ZEMĚDĚLSTVÍ


Vyhovuje 335 produktů
Aktuální strana 3 z 17

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 734
Kat. čís.: 517987
Extrahovatelné šroty olejnatých semen - Stanovení obsahu oleje - Extrakční metoda s použitím hexanu (nebo petroletheru)
Oilseed meals - Determination of oil content - Extraction method with hexane (or light petroleum)
Třídící znak: 461042Datum vydání: 01.09.2023  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 22630
Kat. čís.: 99569
Extrahované šroty olejnatých semen - Stanovení obsahu oleje - Rychlá extrakční metoda
Oilseed meals - Determination of oil content - Rapid extraction method
Třídící znak: 461043Datum vydání: 01.06.2016  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14244
Kat. čís.: 501133
Extrahované šroty olejnatých semen - Stanovení rozpustných proteinů v roztoku hydroxidu draselného
Oilseed meals - Determination of soluble proteins in potassium hydroxide solution
Třídící znak: 461044Datum vydání: 01.02.2017  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15585
Kat. čís.: 82060
Obiloviny a výrobky z obilovin - Pšenice tvrdá (T. durum Desf.) - Stanovení zrn v procentech, která částečně nebo zcela ztratila sklovitost a výpočet sklovitých zrn v procentech
Cereals and cereal products - Durum wheat (T. durum Desf.) - Determination of percentage of mitadine grains and calculation of percentage of vitreous grains
Třídící znak: 461079Datum vydání: 01.02.2009  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15587
Kat. čís.: 507342
Obiloviny a výrobky z obilovin - Stanovení nečistot v pšenici (Triticum aestivum L.), pšenici tvrdé (Tricitum durum Desf.), žitě (Secale cereale L.), žitovci (Triticosecale Wittmack spp) a ječmeni (Hordeum vulgare L.)
Cereal and cereal products - Determination of Besatz in wheat (Triticum aestivum L.), durum wheat (Triticum durum Desf.), rye (Secale cereale L.),triticale (Triticosecale Wittmack spp) and feed barley (Hordeum vulgare L.)
Třídící znak: 461080Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 6639-1
Kat. čís.: 26085
Obiloviny a luštěniny - Zjišťování skrytého napadení hmyzem - Část 1: Všeobecné zásady
Cereals and pulses - Determination of hidden insect infestation - Part 1: General principles
Třídící znak: 461081Datum vydání: 01.08.1997  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 6639-2
Kat. čís.: 34256
Obiloviny a luštěniny - Zjišťování skrytého zamoření hmyzem - Část 2: Odběr vzorků
Cereals and pulses - Determination of hidden insect infestation - Part 2: Sampling
Třídící znak: 461081Datum vydání: 01.12.1998    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 6639-4
Kat. čís.: 34273
Obiloviny a luštěniny - Zjišťování skrytého zamoření hmyzem - Část 4: Rychlé metody
Cereals and pulses - Determination of hidden insect infestation - Part 4: Rapid methods
Třídící znak: 461081Datum vydání: 01.12.1998    Cena: 393,8 Kč
  
ČSN P CEN/TS 15465
Kat. čís.: 82149
Obiloviny a výrobky z obilovin - Pšenice tvrdá (T. durum Desf.) - Obecné pokyny pro měření barvy semoliny instrumentálními metodami
Cereals and cereal products - Durum wheat (T. durum Desf.) - General guidelines for instrumental methods measurement of semolina colour
Třídící znak: 461082Datum vydání: 01.02.2009  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 6639-3
Kat. čís.: 17524
Obiloviny a luštěniny. Zjišťování skrytého zamoření hmyzem. Část 3: Referenční metoda
Cereals and pulses. Determination of hidden insect infestation. Part 3: Reference method
Třídící znak: 461083Datum vydání: 01.05.1995    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN P CEN/TS 15731
Kat. čís.: 82215
Obiloviny a výrobky z obilovin - Pšenice obecná (Triticum aestivum L.) - Stanovení vlastností těsta z komerčně dostupné nebo pro zkušební účely určené mouky při upravené hydrataci pomocí alveografu a metodika zkušebního mletí
Cereals and cereal products - Common wheat (Triticum aestivum L.) - Determination of alveograph properties of dough at adapted hydration from commercial or test flours and test milling methodology
Třídící znak: 461084Datum vydání: 01.02.2009  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 46 1085-1
Kat. čís.: 42136
Pšenice obecná a ječmen - Stanovení odrůdové pravosti a odrůdové čistoty - Část 1: Elektroforéza bílkovin ve škrobovém gelu (SGE)
Wheat (Triticum aestivum L.) and barley (Hordeum vulgare L.) - Determination of varietal trueness and purity - Part 1: Protein starch gel electrophoresis (SGE)
Třídící znak: 461085Datum vydání: 01.06.1998    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 46 1085-2
Kat. čís.: 42137
Pšenice obecná a ječmen - Stanovení odrůdové pravosti a odrůdové čistoty - Část 2: Elektroforéza bílkovin v polyakrylamidovém gelu (PAGE)
Wheat (Triticum aestivum L.) and barley (Hordeum vulgare L.) - Determination of varietal trueness and purity - Part 2: Protein polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE)
Třídící znak: 461085Datum vydání: 01.07.1998    Cena: 214,5 Kč
  
ČSN EN ISO 16634-1
Kat. čís.: 94889
Potraviny - Stanovení obsahu celkového dusíku spalováním podle Dumasovy metody a výpočet obsahu hrubého proteinu - Část 1: Olejniny a krmiva
Food products - Determination of the total nitrogen content by combustion according to the Dumas principle and calculation of the crude protein content - Part 1: Oilseeds and animal feeding stuffs
Třídící znak: 461086Datum vydání: 01.03.2014  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 16634-2
Kat. čís.: 500811
Potraviny - Stanovení obsahu celkového dusíku spalováním podle Dumasovy metody a výpočet obsahu hrubého proteinu - Část 2: Obiloviny, luštěniny a mlýnské výrobky
Food products - Determination of the total nitrogen content by combustion according to the Dumas principle and calculation of the crude protein content - Part 2: Cereals, pulses and milled cereal products
Třídící znak: 461086Datum vydání: 01.12.2016  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11085
Kat. čís.: 98971
Obiloviny, výrobky z obilovin a krmiva - Stanovení obsahu hrubého a celkového tuku extrakční metodou podle Randalla
Cereals, cereals-based products and animal feeding stuffs - Determination of crude fat and total fat content by the Randall extraction method
Třídící znak: 461087Datum vydání: 01.03.2016  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 520
Kat. čís.: 87691
Obiloviny a luštěniny - Stanovení hmotnosti 1 000 zrn
Cereals and pulses - Determination of the mass of 1000 grains (ISO 520:2010)
Třídící znak: 461088Datum vydání: 01.04.2011  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15948
Kat. čís.: 511767
Obiloviny - Stanovení vlhkosti a bílkovin - Stanovení v celých zrnech metodou spektroskopie v blízké infračervené oblasti
Cereals - Determination of moisture and protein - Method using Near-Infrared Spectroscopy in whole kernels
Třídící znak: 461089Datum vydání: 01.04.2021  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 5526
Kat. čís.: 93055
Obiloviny, luštěniny a ostatní potravinářská zrna - Názvosloví
Cereals, pulses and other food grains - Nomenclature
Třídící znak: 461090Datum vydání: 01.08.2013  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 46 1100-1
Kat. čís.: 43029
Obilí potravinářské - Část 1: Společná ustanovení
Food cereals - Part 1: Common regulations
Třídící znak: 461100Datum vydání: 01.08.1998  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 62233)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.07.2001  
  
První strana Předchozí strana  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  Další strana >>