ZEMĚDĚLSTVÍ


Vyhovuje 335 produktů
Aktuální strana 12 z 17

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 16158
Kat. čís.: 91802
Krmiva - Stanovení obsahu semduramicinu - Metoda kapalinové chromatografie s použitím "stromového" analytického postupu
Animal feeding stuffs - Determination of semduramicin content - Liquid chromatographic method using a "tree" analytical approach
Třídící znak: 467016Datum vydání: 01.11.2012  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16159
Kat. čís.: 91803
Krmiva - Stanovení selenu metodou atomové absorpční spektrometrie s generováním hydridů (HGAAS) po mikrovlnném rozkladu (rozklad pomocí 65% kyseliny dusičné a 30% peroxidu vodíku)
Animal feeding stuffs - Determination of selenium by hydride generation atomic absorption spectrometry (HGAAS) after microwave digestion (digestion with 65 % nitric acid and 30 % hydrogen peroxide)
Třídící znak: 467017Datum vydání: 01.11.2012  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16206
Kat. čís.: 91804
Krmiva - Stanovení arzenu metodou atomové absorpční spektrometrie s generováním hydridů (HGAAS) po mikrovlnném tlakovém rozkladu (rozklad pomocí 65% kyseliny dusičné a 30% peroxidu vodíku)
Animal feeding stuffs - Determination of arsenic by hydride generation atomic absorption spectrometry (HGAAS) after microwave pressure digestion (digestion with 65 % nitric acid and 30 % hydrogen peroxide)
Třídící znak: 467018Datum vydání: 01.11.2012  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14183
Kat. čís.: 89151
Krmiva - Stanovení obsahu monensinu, narasinu a salinomycinu - Metoda kapalinové chromatografie s postkolonovou derivatizací
Animal feeding stuffs - Determination of monensin, narasin and salinomycin contents - Liquid chromatographic method using post-column derivatization
Třídící znak: 467019Datum vydání: 01.10.2011  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 6867
Kat. čís.: 89182
Krmiva - Stanovení obsahu vitamínu E - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie
Animal feeding stuffs - Determination of vitamin E content - Method using high-performance liquid chromatography
Třídící znak: 467020Datum vydání: 01.10.2011  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14565
Kat. čís.: 89152
Krmiva - Stanovení obsahu vitamínu A - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie
Animal feeding stuffs - Determination of vitamin A content - Method using high-performance liquid chromatography
Třídící znak: 467021Datum vydání: 01.10.2011  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 6869
Kat. čís.: 89283
Krmiva - Stanovení obsahů vápníku, mědi, železa, hořčíku, manganu, draslíku, sodíku a zinku - Metoda atomové absorpční spektrometrie
Animal feeding stuffs - Determination of the contents of calcium, copper, iron, magnesium, manganese, potassium, sodium and zinc - Method using atomic absorption spectrometry
Třídící znak: 467022Datum vydání: 01.10.2011  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 13906
Kat. čís.: 89284
Krmiva - Stanovení obsahu acidodetergentní vlákniny (ADF) a acidodetergentního ligninu (ADL)
Animal feeding stuffs - Determination of acid detergent fibre (ADF) and acid detergent lignin (ADL) contents
Třídící znak: 467023Datum vydání: 01.10.2011  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15621
Kat. čís.: 504693
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení vápníku, sodíku, fosforu, hořčíku, draslíku, síry, železa, zinku, mědi, manganu a kobaltu po tlakovém rozkladu metodou ICP-AES
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of calcium, sodium, phosphorus, magnesium, potassium, sulphur, iron, zinc, copper, manganese and cobalt after pressure digestion by ICP-AES
Třídící znak: 467024Datum vydání: 01.04.2018  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15550
Kat. čís.: 504694
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení kadmia a olova po tlakovém rozkladu metodou atomové absorpční spektrometrie s grafitovou píckou (GF-AAS)
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of cadmium and lead by graphite furnace atomic absorption spectrometry (GF-AAS) after pressure digestion
Třídící znak: 467025Datum vydání: 01.04.2018  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15510
Kat. čís.: 504695
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení vápníku, sodíku, fosforu, hořčíku, draslíku, železa, zinku, mědi, manganu, kobaltu, molybdenu a olova metodou ICP-AES
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of calcium, sodium, phosphorus, magnesium, potassium, iron, zinc, copper, manganese, cobalt, molybdenum and lead by ICP-AES
Třídící znak: 467026Datum vydání: 01.04.2018  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16006
Kat. čís.: 91510
Krmiva - Stanovení obsahu fumonisinu B1 a B2 ve směsi krmiva metodou RP-HPLC s předčištěním na imunoafinitní kolonce a s fluorescenční detekcí po před- nebo postkolonové derivatizaci
Animal feeding stuffs - Determination of the Sum of Fumonisin B1 & B2 in compound animal feed with immunoaffinity clean-up and RP-HPLC with fluorescence detection after pre- or post-column derivatisation
Třídící znak: 467027Datum vydání: 01.10.2012  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16007
Kat. čís.: 91511
Krmiva - Stanovení ochratoxinu A v krmivu metodou HPLC s předčištěním na imunoafinitní kolonce a s fluorescenční detekcí
Animal feeding stuffs - Determination of ochratoxin A in animal feed by immunoaffinity column clean-up and high performance liquid chromatography with fluorescence detection
Třídící znak: 467028Datum vydání: 01.10.2012  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15914
Kat. čís.: 89697
Krmiva - Enzymatické stanovení celkového obsahu škrobu
Animal feeding stuffs - Enzymatic determination of total starch content
Třídící znak: 467029Datum vydání: 01.01.2012  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14182
Kat. čís.: 60502
Krmiva - Stanovení reziduí organofosforových pesticidů - Metoda plynové chromatografie
Animal feeding stuffs - Determination of residues of organophosphorus pesticides - Gas chromatographic method
Třídící znak: 467030Datum vydání: 01.11.2000    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14181
Kat. čís.: 62056
Krmiva - Stanovení reziduí organochlorových pesticidů - Metoda plynové chromatografie
Animal feeding stuffs - Determination of residues of organochlorine pesticides - Gas chromatographic method
Třídící znak: 467031Datum vydání: 01.06.2001  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14939
Kat. čís.: 63432
Krmiva - Stanovení obsahu carbadoxu - Metoda vysokovýkonné kapalinové chromatografie
Animal feeding stuffs - Determination of carbadox content - Method using high-performance liquid chromatography (ISO 14939:2001)
Třídící znak: 467032Datum vydání: 01.02.2002    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14902
Kat. čís.: 63998
Krmiva - Stanovení aktivity inhibitorů trypsinu ve výrobcích ze sóji
Animal feeding stuffs - Determination of trypsin inhibitor activity of soya products (ISO 14902:2001)
Třídící znak: 467033Datum vydání: 01.04.2002    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 9831
Kat. čís.: 69753
Krmiva, živočišné produkty a exkrementy nebo moč - Stanovení hrubé energie - Kalorimetrická metoda
Animal feeding stuffs, animal products, and faeces or urine - Determination of gross calorific value - Bomb calorimeter method
Třídící znak: 467034Datum vydání: 01.05.2004    Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 5983-1
Kat. čís.: 89795
Krmiva - Stanovení obsahu dusíku a výpočet obsahu hrubého proteinu - Část 1: Kjeldahlova metoda
Animal feeding stuffs - Determination of nitrogen content and calculation of crude protein content - Part 1: Kjeldahl method
Třídící znak: 467035Datum vydání: 01.01.2012  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  12 13 14 15 16 17  Další strana >>