ZEMĚDĚLSTVÍ


Vyhovuje 335 produktů
Aktuální strana 11 z 17

Předchozí strana Další strana >>

ČSN 46 5891
Kat. čís.: 29042
Skladovanie prípravkov na ochranu rastlín
Storage of products for plant protection
Třídící znak: 465891Datum vydání:   Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN 46 6114
Kat. čís.: 9602
KONTROLA DEDICNOSTI MLECNE UZITKOVOSTI SKOTU
Třídící znak: 466114Datum vydání:     Cena: Cena bude stanovena
  
Změna  : A (Katalogové číslo: 38055)Cena bude stanovena
 
 Vydána: 01.08.1988  
  
ČSN 46 6409
Kat. čís.: 19595
Násadová vejce
Hetching eggs
Třídící znak: 466409Datum vydání: 01.05.1996    Cena: 77 Kč
  
ČSN 46 6800
Kat. čís.: 21957
Rybářství - Termíny, definice a značky
Fish breeding - Terms, definitions and symbols
Třídící znak: 466800Datum vydání: 01.08.1997  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
  
ČSN 46 6802
Kat. čís.: 29059
Sladkovodní tržní ryby
Commercial fresh water fish
Třídící znak: 466802Datum vydání: 01.10.1989    Cena: 269,5 Kč
  
ČSN 46 6803
Kat. čís.: 16048
Přeprava živých ryb
Transport of live fishes
Třídící znak: 466803Datum vydání: 01.03.1994  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN EN ISO 7088
Kat. čís.: 74584
Rybí moučka - Slovník
Fish-meal - Vocabulary
Třídící znak: 467001Datum vydání: 01.12.2005    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 6497
Kat. čís.: 87021
Krmiva - Odběr vzorků
Animal feeding stuffs - Sampling
Třídící znak: 467003Datum vydání: 01.11.2010  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 6498
Kat. čís.: 93509
Krmiva - Pokyny pro přípravu vzorku
Animal feeding stuffs - Guidelines for sample preparation
Třídící znak: 467004Datum vydání: 01.09.2013  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16936
Kat. čís.: 503904
Krmiva - Metody vzorkování a analýz - Screening antibiotik tylosinu, virginiamycinu, spiramycinu, zinc-bacitracinu a avoparcinu v nízkých koncentracích v krmných směsích pomocí mikrobiologické plotnové metody
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Screening on the antibiotics tylosin, virginiamycin, spiramycin, bacitracin-zinc and avoparcin at sub-additive levels in compound feed by a microbiological plate test
Třídící znak: 467005Datum vydání: 01.12.2017  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN/TS 17174
Kat. čís.: 508266
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Výkonnostní kritéria pro metody stanovení těžkých kovů při validaci v jedné laboratoři nebo pro validaci kruhovými testy
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Performance criteria for single laboratory validated and ring-trial validated methods of analysis for the determination of heavy metals
Třídící znak: 467006Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17194
Kat. čís.: 510906
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení deoxynivalenolu, aflatoxinu B1, fumonisinu B1 a B2, T-2 a HT-2 toxinů, zearalenonu a ochratoxinu A v krmných surovinách a krmných směsích metodou LC-MS/MS
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of Deoxynivalenol, Aflatoxin B1, Fumonisin B1 & B2, T-2 & HT-2 toxins, Zearalenone and Ochratoxin A in feed materials and compound feed by LC-MS/MS
Třídící znak: 467007Datum vydání: 01.09.2020  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17517
Kat. čís.: 515106
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení nasycených uhlovodíků minerálního oleje (MOSH) a aromatických uhlovodíků minerálního oleje (MOAH) pomocí online HPLC-GC-FID analýzy
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of mineral oil saturated hydrocarbons (MOSH) and mineral oil aromatic hydrocarbons (MOAH) with on-line HPLC-GC-FID analysis
Třídící znak: 467008Datum vydání: 01.06.2022  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17547
Kat. čís.: 515105
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení obsahu vitaminu A, E a D - Metoda využívající extrakci a přečištění na pevné fázi (SPE) a vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii (HPLC)
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of vitamin A, E and D content - Method using solid phase extraction (SPE) clean-up and high-performance liquid chromatography (HPLC)
Třídící znak: 467009Datum vydání: 01.06.2022  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16277
Kat. čís.: 94891
Krmiva - Stanovení rtuti atomovou absorpční spektrometrií metodou studených par (CVAAS) po mikrovlnném tlakovém rozkladu (extrakce s 65% kyselinou dusičnou a 30% peroxidem vodíku)
Animal feeding stuffs - Determination of mercury by cold-vapour atomic absorption spectrometry (CVAAS) after microwave pressure digestion (extraction with 65 % nitric acid and 30 % hydrogen peroxide)
Třídící znak: 467010Datum vydání: 01.03.2014  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16278
Kat. čís.: 94890
Krmiva - Stanovení anorganického arzenu atomovou absorpční spektrometrií s generováním hydridů (HG-AAS) po mikrovlnné extrakci a oddělení pomocí extrakce na pevné fázi (SPE)
Animal feeding stuffs - Determination of inorganic arsenic by hydride generation atomic absorption spectrometry (HG-AAS) after microwave extraction and separation by solid phase extraction (SPE)
Třídící znak: 467011Datum vydání: 01.03.2014  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16279
Kat. čís.: 94900
Krmiva - Stanovení obsahu fluoridů po extrakci kyselinou chlorovodíkovou metodou iontově selektivní elektrody (ISE)
Animal feeding stuffs - Determination of fluoride content after hydrochloric acid treatment by ion-sensitive electrode method (ISE)
Třídící znak: 467012Datum vydání: 01.03.2014  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16215
Kat. čís.: 509969
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení dioxinů a PCB podobných dioxinům metodou GC/HRMS a indikátorů PCB metodou GC/HRMS
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of dioxins and dioxin-like PCBs by GC/HRMS and of indicator PCBs by GC/HRMS
Třídící znak: 467013Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16160
Kat. čís.: 94893
Krmiva - Stanovení kyseliny kyanovodíkové metodou HPLC
Animal feeding stuffs - Determination of Hydrocyanic acid by HPLC
Třídící znak: 467014Datum vydání: 01.03.2014  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16162
Kat. čís.: 94899
Krmiva - Stanovení decoquinátu metodou HPLC s fluorescenční detekcí
Animal feeding stuffs - Determination of decoquinate by HPLC with fluorescence detection
Třídící znak: 467015Datum vydání: 01.03.2014  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  11 12 13 14 15 16 17  Další strana >>