LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA


Vyhovuje 2886 produktů
Aktuální strana 11 z 145

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 16603-60-10
Kat. čís.: 97378
Kosmické inženýrství - Parametry řízené soustavy
Space engineering - Control performances
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-60-20
Kat. čís.: 511315
Kosmické inženýrství - Terminologie a specifikace parametrů pro senzor hvězd
Space engineering - Star sensor terminology and performance specification
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.02.2021  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-60-21
Kat. čís.: 506357
Kosmické inženýrství - Terminologie gyroskopů a technická specifikace
Space engineering - Gyros terminology and performance specification
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.03.2019  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-60-30
Kat. čís.: 99171
Kosmické inženýrství - Požadavky na systémy řízení orientace a dráhy satelitu (AOCS)
Space engineering - Satellite AOCS requirements
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.04.2016    Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-70
Kat. čís.: 97746
Kosmické inženýrství - Pozemní systémy a provozní činnosti
Space engineering - Ground systems and operations
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.09.2015  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-70-01
Kat. čís.: 97745
Kosmické inženýrství - Palubní postupy řízení
Space engineering - On-board control procedures
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.09.2015  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-70-11
Kat. čís.: 97743
Kosmické inženýrství - Provozuschopnost kosmického celku
Space engineering - Space segment operability
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.09.2015  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-70-31
Kat. čís.: 97744
Kosmické inženýrství - Pozemní systémy a provozní činnosti - Monitorování a definice řídicích dat
Space engineering - Ground systems and operations - Monitoring and control data definition
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.09.2015  Náhled normy Cena: 2393,6 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-70-32
Kat. čís.: 97376
Kosmické inženýrství - Jazyk pro zkušební a provozní postupy
Space engineering - Test and operations procedure language
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-70-41
Kat. čís.: 504060
Kosmické inženýrství - Využití paketů dálkového měření a dálkového ovládání
Space engineering - Telemetry and telecommand packet utilization
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.04.2018  Náhled normy Cena: 6045,6 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16604-10
Kat. čís.: 518912
Udržitelný vesmír - Požadavky na snížení kosmického odpadu
Space sustainability - Space debris mitigation requirements
Třídící znak: 310550Datum vydání: 01.05.2024  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16604-20
Kat. čís.: 509951
Udržitelný vesmír - Planetární ochrana
Space sustainability - Planetary protection
Třídící znak: 310550Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16604-30-03
Kat. čís.: 511107
Kosmos - Dohled nad průzkumem kosmu - Část 30-03: Zpráva s údaji systému pozorování
Space - Space Situational Awareness Monitoring - Part 30- 03: Observation System Data Message (OSDM)
Třídící znak: 310550Datum vydání: 01.01.2021  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16803-1
Kat. čís.: 511530
Kosmos - Využití systému GNSS pro určování polohy inteligentními dopravními systémy (ITS) podél pozemní komunikace - Část 1: Definice a postupy systémového inženýrství pro stanovení a hodnocení výkonu
Space - Use of GNSS-based positioning for road Intelligent Transport Systems (ITS) - Part 1: Definitions and system engineering procedures for the establishment and assessment of performances
Třídící znak: 310560Datum vydání: 01.03.2021  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16803-2
Kat. čís.: 511529
Kosmos - Využití systému GNSS pro určování polohy inteligentními dopravními systémy (ITS) podél pozemní komunikace - Část 2: Posouzení základních vlastností terminálů GNSS pro určování polohy
Space - Use of GNSS-based positioning for road Intelligent Transport Systems (ITS) - Part 2: Assessment of basic performances of GNSS-based positioning terminals
Třídící znak: 310560Datum vydání: 01.03.2021  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16803-3
Kat. čís.: 511528
Kosmos - Využití systému GNSS pro určování polohy inteligentními dopravními systémy (ITS) podél pozemní komunikace - Část 3: Posouzení bezpečnostních vlastností terminálů GNSS pro určování polohy
Space - Use of GNSS-based positioning for road Intelligent Transport Systems (ITS) - Part 3: Assessment of security performances of GNSS-based positioning terminals
Třídící znak: 310560Datum vydání: 01.03.2021  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17030
Kat. čís.: 505519
Kosmos - Pozorování Země - Úrovně zpracování obrazu
Space - Earth observation - Image processing levels
Třídící znak: 310570Datum vydání: 01.11.2018  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 2851
Kat. čís.: 18018
Letectví a kosmonautika. Značení součástí a sestav kromě motorů. Údaje na výkresech
Aerospace series. Marking of parts and assemblies other than engines. Indications on drawings
Třídící znak: 311030Datum vydání: 01.11.1995  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 2544
Kat. čís.: 21075
Letectví a kosmonautika - Znázorňování nýtů na výkresech konstrukcí pro leteckou a kosmickou techniku
Aerospace series - Representation of rivets on drawings for aerospace equipment
Třídící znak: 311035Datum vydání: 01.03.1997    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN EN 2574
Kat. čís.: 20981
Letectví a kosmonautika - Svary - Údaje na výkresech
Aerospace series. Welds. Information on drawings
Třídící znak: 311040Datum vydání: 01.02.1997  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
První strana Předchozí strana  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  Další strana >>