NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB


Vyhovuje 1469 produktů
Aktuální strana 35 z 74

Předchozí strana Další strana >>

ČSN 73 2045
Kat. čís.: 31147
Zjišťování hmotnosti stavebních dílců
Třídící znak: 732045Datum vydání: 01.07.1987  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 73 2054
Kat. čís.: 90307
Zatěžovací zkoušky pórobetonových spínaných dílců
Loading tests of autoclaved aerated concrete assembled elements
Třídící znak: 732054Datum vydání: 01.05.2012  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN EN 26891
Kat. čís.: 16340
Dřevěné konstrukce. Spoje s mechanickými spojovacími prostředky. Všeobecné zásady pro zjišťování charakteristik únosnosti a přetvoření
Timber structures. Joints made with mechanical fasteners. General Principles for the determination of strngth and deformation characteristics
Třídící znak: 732070Datum vydání: 01.08.1994  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8970
Kat. čís.: 510227
Dřevěné konstrukce - Zkoušení spojů s mechanickými spojovacími prostředky - Požadavky na hustotu dřeva
Timber structures - Testing of joints made with mechanical fasteners - Requirements for timber density
Třídící znak: 732071Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 595
Kat. čís.: 20301
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Zkoušení příhradových nosníků pro stanovení únosnosti a přetvárného chování
Timber structures. Test methods. Test of trusses for the determination of strength and deformation behaviour
Třídící znak: 732074Datum vydání: 01.11.1996  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN EN 596
Kat. čís.: 21812
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Zkoušení stěnových panelů na bázi dřeva měkkým rázem
Timber structures - Test methods - Soft body impact test of timber framed wals
Třídící znak: 732075Datum vydání: 01.03.1997  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN EN 594
Kat. čís.: 89348
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Výztužná únosnost a tuhost stěnových panelů s dřevěným rámem
Timber structures - Test methods - Racking strength and stiffness of timber frame wall panels
Třídící znak: 732076Datum vydání: 01.11.2011  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1195
Kat. čís.: 52670
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Působení nosných podlah
Timber structures - Test methods - Performance of structural floor decking
Třídící znak: 732078Datum vydání: 01.07.1998    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1156
Kat. čís.: 93607
Desky na bázi dřeva - Stanovení součinitelů trvání zatížení a dotvarování
Wood-based panels - Determination of duration of load and creep factors
Třídící znak: 732079Datum vydání: 01.10.2013  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 40-1
Kat. čís.: 18215
Osvětlovací stožáry. Část 1: Termíny a definice
Lighting columns. Part 1: Definitions and terms
Třídící znak: 732090Datum vydání: 01.10.1995  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 40-2
Kat. čís.: 73503
Osvětlovací stožáry - Část 2: Obecné požadavky a rozměry
Lighting columns - Part 2: General requirements and dimensions
Třídící znak: 732092Datum vydání: 01.06.2005  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 40-3-1
Kat. čís.: 93351
Osvětlovací stožáry - Část 3-1: Návrh a ověření - Charakteristické hodnoty zatížení
Lighting columns - Part 3-1: Design and verification - Specification for characteristic loads
Třídící znak: 732093Datum vydání: 01.07.2013  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 40-3-2
Kat. čís.: 93350
Osvětlovací stožáry - Část 3-2: Návrh a ověření - Ověření zkouškami
Lighting columns - Part 3-2: Design and verification - Verification by testing
Třídící znak: 732093Datum vydání: 01.07.2013  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 40-3-3
Kat. čís.: 93349
Osvětlovací stožáry - Část 3-3: Návrh a ověření - Ověření výpočtem
Lighting columns - Part 3-3: Design and verification - Verification by calculation
Třídící znak: 732093Datum vydání: 01.07.2013  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 95503)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.06.2014  
  
ČSN EN 40-4
Kat. čís.: 76131
Osvětlovací stožáry - Část 4: Požadavky na osvětlovací stožáry ze železobetonu a předpjatého betonu
Lighting columns - Part 4: Requirements for reinforced and prestressed concrete lighting columns
Třídící znak: 732094Datum vydání: 01.07.2006  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 77454)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.01.2007  
  
ČSN EN 40-5
Kat. čís.: 65950
Osvětlovací stožáry - Část 5: Požadavky na ocelové osvětlovací stožáry
Lighting columns - Part 5: Requirements for steel lighting columns
Třídící znak: 732095Datum vydání: 01.12.2002  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 40-6
Kat. čís.: 65951
Osvětlovací stožáry - Část 6: Požadavky na osvětlovací stožáry z hliníkových slitin
Lighting columns - Part 6: Requirements for aluminium lighting columns
Třídící znak: 732096Datum vydání: 01.12.2002  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 40-7
Kat. čís.: 67806
Osvětlovací stožáry - Část 7: Požadavky na osvětlovací stožáry z polymerních kompozitů vyztužených vlákny
Lighting columns - Part 7: Requirements for fibre reinforced polymer composite lighting columns
Třídící znak: 732097Datum vydání: 01.07.2003  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1504-1
Kat. čís.: 74707
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 1: Definice
Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 1: Definitions
Třídící znak: 732101Datum vydání: 01.01.2006  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1504-10
Kat. čís.: 511807
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 10: Použití výrobků a systémů a kontrola kvality provedení
Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 10: Site application of products and systems and quality control of the works
Třídící znak: 732101Datum vydání: 01.02.2021  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  Další strana >>