LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA


Vyhovuje 2886 produktů
Aktuální strana 12 z 145

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 2484
Kat. čís.: 19941
Letectví a kosmonautika - Mikrosnímkování výkresů - Děrné štítky pro mikrofilm 35 mm
Aerospace series. Microfilming of drawings. Aperture card for 35 mm microfilm
Třídící znak: 311050Datum vydání: 01.08.1996    Cena: 214,5 Kč
  
ČSN EN 2499
Kat. čís.: 19995
Letectví a kosmonautika - Mikrofiše konverse COM - Mikrofiše A6
Aerospace series. Computer output microfiche (COM). A6 microfiche
Třídící znak: 311051Datum vydání: 01.08.1996    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN EN 2547
Kat. čís.: 19992
Letectví a kosmonautika - Snímkování dokumentů - Mikrofilm 105 mm (Mikrofiš A6)
Aerospace series. Filming of documents. Microfilm 105 mm (Microfiche A6)
Třídící znak: 311052Datum vydání: 01.08.1996    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN EN 2575
Kat. čís.: 19994
Letectví a kosmonautika - Snímkování dokumentů - Mikrofilm 16 mm
Aerospace series. Filming of documents. 16 mm microfilm
Třídící znak: 311053Datum vydání: 01.08.1996    Cena: 214,5 Kč
  
ČSN EN 4632-001
Kat. čís.: 81668
Letectví a kosmonautika - Svařované a pájené dílce pro letecké konstrukce - Svařitelnost a pájitelnost materiálů - Část 001: Všeobecné požadavky
Aerospace series - Welded and brazed assemblies for aerospace constructions - Weldability and brazeability of materials - Part 001: General requirements
Třídící znak: 311201Datum vydání: 01.12.2008    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 4632-002
Kat. čís.: 81629
Letectví a kosmonautika - Svařované a pájené dílce pro letecké konstrukce - Svařitelnost a pájitelnost materiálů - Část 002: Homogenní dílce z hliníku a slitin hliníku
Aerospace series - Welded and brazed assemblies for aerospace constructions - Weldability and brazeability of materials - Part 002: Homogeneous assemblies aluminium and aluminium alloys
Třídící znak: 311201Datum vydání: 01.12.2008    Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 4632-003
Kat. čís.: 86485
Letectví a kosmonautika - Svařitelnost a pájitelnost dílců leteckých konstrukcí - Část 003: Svařování a pájení homogenních dílců z nelegovaných a nízkolegovaných ocelí
Aerospace series - Weldability and brazeability of materials in aerospace constructions - Part 003: Welding and brazing of homogeneous assemblies of unalloyed and low alloy steels
Třídící znak: 311201Datum vydání: 01.09.2010  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 4632-004
Kat. čís.: 92329
Letectví a kosmonautika - Svařitelnost a pájitelnost dílců leteckých konstrukcí - Část 004: Svařování a pájení homogenních dílců z vysokolegovaných ocelí
Aerospace series - Weldability and brazeability of materials in aerospace constructions - Part 004: Welding and brazing of homogeneous assemblies of high alloyed steels
Třídící znak: 311201Datum vydání: 01.04.2013  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 4632-005
Kat. čís.: 85460
Letectví a kosmonautika - Svařované a pájené dílce pro letecké konstrukce - Svařitelnost a pájitelnost materiálů - Část 005: Homogenní dílce ze žáruvzdorných slitin niklu nebo kobaltu
Aerospace series - Weldability and brazeability of materials in aerospace constructions - Part 005: Homogeneous assemblies of heat resisting Ni or Co base alloys
Třídící znak: 311201Datum vydání: 01.04.2010  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 4632-006
Kat. čís.: 93801
Letectví a kosmonautika - Svařitelnost a pájitelnost dílců leteckých konstrukcí - Část 006: Homogenní dílce ze slitin titanu
Aerospace series - Weldability and brazeability of materials in aerospace constructions - Part 006: Homogeneous assemblies of titanium alloys
Třídící znak: 311201Datum vydání: 01.10.2013  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 4677-001
Kat. čís.: 91177
Letectví a kosmonautika - Svařované a pájené dílce pro letecké konstrukce - Spoje kovových materiálů provedené elektronovým svařováním - Část 001: Kvalita svařovaných součástí
Aerospace series - Welded and brazed assemblies for aerospace construction - Joints of metallic materials by electron beam welding - Part 001: Quality of welded assemblies
Třídící znak: 311202Datum vydání: 01.12.2012  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 4678
Kat. čís.: 89198
Letectví a kosmonautika - Svařované součásti a součásti vyrobené tvrdým pájením pro letecké konstrukce - Spoje kovových materiálů provedené laserovým svařováním - Kvalita svařovaných součástí
Aerospace series - Weldments and brazements for aerospace structures - Joints of metallic materials by laser beam welding - Quality of weldments
Třídící znak: 311205Datum vydání: 01.01.2012  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 4877-002
Kat. čís.: 517403
Letectví a kosmonautika - Přídavné kovy pro svařování - Část 002: Autorizované přídavné kovy
Aerospace series - Filler metals for welding - Part 002: Authorized filler metals
Třídící znak: 311210Datum vydání: 01.09.2023  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 4059
Kat. čís.: 63434
Letectví a kosmonautika - Tyčinky a dráty z oceli, přídavný kov pro svařování - Průměr 0,5 mm <= D <= 5 mm - Rozměry
Aerospace series - Filler rods and filler wires for welding in steel - Diameter 0,5 mm D 5,0 mm - Dimensions
Třídící znak: 311241Datum vydání: 01.03.2002    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 4060
Kat. čís.: 64007
Letectví a kosmonautika - Tyčinky a dráty ze žáruvzdorných slitin, přídavný kov pro svařování - Průměr 0,5 mm <= D < = 5 mm - Rozměry
Aerospace series - Filler rods and filler wires for welding in heat resisting alloys - Diameter 0,5 mm <= D <= 5,0 mm - Dimensions
Třídící znak: 311242Datum vydání: 01.05.2002    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 4058
Kat. čís.: 64009
Letectví a kosmonautika - Tyčinky a dráty z titanu a slitin titanu, přídavný kov pro svařování - Průměr 0,5 mm <= D <= 5 mm - Rozměry
Aerospace series - Filler rods and filler wires for welding in titanium and titanium alloys - Diameter 0,5 mm <= D <= 5,0 mm - Dimensions
Třídící znak: 311243Datum vydání: 01.05.2002    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 4335
Kat. čís.: 64616
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-WA2602 (X4NiCrTiMoV26-15) - Přídavný kov pro svařování - Dráty a tyčinky
Aerospace series - Steel FE-WA2602 (X4NiCrTiMoV26-15) - Filler metal for welding - Wire and rod
Třídící znak: 311244Datum vydání: 01.09.2002    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 4336
Kat. čís.: 64615
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-WA3801 (X4CrNiMn20-10-2) - Přídavný kov pro svařování - Dráty a tyčinky
Aerospace series - Steel FE-WA3801 (X4CrNiMn20-10-2) - Filler metal for welding - Wire and rod
Třídící znak: 311245Datum vydání: 01.09.2002    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3897
Kat. čís.: 64624
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-WA4801 (X6CrNiMnNb18-10) - Přídavný kov pro svařování
Aerospace series - Steel FE-WA4801 (X6CrNiMnNb18-10) - Filler metal for welding
Třídící znak: 311246Datum vydání: 01.09.2002    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 4330
Kat. čís.: 64621
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-WA4802 (X8CrNiMn27-22-2) - Přídavný kov pro svařování - Dráty a tyčinky
Aerospace series - Steel FE-WA4802 (X8CrNiMn27-22-2) - Filler metal for welding - Wire and rod
Třídící znak: 311247Datum vydání: 01.09.2002    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  Další strana >>