Technické normalizační informace


Vyhovuje 311 produktů
Aktuální strana 11 z 16

Předchozí strana Další strana >>

TNI CEN/TR 17079
Kat. čís.: 507105
Navrhování kotvení do betonu - Staticky neurčité nenosné systémy
Design of fastenings for use in concrete - Redundant non-structural systems
Třídicí znak: 731225Vydána: 01.05.2019    Cena: 171 Kč
  
TNI CEN/TR 17080
Kat. čís.: 507106
Navrhování kotvení do betonu - Upevňovací lišty - Doplňující pravidla
Design of fastenings for use in concrete - Anchor channels - Supplementary rules
Třídicí znak: 731226Vydána: 01.05.2019    Cena: 323 Kč
  
TNI CEN/TR 17081
Kat. čís.: 507107
Navrhování kotvení do betonu - Plastický návrh kotev s hlavou a dodatečně osazovaných kotev
Design of fastenings for use in concrete - Plastic design of fastenings with headed and post-installed fasteners
Třídicí znak: 731227Vydána: 01.05.2019    Cena: 205 Kč
  
TNI CEN/TR 17172
Kat. čís.: 507309
Program testů za účelem validace standardizovaných metod stanovení průniku chloridů a karbonatace
Validation testing program on chloride penetration and carbonation standardized test methods
Třídicí znak: 731310Vydána: 01.05.2019    Cena: 479 Kč
  
TNI CEN/TR 15678
Kat. čís.: 83252
Beton - Uvolňování sledovaných nebezpečných látek do půdy, podzemních a povrchových vod - Zkušební metody pro nové nebo neověřené složky betonu a pro výrobu betonů
Concrete - Release of regulated dangerous substances into soil, groundwater and surface water - Test method for new or unapproved constituents of concrete and for production concretes
Třídicí znak: 731349Vydána: 01.05.2009    Cena: 302 Kč
  
TNI CEN/TR 16349
Kat. čís.: 94656
Zásady pro stanovení podmínek k zabránění poruch v betonu v důsledku alkalicko-křemičité reakce (ASR)
Framework for a specification on the avoidance of a damaging Alkali-Silica Reaction (ASR) in concrete
Třídicí znak: 732420Vydána: 01.02.2014    Cena bude stanovena
  
TNI 73 6270
Kat. čís.: 94668
Mostní ložiska
Třídicí znak: 736270Vydána: 01.02.2014    Cena: 323 Kč
  
TNI CEN/TR 16949
Kat. čís.: 502377
Silniční záchytné systémy - Záchytné systémy pro chodce - Mostní zábradlí
Road restraint systems - Pedestrian restraint system - Pedestrian parapets
Třídicí znak: 737001Vydána: 01.05.2017    Cena: 391 Kč
  
TNI CEN/TR 1317-6
Kat. čís.: 91667
Zrušená
Silniční záchytné systémy - Záchytné systémy pro chodce - Část 6: Mostní zábradlí
Road restraint systems - Pedestrian restraint system - Part 6: Pedestrian Parapet
Třídicí znak: 737001Vydána: 01.11.2012Dat. zrušení: 01.05.2017   Cena: 391 Kč
  
TNI CEN/TR 16303-1
Kat. čís.: 93896
Zrušená
Silniční záchytné systémy - Návod na provádění simulačních výpočtů nárazových zkoušek pro záchytné systémy pro vozidla - Část 1: Obecné informace
Road restraint systems - Guidelines for computational mechanics of crash testing against vehicle restraint system - Part 1: Common reference information and reporting
Třídicí znak: 737002Vydána: 01.10.2013Dat. zrušení: 01.10.2014   Cena: 171 Kč
  
TNI CEN/TR 16303-2
Kat. čís.: 93897
Zrušená
Silniční záchytné systémy - Návod na provádění simulačních výpočtů nárazových zkoušek pro záchytné systémy pro vozidla - Část 2: Modelování a ověřování vozidel
Road restraint systems - Guidelines for computational mechanics of crash testing against vehicle restraint system - Part 2: Vehicle Modelling and Verification
Třídicí znak: 737002Vydána: 01.10.2013Dat. zrušení: 01.10.2014   Cena: 323 Kč
  
TNI CEN/TR 16303-3
Kat. čís.: 93898
Zrušená
Silniční záchytné systémy - Návod na provádění simulačních výpočtů nárazových zkoušek pro záchytné systémy pro vozidla - Část 3: Modelování a ověřování nárazových zkoušek
Road restraint systems - Guidelines for computational mechanics of crash testing against vehicle restraint system - Part 3: Test Item Modelling and Verification
Třídicí znak: 737002Vydána: 01.10.2013Dat. zrušení: 01.10.2014   Cena: 302 Kč
  
TNI CEN/TR 16303-4
Kat. čís.: 93899
Zrušená
Silniční záchytné systémy - Návod na provádění simulačních výpočtů nárazových zkoušek pro záchytné systémy pro vozidla - Část 4: Hodnotící (ověřovací) postupy
Road restraint systems - Guidelines for computational mechanics of crash testing against vehicle restraint systém - Part 4: Validation Procedures
Třídicí znak: 737002Vydána: 01.10.2013Dat. zrušení: 01.10.2014   Cena: 205 Kč
  
TNI CEN/TR 16303-2
Kat. čís.: 95931
Silniční záchytné systémy - Návod na provádění simulačních výpočtů nárazových zkoušek pro záchytné systémy pro vozidla - Část 2: Modelování a ověřování vozidel
Road restraint systems - Guidelines for computational mechanics of crash testing against vehicle restraint system - Part 2: Vehicle Modelling and Verification
Třídicí znak: 737002Vydána: 01.10.2014    Cena: 302 Kč
  
TNI CEN/TR 16303-1
Kat. čís.: 95934
Silniční záchytné systémy - Návod na provádění simulačních výpočtů nárazových zkoušek pro záchytné systémy pro vozidla - Část 1: Obecné informace
Road restraint systems - Guidelines for computational mechanics of crash testing against vehicle restraint system - Part 1: Common reference information and reporting
Třídicí znak: 737002Vydána: 01.10.2014    Cena: 171 Kč
  
TNI CEN/TR 16303-4
Kat. čís.: 95935
Silniční záchytné systémy - Návod na provádění simulačních výpočtů nárazových zkoušek pro záchytné systémy pro vozidla - Část 4: Hodnotící (ověřovací) postupy
Road restraint systems - Guidelines for computational mechanics of crash testing against vehicle restraint systém - Part 4: Validation Procedures
Třídicí znak: 737002Vydána: 01.10.2014    Cena: 205 Kč
  
TNI CEN/TR 16303-3
Kat. čís.: 95937
Silniční záchytné systémy - Návod na provádění simulačních výpočtů nárazových zkoušek pro záchytné systémy pro vozidla - Část 3: Modelování a ověřování nárazových zkoušek
Road restraint systems - Guidelines for computational mechanics of crash testing against vehicle restraint system - Part 3: Test Item Modelling and Verification
Třídicí znak: 737002Vydána: 01.10.2014    Cena: 205 Kč
  
TNI CEN/TR 16705
Kat. čís.: 97656
Ochrana perimetru - Metodika klasifikace funkčnosti
Perimeter protection - Performance classification methodology
Třídicí znak: 739505Vydána: 01.08.2015    Cena: 715 Kč
  
TNI 74 6077
Kat. čís.: 87294
Zrušená
Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování
Třídicí znak: 746077Vydána: 01.02.2011Dat. zrušení: 01.05.2014   Cena: 205 Kč
  
TNI CEN/TR 16676
Kat. čís.: 97406
Energetické ztráty u průmyslových vrat
Třídicí znak: 747076Vydána: 01.06.2015    Cena: 205 Kč
  
První strana Předchozí strana  11 12 13 14 15 16  Další strana >>