STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU


Vyhovuje 376 produktů
Aktuální strana 6 z 19

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 12501-1
Kat. čís.: 68332
Ochrana kovových materiálů proti korozi - Pravděpodobnost koroze v půdě - Část 1: Obecné zásady
Protection of metallic materials against corrosion - Corrosion likelihood in soil - Part 1: General
Třídící znak: 038201Datum vydání: 01.09.2003  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12501-2
Kat. čís.: 68331
Ochrana kovových materiálů proti korozi - Pravděpodobnost koroze v půdě - Část 2: Nízkolegované a nelegované železné materiály
Protection of metallic materials against corrosion - Corrosion likelihood in soil - Part 2: Low alloyed and non alloyed ferrous materials
Třídící znak: 038201Datum vydání: 01.09.2003  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9223
Kat. čís.: 91332
Koroze kovů a slitin - Korozní agresivita atmosfér - Klasifikace, stanovení a odhad
Corrosion of metals and alloys - Corrosivity of atmospheres - Classification, determination and estimation
Třídící znak: 038203Datum vydání: 01.09.2012  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 11303
Kat. čís.: 69322
Koroze kovů a slitin - Směrnice pro volbu způsobů ochrany proti atmosférické korozi
Corrosion of metals and alloys - Guidelines for selection of protection methods against atmospheric corrosion
Třídící znak: 038204Datum vydání: 01.01.2004  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 81398)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.07.2008  
  
ČSN 03 8205
Kat. čís.: 564
Ochrana proti korozi. Všeobecné požadavky na dočasnou ochranu kovů
Corrosion protection. General requirements to temporary protection of metals
Třídící znak: 038205Datum vydání: 01.09.1980  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
  
ČSN EN ISO 9224
Kat. čís.: 91333
Koroze kovů a slitin - Korozní agresivita atmosfér - Směrné hodnoty pro stupně korozní agresivity
Corrosion of metals and alloys - Corrosivity of atmospheres - Guiding values for the corrosivity categories
Třídící znak: 038208Datum vydání: 01.09.2012  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9225
Kat. čís.: 91334
Koroze kovů a slitin - Korozní agresivita atmosfér - Měření činitelů prostředí ovlivňujících korozní agresivitu atmosféry
Corrosion of metals and alloys - Corrosivity of atmospheres - Measurement of environmental parameters affecting corrosivity of atmospheres
Třídící znak: 038209Datum vydání: 01.09.2012  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9226
Kat. čís.: 91335
Koroze kovů a slitin - Korozní agresivita atmosfér - Stanovení korozní rychlosti standardních vzorků pro určení korozní agresivity
Corrosion of metals and alloys - Corrosivity of atmospheres - Determination of corrosion rate of standard specimens for the evaluation of corrosivity
Třídící znak: 038210Datum vydání: 01.09.2012  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11844-1
Kat. čís.: 511844
Koroze kovů a slitin - Klasifikace vnitřních atmosfér s nízkou korozní agresivitou - Část 1: Stanovení a odhad korozní agresivity vnitřních atmosfér
Corrosion of metals and alloys - Classification of low corrosivity of indoor atmospheres - Part 1: Determination and estimation of indoor corrosivity
Třídící znak: 038211Datum vydání: 01.01.2021  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11844-2
Kat. čís.: 511843
Koroze kovů a slitin - Klasifikace vnitřních atmosfér s nízkou korozní agresivitou - Část 2: Stanovení korozního napadení ve vnitřních atmosférách
Corrosion of metals and alloys - Classification of low corrosivity of indoor atmospheres - Part 2: Determination of corrosion attack in indoor atmospheres
Třídící znak: 038211Datum vydání: 01.01.2021  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11844-3
Kat. čís.: 510860
Koroze kovů a slitin - Klasifikace vnitřních atmosfér s nízkou korozní agresivitou - Část 3: Měření parametrů prostředí ovlivňujících korozní agresivitu vnitřních atmosfér
Corrosion of metals and alloys - Classification of low corrosivity of indoor atmospheres - Part 3: Measurement of environmental parameters affecting indoor corrosivity
Třídící znak: 038211Datum vydání: 01.08.2020  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 17752
Kat. čís.: 92244
Koroze kovů a slitin - Postup stanovení a odhadu rychlostí úniku iontů (runoff) kovů z materiálů v důsledku atmosférické koroze
Corrosion of metals and alloys - Procedures to determine and estimate runoff rates of metals from materials as a result of atmospheric corrosion
Třídící znak: 038213Datum vydání: 01.02.2013  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 8501-2
Kat. čís.: 51831
Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 2: Stupně přípravy dříve natřeného ocelového podkladu po místním odstranění předchozích povlaků
Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Visual assessment of surface cleanliness - Part 2: Preparation grades of previously coated steel substrates after localized removal of previous coatings
Třídící znak: 038221Datum vydání: 01.06.1998  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 63354)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.11.2001  
  
ČSN EN ISO 8501-1
Kat. čís.: 79889
Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 1: Stupně zarezavění a stupně přípravy ocelového podkladu bez povlaku a ocelového podkladu po úplném odstranění předchozích povlaků
Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Visual assessment of surface cleanliness - Part 1: Rust grades and preparation grades of uncoated steel substrates and of steel substrates after overall removal of previous coatings (ISO 8501-1:2007)
Třídící znak: 038221Datum vydání: 01.11.2007  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8501-3
Kat. čís.: 80519
Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 3: Stupně přípravy svarů, hran a ostatních ploch s povrchovými vadami
Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Visual assessment of surface cleanliness - Part 3: Preparation grades of welds, edges and other areas with surface imperfections
Třídící znak: 038221Datum vydání: 01.02.2008  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8501-4
Kat. čís.: 512454
Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 4: Výchozí stav povrchu, stupně přípravy a bleskové koroze po tryskání vodou
Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Visual assessment of surface cleanliness - Part 4: Initial surface conditions, preparation grades and flash rust grades in connection with water jetting
Třídící znak: 038221Datum vydání: 01.05.2021  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8502-11
Kat. čís.: 77375
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 11: Provozní metoda pro turbidimetrické stanovení ve vodě rozpustných síranů
Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Tests for the assessment of surface cleanliness - Part 11: Field method for the turbidimetric determination of water-soluble sulfate
Třídící znak: 038222Datum vydání: 01.12.2006  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8502-2
Kat. čís.: 503282
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 2: Laboratorní stanovení chloridů na očištěném povrchu
Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Tests for the assessment of surface cleanliness - Part 2: Laboratory determination of chloride on cleaned surfaces
Třídící znak: 038222Datum vydání: 01.09.2017  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8502-3
Kat. čís.: 503280
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 3: Stanovení prachu na ocelovém povrchu připraveném pro natírání (metoda snímání samolepicí páskou)
Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Tests for the assessment of surface cleanliness - Part 3: Assessment of dust on steel surfaces prepared for painting (pressure-sensitive tape method)
Třídící znak: 038222Datum vydání: 01.09.2017  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8502-4
Kat. čís.: 503281
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 4: Návod pro odhad pravděpodobnosti kondenzace vlhkosti před nanášením nátěrů
Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Tests for the assessment of surface cleanliness - Part 4: Guidance on the estimation of the probability of condensation prior to paint application
Třídící znak: 038222Datum vydání: 01.09.2017  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  Další strana >>