Technické normalizační informace


Vyhovuje 311 produktů
Aktuální strana 10 z 16

Předchozí strana Další strana >>

TNI CEN/TR 16220
Kat. čís.: 91806
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Doplněk k odběru vzorků
Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Complement to sampling
Třídicí znak: 728009Vydána: 01.12.2012    Cena: 479 Kč
  
TNI CEN/TR 16410
Kat. čís.: 93535
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Překážky používání - Rozšíření na CEN/TR 15855 Překážky obchodu
Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Barriers to use - Extension to CEN/TR 15855 Barriers to trade
Třídicí znak: 728010Vydána: 01.09.2013    Cena: 391 Kč
  
TNI CEN/TR 16496
Kat. čís.: 95641
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Použití harmonizovaných horizontálních metod posuzování
Construction Products - Assessment of release of dangerous substances - Use of harmonised horizontal assessment methods
Třídicí znak: 728011Vydána: 01.09.2014    Cena: 323 Kč
  
TNI 73 0302
Kat. čís.: 95594
Energetické hodnocení solárních tepelných soustav - Zjednodušený výpočtový postup
Energetic evaluation of solar thermal systems - Simplified calculation method
Třídicí znak: 730302Vydána: 01.07.2014    Cena: 205 Kč
  
TNI 73 0302
Kat. čís.: 84071
Zrušená
Energetické hodnocení solárních tepelných soustav - Zjednodušený výpočtový postup
Třídicí znak: 730302Vydána: 01.09.2009Dat. zrušení: 01.07.2014   Cena: 205 Kč
  
TNI CEN ISO/TR 52022-2
Kat. čís.: 504656
Energetická náročnost budov - Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění
Energy performance of buildings - Thermal, solar and daylight properties of building components and elements - Part 2: Explanation and justification
Třídicí znak: 730303Vydána: 01.04.2018    Cena bude stanovena
  
TNI CEN/TR 15615
Kat. čís.: 83248
Zrušená
Vysvětlení obecných vztahů mezi různými evropskými normami a směrnicí o energetické náročnosti budov (EPBD) - Zastřešující dokument
Explanation of the general relationship between various European standards and the Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) - Umbrella Document
Třídicí znak: 730310Vydána: 01.04.2009Dat. zrušení: 01.04.2018   Cena: 502 Kč
  
TNI 73 0327
Kat. čís.: 89349
Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení
Třídicí znak: 730327Vydána: 01.12.2011    Cena: 479 Kč
  
TNI 73 0327
Kat. čís.: 82786
Zrušená
Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení
Třídicí znak: 730327Vydána: 01.02.2009Dat. zrušení: 01.12.2011   Cena: 323 Kč
  
TNI 73 0329
Kat. čís.: 82832
Zrušená
Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Rodinné domy
Třídicí znak: 730329Vydána: 01.02.2009Dat. zrušení: 01.08.2010   Cena: 205 Kč
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 83503)ZrušenáCena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.2009Dat. zrušení:  01.08.2010 
  
TNI 73 0329
Kat. čís.: 86754
Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Rodinné domy
Třídicí znak: 730329Vydána: 01.08.2010    Cena: 205 Kč
  
TNI 73 0330
Kat. čís.: 86753
Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Bytové domy
Třídicí znak: 730330Vydána: 01.08.2010    Cena: 302 Kč
  
TNI 73 0330
Kat. čís.: 83815
Zrušená
Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Bytové domy
Třídicí znak: 730330Vydána: 01.06.2009Dat. zrušení: 01.08.2010   Cena: 205 Kč
  
TNI 73 0331
Kat. čís.: 92806
Zrušená
Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet
Třídicí znak: 730331Vydána: 01.04.2013Dat. zrušení: 01.10.2018   Cena: 588 Kč
  
TNI CEN ISO/TR 52000-2
Kat. čís.: 504412
Energetická náročnost budov - Základní zásady pro soubor norem ENB - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52000-1
Energy performance of buildings - Overarching EPB assessment - Part 2: Explanation and justification of ISO 52000-1
Třídicí znak: 730334Vydána: 01.03.2018    Cena: 1420 Kč
  
TNI CEN ISO/TR 52010-2
Kat. čís.: 505217
Energetická náročnost budov - Vnější klimatické podmínky - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52010-1
Energy performance of buildings - External climatic conditions - Part 2: Explanation and justification of ISO 52010-1
Třídicí znak: 730335Vydána: 01.07.2018    Cena: 391 Kč
  
TNI 73 0351
Kat. čís.: 95595
Energetické hodnocení soustav s tepelnými čerpadly - Zjednodušený výpočtový postup
Energetic evaluation of heat pump systems - Simplified calculation method
Třídicí znak: 730351Vydána: 01.07.2014    Cena: 302 Kč
  
TNI prEN 17037
Kat. čís.: 505407
Zrušená
Denní osvětlení budov
Daylight of buildings
Třídicí znak: 730582Vydána: 01.07.2018Dat. zrušení: 01.02.2019   Cena: 502 Kč
  
TNI CEN/TR 16961
Kat. čís.: 506408
Deklarace nejistot v protokolech o zkoušce
Declaration of uncertainties in test reports
Třídicí znak: 730589Vydána: 01.12.2018    Cena: 115 Kč
  
TNI CEN/TR 15941
Kat. čís.: 89846
Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Metodologie výběru a použití generických dat
Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Methodology for selection and use of generic data
Třídicí znak: 730911Vydána: 01.01.2012    Cena: 205 Kč
  
První strana Předchozí strana  10 11 12 13 14 15 16  Další strana >>