OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA


Vyhovuje 331 produktů
Aktuální strana 2 z 17

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 1086
Kat. čís.: 21294
Přepravní pytle pro potravinovou pomoc - Doporučení pro výběr pytle a vnitřní vložky ve spojení s baleným výrobkem
Sacks for the transport of food aid - Recommendations on the selection of type of sack and the liner in relation to the product to packed
Třídící znak: 770129Datum vydání: 01.03.1997  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 77 0130
Kat. čís.: 31314
Fixace výrobků v obalech. Společná ustanovení
Třídící znak: 770130Datum vydání: 01.08.1991  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 77 0133
Kat. čís.: 5603
Zásady pro navrhování systémů poddajné fixace výrobků v obalech
Principles of bulk cushion design of articles within packages
Třídící znak: 770133Datum vydání:     Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 77 0134
Kat. čís.: 5604
Zásady pro navrhování systémů pevné fixace výrobků v obalech
Principles of fastening cushion design of articles within packages
Třídící znak: 770134Datum vydání:     Cena: 214,5 Kč
  
ČSN EN ISO 16106
Kat. čís.: 514279
Přepravní balení pro nebezpečné věci - Obaly na nebezpečné věci, středněobjemové obaly (IBC) a velké obaly - Směrnice pro použití ISO 9001
Transport packages for dangerous goods - Dangerous goods packagings, intermediate bulk containers (IBCs) and large packagings - Guidelines for the application of ISO 9001
Třídící znak: 770135Datum vydání: 01.09.2022  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 77 0140
Kat. čís.: 31315
Obalové materiály. Zásady svařování a stanovení pevnosti svaru
Principles of thermic bonding of thermoplastic packaging materials. Tensile strength of the weld
Třídící znak: 770140Datum vydání: 01.08.1991  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN EN 13427
Kat. čís.: 72423
Obaly - Požadavky na používání evropských norem pro obaly a odpady z obalů
Packaging - Requirements for the use of European Standards in the field of packaging and packaging waste
Třídící znak: 770145Datum vydání: 01.02.2005  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13428
Kat. čís.: 72422
Obaly - Specifické požadavky na výrobu a složení - Prevence snižováním zdrojů
Packaging - Requirements specific to manufacturing and composition - Prevention by source reduction
Třídící znak: 770146Datum vydání: 01.03.2005  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13429
Kat. čís.: 72421
Obaly - Opakované použití
Packaging - Reuse
Třídící znak: 770147Datum vydání: 01.02.2005  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13430
Kat. čís.: 72420
Obaly - Požadavky na obaly využitelné k recyklaci materiálu
Packaging - Requirements for packaging recoverable by material recycling
Třídící znak: 770148Datum vydání: 01.02.2005  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13431
Kat. čís.: 72419
Obaly - Požadavky na obaly využitelné jako zdroj energie, včetně specifikace minimální výhřevnosti
Packaging - Requirements for packaging recoverable in the form of energy recovery, including specification of minimum inferior calorific value
Třídící znak: 770149Datum vydání: 01.03.2005  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN CR 13695-1
Kat. čís.: 62109
Obaly - Požadavky na měření a ověřování čtyř těžkých kovů a jiných nebezpečných látek přítomných v obalech a jejich uvolňování do okolního prostředí - Část 1: Požadavky na měření a ověřování čtyř těžkých kovů přítomných v obalech
Packaging - Requirements for measuring and verifying the four heavy metals and other dangerous substances present in packaging and their release into the environment - Part 1: Requirements for measuring and verifying the four heavy metals present in packaging
Třídící znak: 770150Datum vydání: 01.09.2001  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN CR 13504
Kat. čís.: 61986
Obaly - Využití materiálu - Kritéria pro nejmenší obsah recyklovaného materiálu
Packaging - Material recovery - Criteria for a minimum content of recycled material
Třídící znak: 770152Datum vydání: 01.06.2001  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13432
Kat. čís.: 62608
Obaly - Požadavky na obaly využitelné ke kompostování a biodegradaci - Zkušební schéma a kritéria hodnocení pro konečné přijetí obalu
Packaging - Requirements for packaging recoverable through composting and biodegradation - Test scheme and evaluation criteria for the final acceptance of packaging
Třídící znak: 770153Datum vydání: 01.09.2001  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 74133)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.10.2005  
  
ČSN CR 13686
Kat. čís.: 63991
Obaly - Optimalizace energetického využití odpadů z obalů
Packaging - Optimization of energy recovery from packaging waste
Třídící znak: 770154Datum vydání: 01.02.2002  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13437
Kat. čís.: 69242
Recyklace obalů a obalových materiálů - Kritéria recyklačních metod - Popis recyklačních procesů a diagramy materiálových toků
Packaging and material recycling - Criteria for recycling methods - Description of recycling processes and flow chart
Třídící znak: 770156Datum vydání: 01.01.2004  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13439
Kat. čís.: 69241
Obaly - Míra energetického využití - Definice a metoda výpočtu
Packaging - Rate of energy recovery - Definition and method of calculation
Třídící znak: 770158Datum vydání: 01.01.2004  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 70284)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.05.2004  
  
ČSN EN 13440
Kat. čís.: 69240
Obaly - Míra recyklace - Definice a metoda výpočtu
Packaging - Rate of recycling - Definition and method of calculation
Třídící znak: 770159Datum vydání: 01.01.2004  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 70283)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.05.2004  
  
ČSN 77 0160
Kat. čís.: 5605
Zásady pro používání obalových lepidel
Principles for application of adhesives for packaging
Třídící znak: 770160Datum vydání:     Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 77 0163
Kat. čís.: 31317
Zásady pro používání samolepicích pásek a etiket
Principles for application of selfadhesive tapes and labels
Třídící znak: 770163Datum vydání: 01.01.1992  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
První strana Předchozí strana  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  Další strana >>