ZDRAVOTNICTVÍ


Vyhovuje 496 produktů
Aktuální strana 5 z 25

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 14602
Kat. čís.: 90513
Neaktivní chirurgické implantáty - Implantáty pro osteosyntézu - Zvláštní požadavky
Non-active surgical implants - Implants for osteosynthesis - Particular requirements
Třídící znak: 852923Datum vydání: 01.05.2012  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 12417-1
Kat. čís.: 519397
Nová
Kardiovaskulární implantáty a mimotělní systémy - Vaskulární prostředky kombinované s léčivem - Část 1: Obecné požadavky
Třídící znak: 852926Datum vydání: 01.08.2024    Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 12417-1
Kat. čís.: 99196
Kardiovaskulární implantáty a mimotělní systémy - Vaskulární prostředky kombinované s léčivem - Část 1: Obecné požadavky
Cardiovascular implants and extracorporeal systems - Vascular device-drug combination products - Part 1: General requirements
Třídící znak: 852926Datum vydání: 01.04.2016Datum zrušení: 01.09.2024   Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 5840-1
Kat. čís.: 514491
Kardiovaskulární implantáty - Protézy srdečních chlopní - Část 1: Obecné požadavky
Cardiovascular implants - Cardiac valve prostheses - Part 1: General requirements
Třídící znak: 852927Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 5840-2
Kat. čís.: 514492
Kardiovaskulární implantáty - Protézy srdečních chlopní - Část 2: Chirurgicky implantované náhrady srdečních chlopní
Cardiovascular implants - Cardiac valve prostheses - Part 2: Surgically implanted heart valve substitutes
Třídící znak: 852927Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 5840-3
Kat. čís.: 514494
Kardiovaskulární implantáty - Protézy srdečních chlopní - Část 3: Náhrady srdečních chlopní implantované katetrizačními postupy
Cardiovascular implants - Cardiac valve prostheses - Part 3: Heart valve substitutes implanted by transcatheter techniques
Třídící znak: 852927Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 25539-1
Kat. čís.: 503672
Kardiovaskulární implantáty - Endovaskulární prostředky - Část 1: Endovaskulární protézy
Cardiovascular implants - Endovascular devices - Part 1: Endovascular prostheses
Třídící znak: 852928Datum vydání: 01.01.2018  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 25539-2
Kat. čís.: 511797
Kardiovaskulární implantáty - Endovaskulární prostředky - Část 2: Vaskulární stenty
Cardiovascular implants - Endovascular devices - Part 2: Vascular stents
Třídící znak: 852928Datum vydání: 01.04.2021  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 25539-3
Kat. čís.: 90294
Kardiovaskulární implantáty - Endovaskulární prostředky - Část 3: Kavální filtry
Cardiovascular implants - Endovascular devices - Part 3: Vena cava filters
Třídící znak: 852928Datum vydání: 01.05.2012  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 7198
Kat. čís.: 502726
Kardiovaskulární implantáty a mimotělní systémy - Cévní protézy - Tabulární cévní štěpy a cévní záplaty
Cardiovascular implants and extracorporeal systems - Vascular prostheses - Tubular vascular grafts and vascular patches
Třídící znak: 852929Datum vydání: 01.09.2017  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14607
Kat. čís.: 505564
Neaktivní chirurgické implantáty - Prsní implantáty - Zvláštní požadavky
Non-active surgical implants - Mammary implants - Particular requirements
Třídící znak: 852930Datum vydání: 01.11.2018  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 16061
Kat. čís.: 512717
Instrumentárium používané ve spojení s neaktivními chirurgickými implantáty - Obecné požadavky
Instruments for use in association with non-active surgical implants - General requirements
Třídící znak: 852940Datum vydání: 01.10.2021  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 21535
Kat. čís.: 84256
Neaktivní chirurgické implantáty - Implantáty pro náhradu kloubů - Specifické požadavky na implantáty pro náhradu kyčelních kloubů
Non-active surgical implants - Joint replacement implants - Specific requirements for hip-joint replacement implants
Třídící znak: 852950Datum vydání: 01.10.2009  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 502374)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.05.2017  
  
ČSN EN ISO 21536
Kat. čís.: 84255
Neaktivní chirurgické implantáty - Implantáty pro náhradu kloubů - Specifické požadavky na implantáty pro náhradu kolenních kloubů
Non-active surgical implants - Joint replacement implants - Specific requirements for knee-joint replacement implants
Třídící znak: 852951Datum vydání: 01.10.2009  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 95946)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.09.2014  
  
ČSN EN 45502-1 ed. 2
Kat. čís.: 99256
Chirurgické implantáty - Aktivní implantabilní zdravotnické prostředky - Část 1: Obecné požadavky na bezpečnost, značení a na informace poskytované výrobcem
Implants for surgery - Active implantable medical devices - Part 1: General requirements for safety, marking and for information to be provided by the manufacturer
Třídící znak: 853000Datum vydání: 01.02.2016  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 45502-2-1
Kat. čís.: 70938
Aktivní implantabilní zdravotnické prostředky - Část 2-1: Zvláštní požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky určené pro léčbu bradyarytmií (kardiostimulátory)
Active implantable medical devices - Part 2-1: Particular requirements for active implantable medical devices intended to treat bradyarrhythmia (cardiac pacemakers)
Třídící znak: 853000Datum vydání: 01.08.2004  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 83985)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.08.2009  
  
ČSN EN 45502-2-2
Kat. čís.: 83870
Aktivní implantabilní zdravotnické prostředky - Část 2-2: Zvláštní požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky určené pro léčbu tachyarytmie (včetně implantabilních defibrilátorů)
Active implantable medical devices - Part 2-2: Particular requirements for active implantable medical devices intended to treat tachyarrhythmia (includes implantable defibrillators)
Třídící znak: 853000Datum vydání: 01.08.2009  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 45502-2-3
Kat. čís.: 86176
Aktivní implantabilní zdravotnické prostředky - Část 2-3: Zvláštní požadavky na kochleární a sluchové systémy implantátů mozkového kmenu
Active implantable medical devices - Part 2-3: Particular requirements for cochlear and auditory brainstem implant systems
Třídící znak: 853000Datum vydání: 01.08.2010  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14708-2
Kat. čís.: 515972
Chirurgické implantáty - Aktivní implantabilní zdravotnické prostředky - Část 2: Kardiostimulátory
Implants for surgery - Active implantable medical devices - Part 2: Cardiac pacemakers
Třídící znak: 853010Datum vydání: 01.01.2023  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14708-3
Kat. čís.: 515973
Chirurgické implantáty - Aktivní implantabilní zdravotnické prostředky - Část 3: Implantabilní neurostimulátory
Implants for surgery - Active implantable medical devices - Part 3: Implantable neurostimulators
Třídící znak: 853010Datum vydání: 01.01.2023  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  Další strana >>