LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA


Vyhovuje 2891 produktů
Aktuální strana 10 z 145

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 16603-35-10
Kat. čís.: 97370
Kosmické inženýrství - Zkoušení kompatibility součástí, subsystémů a systémů pro kapalinové pohony
Space engineering - Compatibility testing for liquid propulsion components, subsystems and systems
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-40
Kat. čís.: 96779
Kosmické inženýrství - Část 40: Software
Space engineering - Part 40: Software
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.04.2015  Náhled normy Cena: 2063,6 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-40-07
Kat. čís.: 510983
Kosmické inženýrství - Simulační modelovací platforma
Space engineering - Simulation modelling platform
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.12.2020  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-50
Kat. čís.: 515788
Kosmické inženýrství - Komunikace
Space engineering - Communications
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.01.2023  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-50-02
Kat. čís.: 97386
Kosmické inženýrství - Měření vzdálenosti a Dopplerovské sledování
Space engineering - Ranging and Doppler tracking
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-50-05
Kat. čís.: 97383
Kosmické inženýrství - Radiofrekvence a modulace
Space engineering - Radio frequency and modulation
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 502621)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.2017  
  
ČSN EN 16603-50-11
Kat. čís.: 511524
Kosmické inženýrství - SpaceFibre - Vysokorychlostní sériové připojení
Space engineernig - SpaceFibre - Very high-speed serial link
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.03.2021  Náhled normy Cena: 2393,6 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-50-12
Kat. čís.: 510379
Kosmické inženýrství - SpaceWire - Spojení, uzly, směrovače a sítě
Space engineering - SpaceWire - Links, nodes, routers and networks
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.09.2020  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-50-13
Kat. čís.: 97382
Kosmické inženýrství - Rozhraní a komunikační protokol pro MIL-STD-1553B datovou sběrnici na palubě družice
Space engineering - Interface and communication protocol for MIL-STD-1553B data bus onboard spacecraft
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-50-14
Kat. čís.: 97381
Kosmické inženýrství - Diskrétní rozhraní družice
Space engineering - Spacecraft discrete interfaces
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-50-15
Kat. čís.: 503359
Kosmické inženýrství - CANbus rozšířený protokol
Space engineering - CANbus extention protocol
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.12.2017  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-50-16
Kat. čís.: 514386
Zabezpečování kosmických produktů - Časově řízený Ethernet
Space engineering - Time triggered Ethernet
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.06.2022  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-50-21
Kat. čís.: 515789
Kosmické inženýrství - Oznámení o přijetí CCSDS 131.0-B-3, TM synchronizace a kódování kanálu
Space engineering - Adoption Notice of CCSDS 131.0-B-3, TM Synchronization and Channel Coding
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.01.2023  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-50-22
Kat. čís.: 515792
Kosmické inženýrství - Oznámení o přijetí CCSDS 132.0-B-2, TM Space Data Link Protocol
Space engineering - Adoption Notice of CCSDS 132.0-B-2, TM Space Data Link Protocol
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.01.2023  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-50-23
Kat. čís.: 515791
Kosmické inženýrství - Oznámení o přijetí CCSDS 732.0-B-3, AOS Space Data Link Protocol
Space engineering - Adoption Notice of CCSDS 732.0-B-3, AOS Space Data Link Protocol
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.01.2023  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-50-24
Kat. čís.: 515786
Kosmické inženýrství - Oznámení o přijetí CCSDS 231.0-B-3, TC synchronizace a kódování kanálu
Space engineering - Adoption Notice of CCSDS 231.0-B-3, TC Synchronization and Channel Coding
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.01.2023  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-50-25
Kat. čís.: 515790
Kosmické inženýrství - Oznámení o přijetí CCSDS 232.0-B-3, TC Space Data Link Protocol
Space engineering - Adoption Notice of CCSDS 232.0-B-3, TC Space Data Link Protocol
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.01.2023  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-50-26
Kat. čís.: 515787
Kosmické inženýrství - Oznámení o přijetí CCSDS 232.1-B-2, Communications Operation Procedure-1
Space engineering - Adoption Notice of CCSDS 232.1-B-2, Communications Operation Procedure-1
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.01.2023  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-50-51
Kat. čís.: 97380
Kosmické inženýrství - Identifikace protokolu SpaceWire
Space engineering - SpaceWire protocol identification
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-50-52
Kat. čís.: 97379
Kosmické inženýrství - SpaceWire - Protokol přístupu ke vzdálené paměti
Space engineering - SpaceWire - Remote memory access protocol
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  Další strana >>