ZEMĚDĚLSTVÍ


Vyhovuje 335 produktů
Aktuální strana 13 z 17

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 5983-2
Kat. čís.: 89796
Krmiva - Stanovení obsahu dusíku a výpočet obsahu hrubého proteinu - Část 2: Mineralizace v bloku a metoda destilace vodní parou
Animal feeding stuffs - Determination of nitrogen content and calculation of crude protein content - Part 2: Block digestion and steam distillation method
Třídící znak: 467035Datum vydání: 01.01.2012  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 17375
Kat. čís.: 91652
Krmiva - Stanovení aflatoxinu B1
Animal feeding stuffs - Determination of aflatoxin B1
Třídící znak: 467036Datum vydání: 01.11.2012  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN/TS 15790
Kat. čís.: 95208
Krmiva - Typizace PCR probiotických kmenů Saccharomyces cerevisiae (kvasinky)
Animal feeding stuffs - PCR typing of probiotic strains of Saccharomyces cerevisiae (yeast)
Třídící znak: 467037Datum vydání: 01.05.2014  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15741
Kat. čís.: 510351
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení OCP a PCB pomocí GC/MS
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of OCPs and PCBs by GC-MS
Třídící znak: 467038Datum vydání: 01.09.2020  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15742
Kat. čís.: 510350
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení OCP pomocí GC/ECD
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of OCPs by GC-ECD
Třídící znak: 467039Datum vydání: 01.09.2020  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 30024
Kat. čís.: 91651
Krmiva - Stanovení aktivity fytázy
Animal feeding stuffs - Determination of phytase activity
Třídící znak: 467040Datum vydání: 01.11.2012  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15781
Kat. čís.: 87173
Krmiva - Stanovení maduramicinu amonného metodou HPLC na reverzní fázi s postkolonovou derivatizací
Animal feeding stuffs - Determination of maduramicinammonium by reversed-phase HPLC using post-column derivatisation
Třídící znak: 467041Datum vydání: 01.11.2010  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15782
Kat. čís.: 87540
Krmiva - Stanovení nikarbazinu - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie
Animal feeding stuffs - Determination of nicarbazin - High performance liquid chromatographic method
Třídící znak: 467042Datum vydání: 01.01.2011  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15791
Kat. čís.: 87541
Potraviny - Stanovení deoxynivalenolu v krmivech - Metoda HPLC s předčištěním na imunoafinitní kolonce
Foodstuffs - Determination of Deoxynivalenol in animal feed - HPLC method with immunoaffinity column clean-up
Třídící znak: 467043Datum vydání: 01.01.2011  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15792
Kat. čís.: 87468
Krmiva - Stanovení zearalenonu v krmivech - Metoda HPLC s fluorescenční detekcí a s předčištěním na imunoafinitní kolonce
Animal feeding stuffs - Determination of zearalenone in animal feed - High performance liquid chromatographic method with fluorescence detection and immunoaffinity column clean-up
Třídící znak: 467044Datum vydání: 01.01.2011  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15784
Kat. čís.: 514233
Krmiva: Metody vzorkování a analýzy - Detekce a stanovení počtu bakterií rodu Bacillus používaných jako doplňkové látky v krmivech
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Detection and enumeration of Bacillus spp. used as feed additive
Třídící znak: 467045Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15785
Kat. čís.: 85599
Krmiva - Izolace a stanovení počtu bakterií rodu Bifidobacterium
Animal feeding stuffs - Isolation and enumeration of Bifidobacterium spp.
Třídící znak: 467046Datum vydání: 01.04.2010  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15786
Kat. čís.: 514232
Krmiva: Metody vzorkování a analýzy - Detekce a stanovení počtu bakterií rodu Pediococcus používaných jako doplňkové látky v krmivech
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Detection and enumeration of Pediococcus spp. used as feed additive
Třídící znak: 467047Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15787
Kat. čís.: 514231
Krmiva: Metody vzorkování a analýzy - Detekce a stanovení počtu bakterií rodu Lactobacillus používaných jako doplňkové látky v krmivech
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Detection and enumeration of Lactobacillus spp. used as feed additive
Třídící znak: 467048Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15788
Kat. čís.: 514230
Krmiva: Metody vzorkování a analýzy - Detekce a stanovení počtu bakterií rodu Enterococcus (E. faecium) používaných jako doplňkové látky v krmivech
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Detection and enumeration of Enterococcus (E. faecium) spp. used as feed additive
Třídící znak: 467049Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15789
Kat. čís.: 514234
Krmiva: Metody vzorkování a analýzy - Detekce a stanovení počtu bakterií Saccharomyces cerevisiae používaných jako doplňkové látky v krmivech
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Detection and enumeration of Saccharomyces cerevisiae used as feed additive
Třídící znak: 467050Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16877
Kat. čís.: 502848
Krmiva: Metody vzorkování a analýzy - Stanovení T-2 a HT-2 toxinů, deoxynivalenolu a zearalenonu v krmných surovinách a krmných směsích metodou LC-MS
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of T-2 and HT-2 toxins, Deoxynivalenol and Zearalenone, in feed materials and compound feed by LC-MS
Třídící znak: 467051Datum vydání: 01.07.2017  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17050
Kat. čís.: 504692
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení jodu v krmivech metodou ICP-MS
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of iodine in animal feed by ICP-MS
Třídící znak: 467052Datum vydání: 01.04.2018  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17246
Kat. čís.: 509865
Hnojiva - Stanovení chloristanu v minerálních hnojivech metodou iontové chromatografie a vodivostní detekce (IC-CD)
Fertilizers - Determination of perchlorate in mineral fertilizers by ion chromatography and conductivity detection (IC-CD)
Třídící znak: 467053Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17270
Kat. čís.: 510570
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení theobrominu v krmných surovinách a krmných směsích, včetně složek pocházejících z kakaa, metodou kapalinové chromatografie
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of theobromine in feed materials and compound feed, including cocoa derived ingredients, by liquid chromatography
Třídící znak: 467054Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  13 14 15 16 17  Další strana >>