VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ


Vyhovuje 205 produktů
Aktuální strana 3 z 11

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 15570
Kat. čís.: 81532
Kování pro nábytek - Pevnost a trvanlivost závěsů a jejich součástí - Závěsy se svislou osou otáčení
Hardware for furniture - Strength and durability of hinges and their components - Hinges pivoting on a vertical axis
Třídící znak: 910295Datum vydání: 01.11.2008    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 91 0412
Kat. čís.: 87895
Úložný nábytek - Technické požadavky
Storage furniture - Technical requirements
Třídící znak: 910412Datum vydání: 01.04.2011  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN EN 16122
Kat. čís.: 92534
Bytový a nebytový úložný nábytek - Zkušební metody pro stanovení pevnosti, trvanlivosti a stability
Domestic and non-domestic storage furniture - Test methods for the determination of strength, durability and stability
Třídící znak: 910413Datum vydání: 01.03.2013  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16121+A1
Kat. čís.: 507994
Nebytový úložný nábytek - Požadavky na bezpečnost, pevnost, trvanlivost a stabilitu
Non-domestic storage furniture - Requirements for safety, strength, durability and stability
Třídící znak: 910414Datum vydání: 01.08.2019  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 91 0601
Kat. čís.: 514040
Sedací nábytek - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro osoby s vyšší hmotností
Seating furniture - Safety requirements and test methods for persons with a higher user weight
Třídící znak: 910601Datum vydání: 01.01.2022  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
  
ČSN EN 12520
Kat. čís.: 500644
Nábytek - Pevnost, trvanlivost a bezpečnost - Požadavky na bytový sedací nábytek
Furniture - Strength, durability and safety - Requirements for domestic seating
Třídící znak: 910602Datum vydání: 01.08.2016  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 747-1+A1
Kat. čís.: 99264
Nábytek - Patrová lůžka a vysoká lůžka - Část 1: Požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost
Furniture - Bunk beds and high beds - Part 1: Safety, strength and durability requirements
Třídící znak: 910603Datum vydání: 01.02.2016  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 747-2+A1
Kat. čís.: 99265
Nábytek - Patrová lůžka a vysoká lůžka - Část 2: Zkušební metody
Furniture - Bunk beds and high beds - Part 2: Test methods
Třídící znak: 910603Datum vydání: 01.02.2016  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 91 0604
Kat. čís.: 513862
Průmyslové pracovní židle - Bezpečnostní požadavky, rozměry a zkušební metody
Industry work chair - Safety requirements, dimensions and test methods
Třídící znak: 910604Datum vydání: 01.01.2022  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN EN 1129-1
Kat. čís.: 21815
Nábytek - Sklápěcí postele - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 1: Bezpečnostní požadavky
Furniture - Foldaway beds - Safety requirements and testing - Part 1: Safety requirements
Třídící znak: 910605Datum vydání: 01.03.1997  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1129-2
Kat. čís.: 21816
Nábytek - Sklápěcí postele - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 2: Zkušební metody
Furniture - Foldaway beds - Safety requirements and testing - Part 2: Test methods
Třídící znak: 910605Datum vydání: 01.03.1997  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 716-1+AC
Kat. čís.: 509372
Nábytek - Dětské postýlky a skládací postýlky pro bytové použití - Část 1: Bezpečnostní požadavky
Furniture - Children's cots and folding cots for domestic use - Part 1: Safety requirements
Třídící znak: 910606Datum vydání: 01.02.2020  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 716-2
Kat. čís.: 504224
Nábytek - Dětské postýlky a skládací postýlky pro bytové použití - Část 2: Zkušební metody
Furniture - Children's cots and folding cots for domestic use - Part 2: Test methods
Třídící znak: 910606Datum vydání: 01.02.2018  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12227
Kat. čís.: 87308
Dětské ohrádky pro domácí použití - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení
Playpens for domestic use - Safety requirements and test methods
Třídící znak: 910607Datum vydání: 01.02.2011  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17191
Kat. čís.: 514171
Dětský nábytek - Sedací nábytek pro děti - Požadavky na bezpečnost a zkušební metody
Children's furniture - Seating for children - Safety requirements and test methods
Třídící znak: 910610Datum vydání: 01.02.2022  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 91 0611
Kat. čís.: 506504
Nábytek - Sedací nábytek - Křesla a pohovky - Základní rozměry a požadavky
Furniture - Seatting furniture - Armchairs and sofas - Basic dimensions and requirements
Třídící znak: 910611Datum vydání: 01.01.2019  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN 91 0612
Kat. čís.: 31950
Nábytek. Dětský sedací nábytek bytový. Základní rozměry
Třídící znak: 910612Datum vydání: 01.09.1991    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 91 0620
Kat. čís.: 6124
Nábytek. Židle. Funkční rozměry a způsoby měření
Chairs. Function dimensions and methods of measurements
Třídící znak: 910620Datum vydání:     Cena: 144,1 Kč
  
ČSN EN 12727
Kat. čís.: 502121
Nábytek - Pevně zabudované řady sedadel - Zkušební metody a požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost
Furniture - Ranked seating - Requirements for safety, strength and durability
Třídící znak: 910645Datum vydání: 01.06.2017  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14703
Kat. čís.: 78985
Nábytek - Spoje pro nebytový sedací nábytek spojený navzájem do řady - Požadavky na pevnost a metody zkoušení
Furniture - Links for non-domestic seating linked together in a row - Strength requirements and test methods
Třídící znak: 910646Datum vydání: 01.11.2007    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  3 4 5 6 7 8 9 10 11  Další strana >>