Technické normalizační informace


Vyhovuje 300 produktů
Aktuální strana 10 z 15

Předchozí strana Další strana >>

TNI CEN/TR 15615
Kat. čís.: 83248
Zrušená
Vysvětlení obecných vztahů mezi různými evropskými normami a směrnicí o energetické náročnosti budov (EPBD) - Zastřešující dokument
Explanation of the general relationship between various European standards and the Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) - Umbrella Document
Třídicí znak: 730310Vydána: 01.04.2009Dat. zrušení: 01.04.2018   Cena: 502 Kč
  
TNI 73 0327
Kat. čís.: 89349
Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení
Třídicí znak: 730327Vydána: 01.12.2011    Cena: 479 Kč
  
TNI 73 0327
Kat. čís.: 82786
Zrušená
Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení
Třídicí znak: 730327Vydána: 01.02.2009Dat. zrušení: 01.12.2011   Cena: 323 Kč
  
TNI 73 0329
Kat. čís.: 82832
Zrušená
Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Rodinné domy
Třídicí znak: 730329Vydána: 01.02.2009Dat. zrušení: 01.08.2010   Cena: 205 Kč
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 83503)ZrušenáCena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.2009Dat. zrušení:  01.08.2010 
  
TNI 73 0329
Kat. čís.: 86754
Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Rodinné domy
Třídicí znak: 730329Vydána: 01.08.2010    Cena: 205 Kč
  
TNI 73 0330
Kat. čís.: 86753
Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Bytové domy
Třídicí znak: 730330Vydána: 01.08.2010    Cena: 302 Kč
  
TNI 73 0330
Kat. čís.: 83815
Zrušená
Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Bytové domy
Třídicí znak: 730330Vydána: 01.06.2009Dat. zrušení: 01.08.2010   Cena: 205 Kč
  
TNI 73 0331
Kat. čís.: 92806
Zrušená
Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet
Třídicí znak: 730331Vydána: 01.04.2013Dat. zrušení: 01.10.2018   Cena: 588 Kč
  
TNI CEN ISO/TR 52000-2
Kat. čís.: 504412
Energetická náročnost budov - Základní zásady pro soubor norem ENB - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52000-1
Energy performance of buildings - Overarching EPB assessment - Part 2: Explanation and justification of ISO 52000-1
Třídicí znak: 730334Vydána: 01.03.2018    Cena: 1420 Kč
  
TNI CEN ISO/TR 52010-2
Kat. čís.: 505217
Energetická náročnost budov - Vnější klimatické podmínky - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52010-1
Energy performance of buildings - External climatic conditions - Part 2: Explanation and justification of ISO 52010-1
Třídicí znak: 730335Vydána: 01.07.2018    Cena: 391 Kč
  
TNI 73 0351
Kat. čís.: 95595
Energetické hodnocení soustav s tepelnými čerpadly - Zjednodušený výpočtový postup
Energetic evaluation of heat pump systems - Simplified calculation method
Třídicí znak: 730351Vydána: 01.07.2014    Cena: 302 Kč
  
TNI prEN 17037
Kat. čís.: 505407
Zrušená
Denní osvětlení budov
Daylight of buildings
Třídicí znak: 730582Vydána: 01.07.2018Dat. zrušení: 01.02.2019   Cena: 502 Kč
  
TNI CEN/TR 16961
Kat. čís.: 506408
Deklarace nejistot v protokolech o zkoušce
Declaration of uncertainties in test reports
Třídicí znak: 730589Vydána: 01.12.2018    Cena: 115 Kč
  
TNI CEN/TR 15941
Kat. čís.: 89846
Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Metodologie výběru a použití generických dat
Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Methodology for selection and use of generic data
Třídicí znak: 730911Vydána: 01.01.2012    Cena: 205 Kč
  
TNI CEN/TR 15678
Kat. čís.: 83252
Beton - Uvolňování sledovaných nebezpečných látek do půdy, podzemních a povrchových vod - Zkušební metody pro nové nebo neověřené složky betonu a pro výrobu betonů
Concrete - Release of regulated dangerous substances into soil, groundwater and surface water - Test method for new or unapproved constituents of concrete and for production concretes
Třídicí znak: 731349Vydána: 01.05.2009    Cena: 302 Kč
  
TNI CEN/TR 16349
Kat. čís.: 94656
Zásady pro stanovení podmínek k zabránění poruch v betonu v důsledku alkalicko-křemičité reakce (ASR)
Framework for a specification on the avoidance of a damaging Alkali-Silica Reaction (ASR) in concrete
Třídicí znak: 732420Vydána: 01.02.2014    Cena bude stanovena
  
TNI 73 6270
Kat. čís.: 94668
Mostní ložiska
Třídicí znak: 736270Vydána: 01.02.2014    Cena: 323 Kč
  
TNI CEN/TR 1317-6
Kat. čís.: 91667
Zrušená
Silniční záchytné systémy - Záchytné systémy pro chodce - Část 6: Mostní zábradlí
Road restraint systems - Pedestrian restraint system - Part 6: Pedestrian Parapet
Třídicí znak: 737001Vydána: 01.11.2012Dat. zrušení: 01.05.2017   Cena: 391 Kč
  
TNI CEN/TR 16949
Kat. čís.: 502377
Silniční záchytné systémy - Záchytné systémy pro chodce - Mostní zábradlí
Road restraint systems - Pedestrian restraint system - Pedestrian parapets
Třídicí znak: 737001Vydána: 01.05.2017    Cena: 391 Kč
  
TNI CEN/TR 16303-1
Kat. čís.: 93896
Zrušená
Silniční záchytné systémy - Návod na provádění simulačních výpočtů nárazových zkoušek pro záchytné systémy pro vozidla - Část 1: Obecné informace
Road restraint systems - Guidelines for computational mechanics of crash testing against vehicle restraint system - Part 1: Common reference information and reporting
Třídicí znak: 737002Vydána: 01.10.2013Dat. zrušení: 01.10.2014   Cena: 171 Kč
  
První strana Předchozí strana  10 11 12 13 14 15  Další strana >>