Technické normalizační informace


Vyhovuje 333 produktů
Aktuální strana 12 z 17

Předchozí strana Další strana >>

TNI CEN/TR 15678
Kat. čís.: 83252
Beton - Uvolňování sledovaných nebezpečných látek do půdy, podzemních a povrchových vod - Zkušební metody pro nové nebo neověřené složky betonu a pro výrobu betonů
Concrete - Release of regulated dangerous substances into soil, groundwater and surface water - Test method for new or unapproved constituents of concrete and for production concretes
Třídicí znak: 731349Vydána: 01.05.2009    Cena: 302 Kč
  
TNI CEN/TR 16349
Kat. čís.: 94656
Zásady pro stanovení podmínek k zabránění poruch v betonu v důsledku alkalicko-křemičité reakce (ASR)
Framework for a specification on the avoidance of a damaging Alkali-Silica Reaction (ASR) in concrete
Třídicí znak: 732420Vydána: 01.02.2014    Cena bude stanovena
  
TNI 73 6270
Kat. čís.: 94668
Mostní ložiska
Třídicí znak: 736270Vydána: 01.02.2014    Cena: 323 Kč
  
TNI CEN/TR 16949
Kat. čís.: 502377
Silniční záchytné systémy - Záchytné systémy pro chodce - Mostní zábradlí
Road restraint systems - Pedestrian restraint system - Pedestrian parapets
Třídicí znak: 737001Vydána: 01.05.2017    Cena: 391 Kč
  
TNI CEN/TR 1317-6
Kat. čís.: 91667
Zrušená
Silniční záchytné systémy - Záchytné systémy pro chodce - Část 6: Mostní zábradlí
Road restraint systems - Pedestrian restraint system - Part 6: Pedestrian Parapet
Třídicí znak: 737001Vydána: 01.11.2012Dat. zrušení: 01.05.2017   Cena: 391 Kč
  
TNI CEN/TR 16303-1
Kat. čís.: 93896
Zrušená
Silniční záchytné systémy - Návod na provádění simulačních výpočtů nárazových zkoušek pro záchytné systémy pro vozidla - Část 1: Obecné informace
Road restraint systems - Guidelines for computational mechanics of crash testing against vehicle restraint system - Part 1: Common reference information and reporting
Třídicí znak: 737002Vydána: 01.10.2013Dat. zrušení: 01.10.2014   Cena: 171 Kč
  
TNI CEN/TR 16303-2
Kat. čís.: 93897
Zrušená
Silniční záchytné systémy - Návod na provádění simulačních výpočtů nárazových zkoušek pro záchytné systémy pro vozidla - Část 2: Modelování a ověřování vozidel
Road restraint systems - Guidelines for computational mechanics of crash testing against vehicle restraint system - Part 2: Vehicle Modelling and Verification
Třídicí znak: 737002Vydána: 01.10.2013Dat. zrušení: 01.10.2014   Cena: 323 Kč
  
TNI CEN/TR 16303-3
Kat. čís.: 93898
Zrušená
Silniční záchytné systémy - Návod na provádění simulačních výpočtů nárazových zkoušek pro záchytné systémy pro vozidla - Část 3: Modelování a ověřování nárazových zkoušek
Road restraint systems - Guidelines for computational mechanics of crash testing against vehicle restraint system - Part 3: Test Item Modelling and Verification
Třídicí znak: 737002Vydána: 01.10.2013Dat. zrušení: 01.10.2014   Cena: 302 Kč
  
TNI CEN/TR 16303-4
Kat. čís.: 93899
Zrušená
Silniční záchytné systémy - Návod na provádění simulačních výpočtů nárazových zkoušek pro záchytné systémy pro vozidla - Část 4: Hodnotící (ověřovací) postupy
Road restraint systems - Guidelines for computational mechanics of crash testing against vehicle restraint systém - Part 4: Validation Procedures
Třídicí znak: 737002Vydána: 01.10.2013Dat. zrušení: 01.10.2014   Cena: 205 Kč
  
TNI CEN/TR 16303-2
Kat. čís.: 95931
Silniční záchytné systémy - Návod na provádění simulačních výpočtů nárazových zkoušek pro záchytné systémy pro vozidla - Část 2: Modelování a ověřování vozidel
Road restraint systems - Guidelines for computational mechanics of crash testing against vehicle restraint system - Part 2: Vehicle Modelling and Verification
Třídicí znak: 737002Vydána: 01.10.2014    Cena: 302 Kč
  
TNI CEN/TR 16303-1
Kat. čís.: 95934
Silniční záchytné systémy - Návod na provádění simulačních výpočtů nárazových zkoušek pro záchytné systémy pro vozidla - Část 1: Obecné informace
Road restraint systems - Guidelines for computational mechanics of crash testing against vehicle restraint system - Part 1: Common reference information and reporting
Třídicí znak: 737002Vydána: 01.10.2014    Cena: 171 Kč
  
TNI CEN/TR 16303-4
Kat. čís.: 95935
Silniční záchytné systémy - Návod na provádění simulačních výpočtů nárazových zkoušek pro záchytné systémy pro vozidla - Část 4: Hodnotící (ověřovací) postupy
Road restraint systems - Guidelines for computational mechanics of crash testing against vehicle restraint systém - Part 4: Validation Procedures
Třídicí znak: 737002Vydána: 01.10.2014    Cena: 205 Kč
  
TNI CEN/TR 16303-3
Kat. čís.: 95937
Silniční záchytné systémy - Návod na provádění simulačních výpočtů nárazových zkoušek pro záchytné systémy pro vozidla - Část 3: Modelování a ověřování nárazových zkoušek
Road restraint systems - Guidelines for computational mechanics of crash testing against vehicle restraint system - Part 3: Test Item Modelling and Verification
Třídicí znak: 737002Vydána: 01.10.2014    Cena: 205 Kč
  
TNI CEN/TR 16705
Kat. čís.: 97656
Ochrana perimetru - Metodika klasifikace funkčnosti
Perimeter protection - Performance classification methodology
Třídicí znak: 739505Vydána: 01.08.2015    Cena: 715 Kč
  
TNI 74 6077
Kat. čís.: 87294
Zrušená
Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování
Třídicí znak: 746077Vydána: 01.02.2011Dat. zrušení: 01.05.2014   Cena: 205 Kč
  
TNI CEN/TR 16676
Kat. čís.: 97406
Energetické ztráty u průmyslových vrat
Třídicí znak: 747076Vydána: 01.06.2015    Cena: 205 Kč
  
TNI CEN/TR 16355
Kat. čís.: 92681
Doporučení pro prevenci zvyšování koncetrace bakterií rodu Legionella ve vnitřních vodovodech pro rozvod vody určené k lidské spotřebě
Recommendations for prevention of Legionella growth in installations inside buildings conveying water for human consumption
Třídicí znak: 755407Vydána: 01.04.2013    Cena: 302 Kč
  
TNI CEN/TR 16364
Kat. čís.: 93923
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Předpověď migrace z organických materiálů s použitím matematického modelování
Influence of materials on water intended for human consumption - Influence due to migration - Prediction of migration from organic materials using mathematical modelling
Třídicí znak: 755474Vydána: 01.10.2013    Cena: 323 Kč
  
TNI CEN/TR 16928
Kat. čís.: 503659
Návod pro implementaci environmentálních aspektů do norem pro výrobky a pro systémy v oblasti inženýrství odpadních vod
Guidance for the implementation of environmental aspects in product standards and system standards in the field of wastewater engineering
Třídicí znak: 756020Vydána: 01.12.2017    Cena: 205 Kč
  
TNI CEN/TR 15897
Kat. čís.: 509607
Technologie membránového bioreaktoru (MBR)
Submerged Membrane Bioreactor (MBR) Technology
Třídicí znak: 756405Vydána: 01.03.2020    Cena: 391 Kč
  
První strana Předchozí strana  12 13 14 15 16 17  Další strana >>