LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA


Vyhovuje 2886 produktů
Aktuální strana 7 z 145

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 16602-70-26
Kat. čís.: 507599
Zabezpečování kosmických produktů - Zamačkávání elektrických spojení s vysokou spolehlivostí
Space product assurance - Crimping of high-reliability electrical connections
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-28
Kat. čís.: 97320
Zabezpečování kosmických produktů - Oprava a úprava sestav desek plošných spojů pro použití v kosmu
Space product assurance - Repair and modification of printed circuit board assemblies for space use
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-29
Kat. čís.: 97318
Zabezpečování kosmických produktů - Stanovení plynných látek uvolňujících se z materiálů a sestav v prostoru pro posádku pilotovaného kosmického prostředku
Space product assurance - Determination of offgassing products from materials and assembled articles to be used in a manned space vehicle crew compartment
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-30
Kat. čís.: 97291
Zabezpečování kosmických produktů - Navíjení drátů pro elektrické spojení s vysokou spolehlivostí
Space product assurance - Wire wrapping of high-reliability electrical connections
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-31
Kat. čís.: 97290
Zabezpečování kosmických produktů - Aplikace nátěrů a povlaků na konstrukční části pro použití v kosmu
Space product assurance - Application of paints and coatings on space hardware
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-36
Kat. čís.: 97289
Zabezpečování kosmických produktů - Výběr materiálu pro regulování korozního praskání za napětí
Space product assurance - Material selection for controlling stress-corrosion cracking
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-37
Kat. čís.: 97288
Zabezpečování kosmických produktů - Stanovení citlivosti kovů na korozní praskání
Space product assurance - Determination of the susceptibility of metals to stress-corrosion cracking
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-39
Kat. čís.: 507145
Zabezpečování kosmických produktů - Svařování kovových materiálů pro hardware
Space product assurance - Welding of metallic materials for flight hardware
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-40
Kat. čís.: 518240
Zabezpečování kosmických produktů - Požadavky na zpracování a zajištění kvality pro tvrdé pájení kovových materiálů pro letový hardware
Space product assurance - Processing and quality assurance requirements for hard brazing of metallic materials for flight hardware
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.01.2024  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-45
Kat. čís.: 97276
Zabezpečování kosmických produktů - Mechanické zkoušení kovových materiálů
Space product assurance - Mechanical testing of metallic materials
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-46
Kat. čís.: 97319
Zabezpečování kosmických produktů - Požadavky na výrobu a obstarávání spojovacích součástek se závitem
Space product assurance - Requirements for manufacturing and procurement of threaded fasteners
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-50
Kat. čís.: 97741
Zabezpečování kosmických produktů - Monitorování znečištění částicemi v systémech kosmických lodí a čistých prostorech
Space product assurance - Particles contamination monitoring for spacecraft systems and cleanrooms
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.09.2015  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-53
Kat. čís.: 97751
Zabezpečování kosmických produktů - Zkoušky kompatibility materiálů a konstrukčních částí pro postupy sterilizace
Space product assurance - Materials and hardware compatibility tests for sterilization processes
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.09.2015  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-54
Kat. čís.: 507598
Zabezpečování kosmických produktů - Čištění letových konstrukčních částí
Space product assurance - Ultracleaning of flight hardware
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-55
Kat. čís.: 99180
Zabezpečování kosmických produktů - Zjišťování mikrobiologické kontaminace hardwaru a čistých prostorů
Space product assurance - Microbiological examination of flight hardware and cleanrooms
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.04.2016    Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-56
Kat. čís.: 99179
Zabezpečování kosmických produktů - Snižování mikrobiologické kontaminace plynnou fází v letových konstrukčních částech
Space product assurance - Vapour Phase Bioburden Reduction for Flight Hardware
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.04.2016    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-57
Kat. čís.: 99178
Zabezpečování kosmických produktů - Snižování mikrobiologické kontaminace suchým teplem v letových konstrukčních částech
Space product assurance - Dry Heat Bioburden Reduction for Flight Hardware
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.04.2016    Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-58
Kat. čís.: 99177
Zabezpečování kosmických produktů - Kontrola mikrobiologické kontaminace v čistých prostorech
Space product assurance - Bioburden control of cleanrooms
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.04.2016    Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-60
Kat. čís.: 508543
Zabezpečování kosmických produktů - Kvalifikace a obstarávání zakázek na desky plošných spojů
Space product assurance - Qualification and Procurement of printed circuit boards
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 2393,6 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-61
Kat. čís.: 516570
Zabezpečování kosmických produktů - Vysoce spolehlivé pájení pro povrchovou, smíšenou technologii a ruční elektrická spojení
Space product assurance - High-reliability soldering for surface mount, mixed technology and hand-mounted electrical connections
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.04.2023  Náhled normy Cena: 2393,6 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  Další strana >>