristik - Část 6: Dispergace s použitím tříválce
Pigments and extenders - Methods of dispersion for assessment of dispersion charasteristics - Part 6: Dispersion using a triple-roll mill
Třídící znak: 670550Datum vydání: 01.08.1997    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 23900-1
Kat. čís.: 504756
Pigmenty a plniva - Metody dispergace a hodnocení dispergovatelnosti v plastech - Část 1: Obecný úvod
Pigments and extenders - Methods of dispersion and assessment of dispersibility in plastics - Part 1: General introduction
Třídící znak: 670555Datum vydání: 01.07.2018  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 23900-2
Kat. čís.: 504754
Pigmenty a plniva - Metody dispergace a hodnocení dispergovatelnosti v plastech - Část 2: Stanovení koloristických vlastností a snadnosti dispergace v měkčeném polyvinylchloridu mletím ve dvouválci
Pigments and extenders - Methods of dispersion and assessment of dispersibility in plastics - Part 2: Determination of colouristic properties and ease of dispersion in plasticized polyvinyl chloride by two-roll milling
Třídící znak: 670555Datum vydání: 01.07.2018  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 23900-3
Kat. čís.: 504755
Pigmenty a plniva - Metody dispergace a hodnocení dispergovatelnosti v plastech - Část 3: Stanovení koloristických vlastností a snadnosti dispergace černých a barevných pigmentů v polyethylenu mletím ve dvouválci
Pigments and extenders - Methods of dispersion and assessment of dispersibility in plastics - Part 3: Determination of colouristic properties and ease of dispersion of black and colour pigments in polyethylene by two-roll milling
Třídící znak: 670555Datum vydání: 01.07.2018  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 23900-4
Kat. čís.: 506374
Pigmenty a plniva - Metody dispergace a hodnocení dispergovatelnosti v plastech - Část 4: Stanovení koloristických vlastností a snadnosti dispergace bílých pigmentů v polyethylenu mletím ve dvouválci
Pigments and extenders - Methods of dispersion and assessment of dispersibility in plastics - Part 4: Determination of colouristic properties and ease of dispersion of white pigments in polyethylene by two-roll milling
Třídící znak: 670555Datum vydání: 01.03.2019  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  Další strana >>