ZEMĚDĚLSTVÍ


Vyhovuje 335 produktů
Aktuální strana 2 z 17

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 6540
Kat. čís.: 513524
Kukuřice - Stanovení obsahu vlhkosti (v mletých zrnech a v celých zrnech)
Maize - Determination of moisture content (on milled grains and on whole grains)
Třídící znak: 461016Datum vydání: 01.11.2021  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 6541
Kat. čís.: 32034
Zemědělské a potravinářské výrobky. Stanovení obsahu hrubé vlákniny. Modifikovaná metoda podle Scharrera
Agricultural food products - Determination of crude fibre content - Modified Svharrer method
Třídící znak: 461017Datum vydání: 01.01.1993  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN ISO 5498
Kat. čís.: 15432
Zemědělské a potravinářské výrobky. Stanovení obsahu hrubé vlákniny. Obecná metoda
Agricultural food products - Determination of crude fibre content - General method
Třídící znak: 461018Datum vydání: 01.03.1994  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN EN ISO 2171
Kat. čís.: 518098
Obiloviny, luštěniny a výrobky z nich - Stanovení obsahu popela spalováním
Cereals, pulses and by-products - Determination of ash yield by incineration
Třídící znak: 461019Datum vydání: 01.10.2023  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 5529
Kat. čís.: 87413
Pšenice - Stanovení sedimentačního indexu - Zelenyho test
Wheat - Determination of the sedimentation index - Zeleny test
Třídící znak: 461022Datum vydání: 01.01.2011  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 9648
Kat. čís.: 66118
Čirok - Stanovení obsahu taninu
Sorghum - Determination of tannin content
Třídící znak: 461023Datum vydání: 01.01.2003  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 665
Kat. čís.: 511411
Olejnatá semena - Stanovení vlhkosti a obsahu těkavých látek
Oilseeds - Determination of moisture and volatile matter content
Třídící znak: 461025Datum vydání: 01.11.2020  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3093
Kat. čís.: 87412
Pšenice, žito a pšeničná a žitná mouka, pšenice tvrdá (durum) a semolina z pšenice tvrdé - Stanovení čísla poklesu podle Hagberga-Pertena
Wheat, rye and their flours, durum wheat and durum wheat semolina - Determination of the falling number according to Hagberg-Perten
Třídící znak: 461026Datum vydání: 01.01.2011  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 27971
Kat. čís.: 518037
Obiloviny a výrobky z obilovin - Pšenice obecná (Triticum aestivum L.) - Stanovení vlastností těsta z komerčně dostupné nebo pro zkušební účely určené mouky při konstantní hydrataci pomocí alveografu a metodika zkušebního mletí
Cereals and cereal products - Common wheat (Triticum aestivum L.) - Determination of alveograph properties of dough at constant hydration from commercial or test flours and test milling methodology
Třídící znak: 461028Datum vydání: 01.12.2023  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 605
Kat. čís.: 34274
Luštěniny - Stanovení nečistot, velikosti zrna, cizích pachů, přítomnosti hmyzu, druhů a odrůd - Zkušební metody
Pulses - Determination of impurities, size, foreign odours, insects, and species and variety - Test methods
Třídící znak: 461029Datum vydání: 01.01.1999    Cena: 214,5 Kč
  
ČSN EN ISO 21294
Kat. čís.: 506044
Olejnatá semena - Manuální nebo automatický diskontinuální odběr vzorků
Oilseeds - Manual or automatic discontinuous sampling
Třídící znak: 461030Datum vydání: 01.11.2018  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 664
Kat. čís.: 84667
Olejnatá semena - Úprava laboratorního vzorku na analytický vzorek
Oilseeds - Reduction of laboratory sample to test sample
Třídící znak: 461031Datum vydání: 01.12.2009  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 658
Kat. čís.: 71532
Olejnatá semena - Stanovení obsahu nečistot
Oilseeds - Determination of content of impurities
Třídící znak: 461033Datum vydání: 01.11.2004  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 659
Kat. čís.: 87411
Olejnatá semena - Stanovení obsahu oleje (Referenční metoda)
Oilseeds - Determination of oil content (Reference method)
Třídící znak: 461034Datum vydání: 01.01.2011  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 17059
Kat. čís.: 508989
Olejnatá semena - Extrakce oleje a příprava methylesterů mastných kyselin pro analýzu plynovou chromatografií (Rychlá metoda)
Oilseeds - Extraction of oil and preparation of methyl esters of triglyceride fatty acids for analysis by gas chromatography (Rapid method)
Třídící znak: 461036Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 8892
Kat. čís.: 43441
Extrahované šroty olejnatých semen - Stanovení celkového zbytkového hexanu
Oilseed residues - Determination of total residual hexan
Třídící znak: 461037Datum vydání: 01.06.1998    Cena: 144,1 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 55418)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.02.1999  
  
ČSN EN ISO 9167
Kat. čís.: 509586
Semeno řepky a řepkové moučky - Stanovení obsahu glukosinolátů - Metoda využívající vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii
Rapeseed and rapeseed meals - Determination of glucosinolates content - Method using high-performance liquid chromatography
Třídící znak: 461038Datum vydání: 01.02.2020  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9289
Kat. čís.: 43442
Extrahované šroty olejnatých semen - Stanovení volného zbytkového hexanu
Oilseed residues - Determination of free residual hexan
Třídící znak: 461039Datum vydání: 01.06.1998    Cena: 214,5 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 55417)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.02.1999  
  
ČSN EN ISO 10565
Kat. čís.: 57587
Olejnatá semena - Souběžné stanovení obsahu oleje a vody - Metoda pulzní jaderné magnetické rezonanční spektroskopie
Oilseeds - Simultaneous determination of oil and water contents - Method using pulsed nuclear magnetic resonance spectrometry
Třídící znak: 461040Datum vydání: 01.03.2000    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10519
Kat. čís.: 99161
Semeno řepky - Stanovení obsahu chlorofylu - Spektrometrická metoda
Rapeseed - Determination of chlorophyll content - Spectrometric method
Třídící znak: 461041Datum vydání: 01.04.2016    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  Další strana >>