Technické normalizační informace


Vyhovuje 300 produktů
Aktuální strana 11 z 15

Předchozí strana Další strana >>

TNI CEN/TR 16303-2
Kat. čís.: 93897
Zrušená
Silniční záchytné systémy - Návod na provádění simulačních výpočtů nárazových zkoušek pro záchytné systémy pro vozidla - Část 2: Modelování a ověřování vozidel
Road restraint systems - Guidelines for computational mechanics of crash testing against vehicle restraint system - Part 2: Vehicle Modelling and Verification
Třídicí znak: 737002Vydána: 01.10.2013Dat. zrušení: 01.10.2014   Cena: 323 Kč
  
TNI CEN/TR 16303-3
Kat. čís.: 93898
Zrušená
Silniční záchytné systémy - Návod na provádění simulačních výpočtů nárazových zkoušek pro záchytné systémy pro vozidla - Část 3: Modelování a ověřování nárazových zkoušek
Road restraint systems - Guidelines for computational mechanics of crash testing against vehicle restraint system - Part 3: Test Item Modelling and Verification
Třídicí znak: 737002Vydána: 01.10.2013Dat. zrušení: 01.10.2014   Cena: 302 Kč
  
TNI CEN/TR 16303-4
Kat. čís.: 93899
Zrušená
Silniční záchytné systémy - Návod na provádění simulačních výpočtů nárazových zkoušek pro záchytné systémy pro vozidla - Část 4: Hodnotící (ověřovací) postupy
Road restraint systems - Guidelines for computational mechanics of crash testing against vehicle restraint systém - Part 4: Validation Procedures
Třídicí znak: 737002Vydána: 01.10.2013Dat. zrušení: 01.10.2014   Cena: 205 Kč
  
TNI CEN/TR 16303-2
Kat. čís.: 95931
Silniční záchytné systémy - Návod na provádění simulačních výpočtů nárazových zkoušek pro záchytné systémy pro vozidla - Část 2: Modelování a ověřování vozidel
Road restraint systems - Guidelines for computational mechanics of crash testing against vehicle restraint system - Part 2: Vehicle Modelling and Verification
Třídicí znak: 737002Vydána: 01.10.2014    Cena: 302 Kč
  
TNI CEN/TR 16303-1
Kat. čís.: 95934
Silniční záchytné systémy - Návod na provádění simulačních výpočtů nárazových zkoušek pro záchytné systémy pro vozidla - Část 1: Obecné informace
Road restraint systems - Guidelines for computational mechanics of crash testing against vehicle restraint system - Part 1: Common reference information and reporting
Třídicí znak: 737002Vydána: 01.10.2014    Cena: 171 Kč
  
TNI CEN/TR 16303-4
Kat. čís.: 95935
Silniční záchytné systémy - Návod na provádění simulačních výpočtů nárazových zkoušek pro záchytné systémy pro vozidla - Část 4: Hodnotící (ověřovací) postupy
Road restraint systems - Guidelines for computational mechanics of crash testing against vehicle restraint systém - Part 4: Validation Procedures
Třídicí znak: 737002Vydána: 01.10.2014    Cena: 205 Kč
  
TNI CEN/TR 16303-3
Kat. čís.: 95937
Silniční záchytné systémy - Návod na provádění simulačních výpočtů nárazových zkoušek pro záchytné systémy pro vozidla - Část 3: Modelování a ověřování nárazových zkoušek
Road restraint systems - Guidelines for computational mechanics of crash testing against vehicle restraint system - Part 3: Test Item Modelling and Verification
Třídicí znak: 737002Vydána: 01.10.2014    Cena: 205 Kč
  
TNI CEN/TR 16705
Kat. čís.: 97656
Ochrana perimetru - Metodika klasifikace funkčnosti
Perimeter protection - Performance classification methodology
Třídicí znak: 739505Vydána: 01.08.2015    Cena: 715 Kč
  
TNI 74 6077
Kat. čís.: 87294
Zrušená
Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování
Třídicí znak: 746077Vydána: 01.02.2011Dat. zrušení: 01.05.2014   Cena: 205 Kč
  
TNI CEN/TR 16676
Kat. čís.: 97406
Energetické ztráty u průmyslových vrat
Třídicí znak: 747076Vydána: 01.06.2015    Cena: 205 Kč
  
TNI CEN/TR 16355
Kat. čís.: 92681
Doporučení pro prevenci zvyšování koncetrace bakterií rodu Legionella ve vnitřních vodovodech pro rozvod vody určené k lidské spotřebě
Recommendations for prevention of Legionella growth in installations inside buildings conveying water for human consumption
Třídicí znak: 755407Vydána: 01.04.2013    Cena: 302 Kč
  
TNI CEN/TR 16364
Kat. čís.: 93923
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Předpověď migrace z organických materiálů s použitím matematického modelování
Influence of materials on water intended for human consumption - Influence due to migration - Prediction of migration from organic materials using mathematical modelling
Třídicí znak: 755474Vydána: 01.10.2013    Cena: 323 Kč
  
TNI CEN/TR 16928
Kat. čís.: 503659
Návod pro implementaci environmentálních aspektů do norem pro výrobky a pro systémy v oblasti inženýrství odpadních vod
Guidance for the implementation of environmental aspects in product standards and system standards in the field of wastewater engineering
Třídicí znak: 756020Vydána: 01.12.2017    Cena: 205 Kč
  
TNI 75 7021
Kat. čís.: 94652
Kvalita vod - Metoda přídavků standardu
Třídicí znak: 757021Vydána: 01.01.2014    Cena: 171 Kč
  
TNI 75 7364
Kat. čís.: 94651
Kvalita vod - Stanovení barvy pitné vody
Třídicí znak: 757364Vydána: 01.01.2014    Cena: 205 Kč
  
TNI 75 7507
Kat. čís.: 96708
Kvalita vod - Stanovení uhlovodíků C10 až C40 ve vodách s nízkou koncetrací uhlovodíků - Metoda plynové chromatografie po extrakci rozpouštědlem
Třídicí znak: 757507Vydána: 01.02.2015    Cena: 171 Kč
  
TNI 75 7521
Kat. čís.: 92228
Kvalita vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSKCr) - Metoda ve zkumavkách
Třídicí znak: 757521Vydána: 01.02.2013    Cena: 171 Kč
  
TNI 75 7531
Kat. čís.: 91774
Kvalita vod - Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX) v odpadních vodách s vyšší koncentrací chloridů
Třídicí znak: 757531Vydána: 01.11.2012    Cena: 171 Kč
  
TNI CEN/TR 16151
Kat. čís.: 88911
Jakost vod - Návod pro navrhování multimetrických indexů
Water quality - Guidance on the design of Multimetric Indices
Třídicí znak: 757729Vydána: 01.09.2011    Cena: 205 Kč
  
TNI ISO/TR 11044
Kat. čís.: 87441
Jakost vod - Vědecké a technické aspekty vsádkových zkoušek inhibice růstu řas
Water quality - Scientific and technical aspects of batch algae growth inhbition tests
Třídicí znak: 757744Vydána: 01.01.2011    Cena: 323 Kč
  
První strana Předchozí strana  11 12 13 14 15  Další strana >>