VÝMĚNA DAT


Vyhovuje 187 produktů
Aktuální strana 5 z 10

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 17099
Kat. čís.: 510213
Informační technologie - Produkty rybolovu a akvakultury - Požadavky na označování jednotek a palet pro distribuci v obchodě s produkty rybolovu a akvakultury
Information technology - Fishery and aquaculture products - Requirements for labelling of distribution units and pallets in the trade of fishery and aquaculture products
Třídící znak: 977114Datum vydání: 01.06.2020  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 97 7115
Kat. čís.: 62757
Čárové kódy - Označování knih a hudebnin čárovým kódem systému EAN•UCC
System EANoUCC - Marking of books and printed sheet music by a bar code of the system EANoUCC
Třídící znak: 977115Datum vydání: 01.01.2002  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 97 7116
Kat. čís.: 62756
Čárové kódy - Označování seriálových publikací čárovým kódem systému EAN•UCC
Bar codes - Marking of the serial publications by a bar code of the system EANoUCC
Třídící znak: 977116Datum vydání: 01.01.2002  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 97 7117
Kat. čís.: 63067
Elektronická výměna dat - Základy realizace normy EDIFACT v systému EAN•UCC (EANCOMR)
Electronic Data Interchange - Elementary rules of realisation of the standard EDIFACT in the system of EAN˙UCC (EANCOMR)
Třídící znak: 977117Datum vydání: 01.02.2002  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN EN ISO/IEC 15419
Kat. čís.: 87568
Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Číslicové zobrazení a zkoušení výkonu tisku čárového kódu
Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Bar code digital imaging and printing performance testing
Třídící znak: 977118Datum vydání: 01.02.2011  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN ISO/IEC 15421
Kat. čís.: 64711
Informační technologie - Automatická identifikace a výměna dat - Specifikace zkoušek pro předlohu čárového kódu
Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Bar code master test specifications (ISO/IEC 15421:2000)
Třídící znak: 977119Datum vydání: 01.09.2002    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO/IEC 15438
Kat. čís.: 87569
Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Specifikace symboliky čárového kódu - PDF417
Information technology - Automatic identification and data capture techniques - PDF417 bar code specifications symbology
Třídící znak: 977120Datum vydání: 01.02.2011  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 606
Kat. čís.: 72426
Čárové kódy - Přepravní a manipulační štítky pro výrobky z oceli
Bar coding - Transport and handling labels for steel products
Třídící znak: 977121Datum vydání: 01.03.2005    Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 1649
Kat. čís.: 72425
Technologie AIDC - Provozní aspekty ovlivňující čtení symbolů čárových kódů
AIDC technologies - Operational aspects affecting the reading of bar code symbols
Třídící znak: 977122Datum vydání: 01.04.2005  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO/IEC 15423
Kat. čís.: 87866
Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Zkoušení výkonu snímače a dekodéru čárového kódu
Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Bar code scanner and decoder performance testing
Třídící znak: 977123Datum vydání: 01.04.2011  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 17071
Kat. čís.: 507991
Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Elektronický identifikační štítek
Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Electronic identification plate
Třídící znak: 977124Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO/IEC 15426-2
Kat. čís.: 77768
Automatická identifikace a techniky sběru dat - Specifikace ověření shody čárového kódu - Část 2: Dvourozměrný kód
Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Bar code verifier conformance specification - Part 2: Two-dimensional symbols
Třídící znak: 977125Datum vydání: 01.05.2007    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 88531)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.2011  
  
ČSN EN ISO/IEC 19762-1
Kat. čís.: 92783
Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat (AIDC) - Harmonizovaný slovník - Část 1: Obecné termíny vztahující se k AIDC
Information technology - Automatic identification and data capture (AIDC) techniques - Harmonized vocabulary - Part 1: General terms relating to AIDC
Třídící znak: 977126Datum vydání: 01.06.2013  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO/IEC 19762-3
Kat. čís.: 90982
Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Harmonizovaný slovník - Část 3: Radiofrekvenční identifikace (RFID)
Information technology - Automatic identification and data capture (AIDC) techniques - Harmonized vocabulary - Part 3: Radio frequency identification (RFID)
Třídící znak: 977126Datum vydání: 01.08.2012  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16656
Kat. čís.: 95890
Informační technologie - Radiofrekvenční identifikace pro management - Znaky RFID
Information technology - Radio frequency identification for item management - RFID Emblem
Třídící znak: 977127Datum vydání: 01.11.2014  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16571
Kat. čís.: 95889
Informační technologie - Postup posouzení ochrany osobních údajů v RFID
Information technology - RFID privacy impact assessment process
Třídící znak: 977128Datum vydání: 01.11.2014  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16570
Kat. čís.: 96083
Informační technologie - Potvrzení RFID - Informační značka a dodatečné informace poskytované provozovatelem systému RFID
Information technology - Notification of RFID - The information sign and additional information to be provided by operators of RFID application systems
Třídící znak: 977129Datum vydání: 01.12.2014  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17230
Kat. čís.: 511946
Informační technologie - RFID v železniční síti
Information technology - RFID in rail
Třídící znak: 977230Datum vydání: 01.02.2021  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 8601-1
Kat. čís.: 509599
Datum a čas - Zobrazení pro výměnu informací - Část 1: Základní pravidla
Date and time - Representations for information interchange - Part 1: Basic rules
Třídící znak: 978601Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Amd. 1 (Katalogové číslo: 518412)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.04.2024  
  
ČSN ISO 8601-2
Kat. čís.: 509600
Datum a čas - Zobrazení pro výměnu informací - Část 2: Rozšíření
Date and time - Representations for information interchange - Part 2: Extensions
Třídící znak: 978601Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  5 6 7 8 9 10  Další strana >>