LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA


Vyhovuje 2874 produktů
Aktuální strana 8 z 144

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 16603-10-02
Kat. čís.: 507147
Kosmické inženýrství - Ověřování
Space engineering - Verification
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-10-03
Kat. čís.: 516380
Kosmické inženýrství - Zkoušení
Space engineering - Testing
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.03.2023  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-10-04
Kat. čís.: 513708
Kosmické inženýrství - Kosmické prostředí
Space engineering - Space environment
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.03.2022  Náhled normy Cena: 2063,6 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-10-06
Kat. čís.: 96766
Kosmické inženýrství - Část 10-06: Specifikace technických požadavků
Space engineering - Part 10-06: Technical requirements specification
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.04.2015  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-10-09
Kat. čís.: 96654
Kosmické inženýrství - Referenční souřadnicový systém
Space engineering - Reference coordinate system
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.03.2015    Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-10-11
Kat. čís.: 96770
Kosmické inženýrství - Ergonomie
Space engineering - Human factors engineering
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.04.2015  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-10-12
Kat. čís.: 96657
Kosmické inženýrství - Metoda výpočtu dávek záření a jejich účinků a postup konstrukčních tolerancí
Space engineering - Method for the calculation of radiation received and its effects, and a policy for design margins
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.03.2015    Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-10-24
Kat. čís.: 506361
Kosmické inženýrství - Management rozhraní
Space engineering - Interface management
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.03.2019  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-11
Kat. čís.: 509704
Kosmické inženýrství - Definice úrovní technologické připravenosti (TRL) a jejich kritéria hodnocení
Space engineering - Definition of the Technology Readiness Levels (TRLs) and their criteria of assessment
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.06.2020  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-20
Kat. čís.: 511522
Kosmické inženýrství - Elektrické a elektronické procesy
Space engineering - Electrical and electronic
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.03.2021  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-20-01
Kat. čís.: 511527
Kosmické inženýrství - Vícenásobný přenos, návrh a zkouška
Space engineering - Multipactor, design and test
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.03.2021  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-20-06
Kat. čís.: 511523
Kosmické inženýrství - Nabíjení družice
Space engineering - Spacecraft charging
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.03.2021  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-20-07
Kat. čís.: 516381
Kosmické inženýrství - Elektromagnetická kompatibilita
Space engineering - Electromagnetic compatibility
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.03.2023  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-20-08
Kat. čís.: 518378
Nová
Kosmické inženýrství - Část 20-08: Fotovoltalické sestavy a součásti
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.02.2024  Náhled normy Cena: 2393,6 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-20-08
Kat. čís.: 96771
Kosmické inženýrství - Část 20-08: Fotovoltaické sestavy a součásti
Space engineering - Part 20-08: Photovoltaic assemblies and components
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.04.2015Datum zrušení: 01.03.2024 Náhled normy Cena: 2063,6 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-20-20
Kat. čís.: 506124
Kosmické inženýrství - Požadavky na návrh a připojení zdroje energie
Space engineering - Electrical design and interface requirements for power supply
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.02.2019  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-20-21
Kat. čís.: 510982
Kosmické inženýrství - Požadavky na rozhraní elektrických pohonů
Space engineering - Interface requirements for electrical actuators
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.12.2020  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-31
Kat. čís.: 97363
Kosmické inženýrství - Obecné požadavky na řízení teploty
Space engineering - Thermal control general requirements
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-31-02
Kat. čís.: 506358
Kosmické inženýrství - Zařízení pro dvoufázový přenos tepla
Space engineering - Two-phase heat transport equipment
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.03.2019  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-31-04
Kat. čís.: 507596
Kosmické inženýrství - Výměna dat tepelné analýzy
Space engineering - Exchange of thermal analysis data
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  Další strana >>