Technické normalizační informace


Vyhovuje 340 produktů
Aktuální strana 13 z 17

Předchozí strana Další strana >>

TNI CEN/TR 16928
Kat. čís.: 503659
Návod pro implementaci environmentálních aspektů do norem pro výrobky a pro systémy v oblasti inženýrství odpadních vod
Guidance for the implementation of environmental aspects in product standards and system standards in the field of wastewater engineering
Třídicí znak: 756020Vydána: 01.12.2017    Cena: 205 Kč
  
TNI CEN/TR 15897
Kat. čís.: 509607
Technologie membránového bioreaktoru (MBR)
Submerged Membrane Bioreactor (MBR) Technology
Třídicí znak: 756405Vydána: 01.03.2020    Cena: 391 Kč
  
TNI 75 7021
Kat. čís.: 94652
Kvalita vod - Metoda přídavků standardu
Třídicí znak: 757021Vydána: 01.01.2014    Cena: 171 Kč
  
TNI 75 7364
Kat. čís.: 94651
Kvalita vod - Stanovení barvy pitné vody
Třídicí znak: 757364Vydána: 01.01.2014    Cena: 205 Kč
  
TNI 75 7507
Kat. čís.: 96708
Kvalita vod - Stanovení uhlovodíků C10 až C40 ve vodách s nízkou koncetrací uhlovodíků - Metoda plynové chromatografie po extrakci rozpouštědlem
Třídicí znak: 757507Vydána: 01.02.2015    Cena: 171 Kč
  
TNI 75 7521
Kat. čís.: 92228
Kvalita vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSKCr) - Metoda ve zkumavkách
Třídicí znak: 757521Vydána: 01.02.2013    Cena: 171 Kč
  
TNI 75 7531
Kat. čís.: 91774
Kvalita vod - Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX) v odpadních vodách s vyšší koncentrací chloridů
Třídicí znak: 757531Vydána: 01.11.2012    Cena: 171 Kč
  
TNI CEN/TR 16151
Kat. čís.: 88911
Jakost vod - Návod pro navrhování multimetrických indexů
Water quality - Guidance on the design of Multimetric Indices
Třídicí znak: 757729Vydána: 01.09.2011    Cena: 205 Kč
  
TNI ISO/TR 11044
Kat. čís.: 87441
Jakost vod - Vědecké a technické aspekty vsádkových zkoušek inhibice růstu řas
Water quality - Scientific and technical aspects of batch algae growth inhbition tests
Třídicí znak: 757744Vydána: 01.01.2011    Cena: 323 Kč
  
TNI CEN ISO/TR 15462
Kat. čís.: 92679
Kvalita vod - Výběr zkoušek biologické rozložitelnosti
Water quality - Selection of tests for biodegradability
Třídicí znak: 757782Vydána: 01.04.2013    Cena: 302 Kč
  
TNI CEN/TR 13714
Kat. čís.: 87257
Zrušená
Charakterizace kalů - Nakládání s kaly ve vztahu k jejich využití nebo odstraňování
Třídicí znak: 758080Vydána: 01.01.2011Dat. zrušení: 01.05.2014   Cena bude stanovena
  
TNI CEN/TR 13767
Kat. čís.: 79433
Zrušená
Charakterizace kalů - Správná praxe pro spalování kalů s tuky a shrabky nebo samostatně
Characterization of sludges - Good practice for sludges incineration with and without grease and screenings
Třídicí znak: 758081Vydána: 01.09.2007Dat. zrušení: 01.08.2015   Cena: 323 Kč
  
TNI CEN/TR 16788
Kat. čís.: 98080
Charakterizace kalů - Správná praxe pro termické procesy
Characterization of sludges - Guideline of good practice for thermal processes
Třídicí znak: 758081Vydána: 01.08.2015    Cena: 479 Kč
  
TNI CEN/TR 13768
Kat. čís.: 78660
Zrušená
Charakterizace kalů - Správná praxe pro společné spalování kalů a komunálního odpadu
Characterization of sludges - Good practise for combined incineration of sludges and household wastes
Třídicí znak: 758082Vydána: 01.08.2007Dat. zrušení: 01.08.2015   Cena: 302 Kč
  
TNI CEN/TR 13097
Kat. čís.: 87259
Charakterizace kalů - Správná praxe pro využití kalů v zemědělství
Třídicí znak: 758083Vydána: 01.01.2011    Cena: 302 Kč
  
TNI CEN/TR 15252
Kat. čís.: 79118
Charakterizace kalů - Protokol pro validaci metod stanovení fyzikálních vlastností kalů
Characterization of sludges - Protocol for validating methods for physical properties of sludges
Třídicí znak: 758086Vydána: 01.07.2007    Cena: 171 Kč
  
TNI CEN/TR 15126
Kat. čís.: 80779
Charakterizace kalů - Správná praxe pro skládkování kalů a zbytků po úpravě kalů
Characterization of sludges - Good practice for landfilling of sludges and sludge treatment residues
Třídicí znak: 758087Vydána: 01.04.2008    Cena: 302 Kč
  
TNI CEN/TR 16456
Kat. čís.: 95714
Charakterizace kalů - Správná praxe pro odvodňování kalů
Characterization of sludges - Good practice of sludge dewatering
Třídicí znak: 758087Vydána: 01.08.2014    Cena: 479 Kč
  
TNI CEN/TR 15473
Kat. čís.: 85132
Charakterizace kalů - Správná praxe při sušení kalů
Characterization of sludges - Good practice for sludges drying
Třídicí znak: 758088Vydána: 01.03.2010    Cena: 391 Kč
  
TNI CEN/TR 15809
Kat. čís.: 84086
Charakterizace kalů - Hygienické aspekty - Úprava kalů
Characterization of sludges - Hygienic aspects - Treatments
Třídicí znak: 758110Vydána: 01.09.2009    Cena: 302 Kč
  
První strana Předchozí strana  13 14 15 16 17  Další strana >>