ZDRAVOTNICTVÍ


Vyhovuje 496 produktů
Aktuální strana 4 z 25

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 10524-3
Kat. čís.: 507446
Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 3: Redukční ventily sdružené s ventily lahví na plyny
Pressure regulators for use with medical gases - Part 3: Pressure regulators integrated with cylinder valves (VIPRs)
Třídící znak: 852750Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10524-4
Kat. čís.: 83420
Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 4: Nízkotlaké redukční ventily
Pressure regulators for use with medical gases - Part 4: Low-pressure regulators
Třídící znak: 852750Datum vydání: 01.05.2009  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 5359 ed. 2
Kat. čís.: 97226
Anestetické a respirační přístroje - Nízkotlaké hadicové sestavy pro použití s medicinálními plyny
Anaesthetic and respiratory equipment - Low-pressure hose assemblies for use with medical gases
Třídící znak: 852760Datum vydání: 01.05.2015  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 504161)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.01.2018  
  
ČSN EN ISO 9170-1 ed. 2
Kat. čís.: 510833
Terminální jednotky pro potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 1: Terminální jednotky pro stlačené medicinální plyny a podtlak
Terminal units for medical gas pipeline systems - Part 1: Terminal units for use with compressed medical gases and vacuum
Třídící znak: 852761Datum vydání: 01.09.2020  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9170-2
Kat. čís.: 83422
Terminální jednotky pro potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 2: Terminální jednotky pro systémy odvodu anestetického plynu
Terminal units for medical gas pipeline systems - Part 2: Terminal units for anaesthetic gas scavenging systems
Třídící znak: 852761Datum vydání: 01.05.2009  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 7396-1 ed. 2
Kat. čís.: 501937
Potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 1: Potrubní rozvody pro stlačené medicinální plyny a podtlak
Medical gas pipeline systems - Part 1: Pipeline systems for compressed medical gases and vacuum
Třídící znak: 852761Datum vydání: 01.03.2017  Náhled normy Cena: 1788,6 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 507311)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.05.2019  
  
ČSN EN ISO 7396-2
Kat. čís.: 79718
Potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 2: Odpadní soustavy systému odvodu anestetických plynů
Medical gas pipeline systems - Part 2: Anaesthetic gas scavenging disposal systems
Třídící znak: 852761Datum vydání: 01.11.2007  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 85 2762
Kat. čís.: 500289
Terminální jednotky pro potrubní rozvody medicinálních plynů - Požadavky na rozměry
Terminal units for medical gas pipeline systems - Dimensional requirements
Třídící znak: 852762Datum vydání: 01.07.2016  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN EN ISO 15002
Kat. čís.: 83425
Přístroje k měření průtoku pro připojení k terminálním jednotkám potrubních rozvodů medicinálních plynů
Flow-metering devices for connection to terminal units of medical gas pipeline systems
Třídící znak: 852765Datum vydání: 01.05.2009  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 509453)ZrušenáCena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.01.2020Datum zrušení:  01.07.2022 
  
ČSN EN ISO 21969
Kat. čís.: 85745
Vysokotlaká flexibilní připojení pro použití se systémy medicinálních plynů
High-pressure flexible connections for use with medical gas systems
Třídící znak: 852768Datum vydání: 01.04.2010  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9360-1
Kat. čís.: 84232
Anestetická a respirační zařízení - Výměníky tepla a vlhkosti pro zvlhčování vdechovaných plynů u lidí - Část 1: Výměníky tepla a vlhkosti pro použití s minimálními dechovými objemy od 250 ml
Anaesthetic and respiratory equipment - Heat and moisture exchangers (HMEs) for humidifying respired gases in humans - Part 1: HMEs for use with minimum tidal volumes of 250 ml
Třídící znak: 852769Datum vydání: 01.10.2009  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9360-2
Kat. čís.: 84230
Anestetická a respirační zařízení - Výměníky tepla a vlhkosti pro zvlhčování vdechovaných plynů u lidí - Část 2: Výměníky tepla a vlhkosti pro použití u pacientů při tracheostomii s minimálními dechovými objemy od 250 ml
Anaesthetic and respiratory equipment - Heat and moisture exchangers (HMEs) for humidifying respired gases in humans - Part 2: HMEs for use with tracheostomized patients having minimum tidal volumes of 250 ml
Třídící znak: 852769Datum vydání: 01.10.2009  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 16054
Kat. čís.: 508603
Chirurgické implantáty - Minimální soubory dat pro chirurgické implantáty
Implants for surgery - Minimum data sets for surgical implants
Třídící znak: 852904Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14630
Kat. čís.: 93289
Neaktivní chirurgické implantáty - Obecné požadavky
Non-active surgical implants - General requirements
Třídící znak: 852905Datum vydání: 01.07.2013  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 7439
Kat. čís.: 517444
Nitroděložní antikoncepční tělíska s obsahem mědi - Požadavky a zkoušky
Copper-bearing contraceptive intrauterine devices - Requirements and tests
Třídící znak: 852908Datum vydání: 01.09.2023  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 21534
Kat. čís.: 84237
Neaktivní chirurgické implantáty - Implantáty pro náhradu kloubů - Zvláštní požadavky
Non-active surgical implants - Joint replacement implants - Particular requirements
Třídící znak: 852909Datum vydání: 01.10.2009  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9713
Kat. čís.: 515608
Neurochirurgické implantáty - Samosvěrné svorky pro intrakraniální aneuryzma
Neurosurgical implants - Self-closing intracranial aneurysm clips
Třídící znak: 852913Datum vydání: 01.11.2022  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 7197
Kat. čís.: 84937
Neurochirurgické implantáty - Sterilní umělá propojení (shunty) a součásti pro hydrocefalus pro jedno použití
Neurosurgical implants - Sterile, single-use hydrocephalus shunts and components
Třídící znak: 852914Datum vydání: 01.12.2009  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 9268
Kat. čís.: 19988
Chirurgické implantáty. Kovové kostní šrouby s kuželovou dosedací plochou hlavy. Rozměry
Implants for surgery. Metal bone screws with conical under-surface of head. Dimensions
Třídící znak: 852921Datum vydání: 01.08.1996    Cena: 214,5 Kč
  
ČSN ISO 9269
Kat. čís.: 19998
Chirurgické implantáty. Kovové kostní dlahy. Otvory a drážky odpovídající šroubům s kuželovou dosedací plochou hlavy
Implants for surgery. Metal bone plates. Holes and slots corresponding to screws under-surface
Třídící znak: 852922Datum vydání: 01.08.1996    Cena: 214,5 Kč
  
První strana Předchozí strana  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  Další strana >>