ZEMĚDĚLSTVÍ


Vyhovuje 335 produktů
Aktuální strana 5 z 17

Předchozí strana Další strana >>

ČSN 46 1300-5
Kat. čís.: 82354
Luštěniny - Část 5: Luštěniny krmné
Pulses - Pulses for feeding
Třídící znak: 461300Datum vydání: 01.12.2008    Cena: 77 Kč
  
ČSN EN ISO 20483
Kat. čís.: 95094
Obiloviny a luštěniny - Stanovení obsahu dusíku a výpočet obsahu dusíkatých látek - Kjeldahlova metoda
Cereals and pulses - Determination of the nitrogen content and calculation of the crude protein content - Kjeldahl method
Třídící znak: 461401Datum vydání: 01.06.2014  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11052
Kat. čís.: 78002
Mouka a semolina z pšenice tvrdé (durum) - Stanovení obsahu žlutého barviva
Durum wheat flour and semolina - Determination of yellow pigment content
Třídící znak: 461501Datum vydání: 01.04.2007    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 21415-1
Kat. čís.: 78811
Pšenice a pšeničná mouka - Obsah lepku - Část 1: Stanovení mokrého lepku ručním vypíráním
Wheat and wheat flour - Gluten content - Part 1: Determination of wet gluten by a manual method (ISO 21415-1:2006)
Třídící znak: 461502Datum vydání: 01.10.2007    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 21415-2
Kat. čís.: 99396
Pšenice a pšeničná mouka - Obsah lepku - Část 2: Stanovení mokrého lepku a indexu lepku mechanickým způsobem
Wheat and wheat flour - Gluten content - Part 2: Determination of wet gluten and gluten index by mechanical means
Třídící znak: 461502Datum vydání: 01.05.2016  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 21415-3
Kat. čís.: 78810
Pšenice a pšeničná mouka - Obsah lepku - Část 3: Stanovení suchého lepku z mokrého lepku metodou sušení v sušárně
Wheat and wheat flour - Gluten content - Part 3: Determination of dry gluten from wet gluten by an oven drying method (ISO 21415-3:2006)
Třídící znak: 461502Datum vydání: 01.10.2007    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 21415-4
Kat. čís.: 78809
Pšenice a pšeničná mouka - Obsah lepku - Část 4: Stanovení suchého lepku z mokrého lepku metodou rychlého sušení
Wheat and wheat flour - Gluten content - Part 4: Determination of dry gluten from wet gluten by a rapid drying method (ISO 21415-4:2006)
Třídící znak: 461502Datum vydání: 01.10.2007    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 6647-1
Kat. čís.: 511368
Rýže - Stanovení obsahu amylózy - Část 1: Spektrofotometrická metoda s odtučňovacím postupem pomocí methanolu a kalibračními roztoky bramborové amylózy a amylopektinu voskovité rýže
Rice - Determination of amylose content - Part 1: Spectrophotometric method with a defatting procedure by methanol and with calibration solutions of potato amylose and waxy rice amylopectin
Třídící znak: 461503Datum vydání: 01.02.2021  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 6647-2
Kat. čís.: 511369
Rýže - Stanovení obsahu amylózy - Část 2: Spektrofotometrická praktická metoda bez odtučňovacího postupu a s kalibrací se standardními roztoky rýže
Rice - Determination of amylose content - Part 2: Spectrophotometric routine method without defatting procedure and with calibration from rice standards
Třídící znak: 461503Datum vydání: 01.02.2021  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11747
Kat. čís.: 91547
Rýže - Stanovení odolnosti vařeného zrna rýže proti extruzi
Rice - Determination of rice kernel resistance to extrusion after cooking
Třídící znak: 461504Datum vydání: 01.12.2012  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 505179)Cena: 269,5 Kč
 
 Vydána: 01.09.2018  
  
ČSN EN ISO 17715
Kat. čís.: 97708
Pšeničná mouka (Triticum aestivum L.) - Amperometrická metoda stanovení poškození škrobu
Flour from wheat (Triticum aestivum L.) - Amperometric method for starch damage measurement
Třídící znak: 461505Datum vydání: 01.09.2015  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 17718
Kat. čís.: 97714
Pšeničná mouka a pšeničná celozrnná mouka (Triticum aestivum L.) - Stanovení reologického chování v závislosti na míchání a zahřívání
Wholemeal and flour from wheat (Triticum aestivum L.) - Determination of rheological behaviour as a function of mixing and temperature increase
Třídící znak: 461506Datum vydání: 01.09.2015  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 5530-1
Kat. čís.: 97709
Pšeničná mouka - Fyzikální vlastnosti těsta - Část 1: Stanovení absorpce vody a reologických vlastností pomocí farinografu
Wheat flour - Physical characteristics of doughs - Part 1: Determination of water absorption and rheological properties using a farinograph
Třídící znak: 461507Datum vydání: 01.09.2015  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 5530-2
Kat. čís.: 97707
Pšeničná mouka - Fyzikální vlastnosti těsta - Část 2: Stanovení reologických vlastností pomocí extenzografu
Wheat flour - Physical characteristics of doughs - Part 2: Determination of rheological properties using an extensograph
Třídící znak: 461507Datum vydání: 01.09.2015  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 16624
Kat. čís.: 510349
Pšeničná mouka a semolina z pšenice tvrdé - Stanovení barvy pomocí reflexní difuzní kolorimetrie
Wheat flour and durum wheat semolina - Determination of colour by diffuse reflectance colorimetry
Třídící znak: 461508Datum vydání: 01.09.2020  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 7301
Kat. čís.: 516556
Rýže - Specifikace
Rice - Specification
Třídící znak: 461509Datum vydání: 01.05.2023  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 46 2110
Kat. čís.: 28996
Cukrovka
Sugar beet
Třídící znak: 462110Datum vydání:     Cena: 214,5 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 35991)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.06.1983  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 35990)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.01.1992  
  
ČSN 46 2200-1
Kat. čís.: 19519
Brambory. Část 1: Společná ustanovení
Potatoes. Part 1: Common regulations
Třídící znak: 462200Datum vydání: 01.05.1996  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 46 2200-2
Kat. čís.: 20513
Brambory. Část 2: Vzorkování a zkoušení konzumních, průmyslových a krmných brambor
Potatoes. Part 2: Sampling and examination potatoes for consumption (early and late), industrial potatoes and feeding potatoes
Třídící znak: 462200Datum vydání: 01.12.1996  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 46 2200-3
Kat. čís.: 87415
Brambory - Část 3: Brambory konzumní rané
Potatoes - Part 3: Potatoes for consumption, early
Třídící znak: 462200Datum vydání: 01.01.2011  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
První strana Předchozí strana  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  Další strana >>