VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ


Vyhovuje 205 produktů
Aktuální strana 4 z 11

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 16139
Kat. čís.: 93760
Nábytek - Pevnost, trvanlivost a bezpečnost - Požadavky na nebytový sedací nábytek
Furniture - Strength, durability and safety - Requirements for non-domestic seating
Třídící znak: 910650Datum vydání: 01.09.2013  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 94350)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.12.2013  
  
ČSN EN 15372
Kat. čís.: 502120
Nábytek - Pevnost, trvanlivost a bezpečnost - Požadavky na nebytové stoly
Furniture - Strength, durability and safety - Requirements for non-domestic tables
Třídící znak: 910651Datum vydání: 01.06.2017  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 91 0801
Kat. čís.: 31954
Nábytek. Stolový nábytek. Technické požadavky
Furniture. Tables. Technical requirements
Třídící znak: 910801Datum vydání: 01.09.1987    Cena: 77 Kč
  
ČSN EN 12521
Kat. čís.: 500643
Nábytek - Pevnost, trvanlivost a bezpečnost - Požadavky na bytové stoly
Furniture - Strength, durability and safety - Requirements for domestic tables
Třídící znak: 910802Datum vydání: 01.08.2016  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 91 0811
Kat. čís.: 31956
Nábytek. Dětský stolový nábytek bytový. Základní rozměry
Třídící znak: 910811Datum vydání: 01.09.1991    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 91 0820
Kat. čís.: 31957
Nábytek. Jídelní stoly. Rozměry
Dining tables. Dimensions
Třídící znak: 910820Datum vydání: 01.03.1992    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN EN 13150
Kat. čís.: 514172
Pracovní stoly pro laboratoře ve vzdělávacích institucích - Rozměry, požadavky na bezpečnost a trvanlivost a zkušební metody
Workbenches for laboratories in educational institutions - Dimensions, safety and durability requirements and test methods
Třídící znak: 910924Datum vydání: 01.02.2022  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14056
Kat. čís.: 67743
Laboratorní nábytek - Doporučení pro konstrukční řešení a instalaci
Laboratory furniture - Recommendations for design and installation
Třídící znak: 910930Datum vydání: 01.10.2003    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 91 1010
Kat. čís.: 505457
Nábytek - Lehací nábytek - Základní rozměry a požadavky
Furniture - Bed furniture - Basic dimensions and requirements
Třídící znak: 911010Datum vydání: 01.08.2018  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN EN 1334
Kat. čís.: 51930
Nábytek bytový - Postele a matrace - Metody měření a doporučené tolerance
Domestic furniture - Beds and mattresses - Methods of measurement and recommended tolerances
Třídící znak: 911015Datum vydání: 01.04.1998  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1957
Kat. čís.: 92382
Nábytek - Postele a matrace - Metody zkoušení pro stanovení funkčních charakteristik a kritérií hodnocení
Furniture - Beds and mattresses - Test methods for the determination of functional characteristics and assessment criteria
Třídící znak: 911016Datum vydání: 01.04.2013  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1130
Kat. čís.: 510053
Dětský nábytek - Koše - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
Children's furniture - Cribs - Safety requirements and test methods
Třídící znak: 911020Datum vydání: 01.05.2020  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 512701)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.2021  
  
ČSN EN 16890+A1
Kat. čís.: 513863
Dětský nábytek - Matrace pro postýlky a kolébky - Požadavky na bezpečnost a zkušební metody
Children's furniture - Mattresses for cots and cribs - Safety requirements and test methods
Třídící znak: 911021Datum vydání: 01.01.2022  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15706
Kat. čís.: 83734
Kování pro nábytek - Pevnost a odolnost kování u posuvných dveří
Hardware for furniture - Strength and durability of slide fittings for sliding doors and roll fronts
Třídící znak: 911040Datum vydání: 01.09.2009  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15828
Kat. čís.: 87754
Nábytkové kování - Pevnost a trvanlivost závěsů a jejich součástí - Vzpěry a závěsy s vodorovnou osou otáčení
Hardware for furniture - Strength and durability of hinges and their components - Stays and hinges pivoting on a horizontal axis
Třídící znak: 911041Datum vydání: 01.04.2011  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16014
Kat. čís.: 89381
Nábytkové kování - Pevnost a trvanlivost uzamykacích mechanismů
Hardware for furniture - Strength and durability of locking mechanisms
Třídící znak: 911042Datum vydání: 01.01.2012  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15939
Kat. čís.: 508605
Nábytkové kování - Pevnost a únosnost zařízení pro připevnění na stěnu
Hardware for furniture - Strength and loading capacity of wall attachment devices
Třídící znak: 911043Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1335-1+A1
Kat. čís.: 517181
Kancelářský nábytek - Kancelářské židle pracovní - Část 1: Rozměry - Stanovení rozměrů
Office furniture - Office work chair - Part 1: Dimensions - Determination of dimensions
Třídící znak: 911101Datum vydání: 01.06.2023  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1335-2
Kat. čís.: 511467
Kancelářský nábytek - Kancelářské židle pracovní - Část 2: Bezpečnostní požadavky
Office furniture - Office work chair - Part 2: Safety requirements
Třídící znak: 911101Datum vydání: 01.12.2020  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 24496
Kat. čís.: 513377
Kancelářský nábytek - Kancelářské židle - Metody stanovení rozměrů
Office furniture - Office chairs - Methods for the determination of dimensions
Třídící znak: 911102Datum vydání: 01.10.2021  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  4 5 6 7 8 9 10 11  Další strana >>