STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU


Vyhovuje 376 produktů
Aktuální strana 5 z 19

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 17475
Kat. čís.: 81366
Koroze kovů a slitin - Elektrochemické zkušební metody - Návody pro provádění potenciostatických a potenciodynamických polarizačních měření
Corrosion of metals and alloys - Electrochemical test methods - Guidelines for conducting potentiostatic and potentiodynamic polarization measurements (ISO 17475:2005/Cor 1:2006)
Třídící znak: 038179Datum vydání: 01.02.2009  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 3882
Kat. čís.: 68965
Kovové a jiné anorganické povlaky - Přehled metod měření tloušťky
Metallic and other inorganic coatings - Review of methods of measurement of thickness
Třídící znak: 038180Datum vydání: 01.11.2003  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 2178
Kat. čís.: 501486
Nemagnetické povlaky na magnetických podkladech - Měření tloušťky povlaku - Magnetická metoda
Non-magnetic coatings on magnetic substrates - Measurement of coating thickness - Magnetic method
Třídící znak: 038181Datum vydání: 01.01.2017  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 2361
Kat. čís.: 16067
Elektrolyticky vyloučené povlaky niklu na magnetických a nemagnetických podkladech. Měření tloušťky povlaku. Magnetická metoda
Electrodeposited nickel coatings on magnetic and non-magnetic substrates. Measurement of coating thickness. Magnetic method
Třídící znak: 038182Datum vydání: 01.03.1994  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 18524)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.10.1995  
  
ČSN EN ISO 3497
Kat. čís.: 63592
Kovové povlaky - Měření tloušťky povlaku - Rentgenospektrometrické metody
Metallic coatings - Measurement of coating thickness - X-ray spectrometric methods
Třídící znak: 038183Datum vydání: 01.01.2002  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3543
Kat. čís.: 63318
Kovové a nekovové povlaky - Měření tloušťky - Metoda zpětného rozptylu záření beta
Metallic and non-metallic coatings - Measurement of thickness - Beta backscatter method
Třídící znak: 038184Datum vydání: 01.11.2001  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 76355)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.2006  
  
ČSN EN ISO 2360
Kat. čís.: 504392
Nevodivé povlaky na nemagnetických elektricky vodivých podkladech - Měření tloušťky povlaku - Metoda vířivých proudů využívající změn amplitudy
Non-conductive coatings on non-magnetic electrically conductive base metals - Measurement of coating thickness - Amplitude-sensitive eddy-current method
Třídící znak: 038185Datum vydání: 01.04.2018  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 3868
Kat. čís.: 20646
Kovové a jiné anorganické povlaky - Měření tloušťky povlaku - Metoda mnohosvazkové interferometrie podle Fizeaua
Metallic and other non-organic coatings. Measurement of coating thickness. Fizeau multiple-beam interferometry method
Třídící znak: 038186Datum vydání: 01.01.1997  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN EN ISO 9220
Kat. čís.: 515719
Kovové povlaky - Měření tloušťky povlaku - Metoda rastrovacím elektronovým mikroskopem
Metallic coatings - Measurement of coating thickness - Scanning electron microscope method
Třídící znak: 038187Datum vydání: 01.09.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10111
Kat. čís.: 508476
Kovové a jiné anorganické povlaky - Měření plošné hmotnosti - Přehled gravimetrických a chemických analytických metod
Metallic and other inorganic coatings - Measurement of mass per unit area - Review of gravimetric and chemical analysis methods
Třídící znak: 038188Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 1463
Kat. čís.: 513865
Kovové a oxidové povlaky - Měření tloušťky povlaku - Mikroskopická metoda
Metallic and oxide coatings - Measurement of coating thickness - Microscopical method
Třídící znak: 038189Datum vydání: 01.12.2021  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 4518
Kat. čís.: 513653
Kovové povlaky - Měření tloušťky povlaku - Profilometrická metoda
Metallic coatings - Measurement of coating thickness - Profilometric method
Třídící znak: 038190Datum vydání: 01.11.2021  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 2177
Kat. čís.: 71790
Kovové povlaky - Měření tloušťky povlaku - Coulometrická metoda anodickým rozpouštěním
Metallic coatings - Measurement of coating thickness - Coulometric method by anodic dissolution
Třídící znak: 038191Datum vydání: 01.12.2004  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14571
Kat. čís.: 516603
Kovové povlaky na nekovových podkladových materiálech - Měření tloušťky povlaku - Odporová metoda
Metallic coatings on non-metallic basis materials - Measurement of coating thickness - Micro-resistivity method
Třídící znak: 038192Datum vydání: 01.04.2023  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 21968
Kat. čís.: 509185
Nemagnetické kovové povlaky na kovových a nekovových podkladových materiálech - Měření tloušťky povlaku - Metoda vířivých proudů využívající fázových změn
Non-magnetic metallic coatings on metallic and nonmetallic basis materials - Measurement of coating thickness - Phase-sensitive eddy-current method
Třídící znak: 038193Datum vydání: 01.04.2020  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15042-1
Kat. čís.: 77377
Měření tloušťky povlaků a vlastností povrchů pomocí povrchových vln - Část 1: Návod ke stanovení elastických konstant, hustoty a tloušťky vrstev pomocí laserem buzených povrchových akustických vln
Thickness measurement of coatings and characterization of surfaces with surface waves - Part 1: Guide to the determination of elastic constants, density and thickness of films by laser induced surface acoustic waves
Třídící znak: 038194Datum vydání: 01.12.2006  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15042-2
Kat. čís.: 77376
Měření tloušťky povlaků a vlastností povrchů pomocí povrchových vln - Část 2: Návod k měření tloušťky povlaků fototermickou metodou
Thickness measurement of coatings and characterization of surfaces with surface waves - Part 2: Guide to the thickness measurement of coatings by photothermic method
Třídící znak: 038194Datum vydání: 01.12.2006  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15329
Kat. čís.: 81364
Koroze kovů a slitin - Hodnocení náchylnosti hliníkových slitin po jejich tepelném zpracování k mezikrystalové korozi anodickou polarizací
Corrosion of metals and alloys - Anodic test for evaluation of intergranular corrosion susceptibility of heat-treatable aluminium alloys (ISO 15329:2006)
Třídící znak: 038195Datum vydání: 01.02.2009  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11474
Kat. čís.: 96561
Koroze kovů a slitin - Korozní zkoušky v umělých atmosférách - Urychlená zkouška ve vnějším (atmosférickém) prostředí s občasným postřikem solným roztokem (Scab zkouška)
Corrosion of metals and alloys - Corrosion tests in artificial atmosphere - Accelerated outdoor test by intermittent spraying of a salt solution (Scab test)
Třídící znak: 038196Datum vydání: 01.03.2015    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 20728
Kat. čís.: 506562
Koroze kovů a slitin - Stanovení odolnosti slitin hořčíku proti koroznímu praskání
Corrosion of metal and alloys - Determination of resistance of magnesium alloys to stress corrosion cracking
Třídící znak: 038198Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  Další strana >>