VÝMĚNA DAT


Vyhovuje 186 produktů
Aktuální strana 4 z 10

Předchozí strana Další strana >>

ČSN ISO 15926-1
Kat. čís.: 77647
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Integrace dat životního cyklu výrobního procesu včetně zařízení na zpracování ropy a plynu - Část 1: Přehled a základní principy
Industrial automation systems and integration - Integration of life-cycle data for process plants including oil and gas production facilities - Part 1: Overview and fundamentals principles
Třídící znak: 974103Datum vydání: 01.02.2007  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 15926-2
Kat. čís.: 77648
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Integrace dat životního cyklu výrobního procesu včetně zařízení na zpracování ropy a plynu - Část 2: Datový model
Industrial automation systems and integration - Integration of life-cycle data for process plants including oil and gas production facilities - Part 2: Data model
Třídící znak: 974103Datum vydání: 01.02.2007    Cena: 2393,6 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 15531-1
Kat. čís.: 80367
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Průmyslová výrobní řídicí data - Část 1: Celkový přehled
Industrial automation systems and integration - Industrial manufacturing management data - Part 1: General overview
Třídící znak: 974104Datum vydání: 01.03.2008  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 15531-31
Kat. čís.: 80369
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Průmyslová výrobní řídicí data - Část 31: Informační model zdrojů
Industrial automation systems and integration - Industrial manufacturing management data - Part 31: Resource information model
Třídící znak: 974104Datum vydání: 01.02.2008    Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 15531-32
Kat. čís.: 80368
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Průmyslová výrobní řídicí data: Řízení využití zdrojů - Část 32: Pojmový model řídicích dat o využití zdrojů
Industrial automation systems and integration - Industrial manufacturing management data: Resources usage management data - Part 32: Conceptual model for resources usage management data
Třídící znak: 974104Datum vydání: 01.02.2008    Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 15531-42
Kat. čís.: 80370
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Průmyslová výrobní řídicí data - Část 42: Časový model
Industrial automation systems and integration - Industrial manufacturing management data - Part 42: Time Model
Třídící znak: 974104Datum vydání: 01.02.2008    Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 15531-43
Kat. čís.: 80371
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Průmyslová výrobní řídicí data - Část 43: Tok řídicích výrobních dat: Datový model pro monitorování toků a výměnu výrobních dat
Industrial automation systems and integration - Industrial manufacturing management data - Part 43: Manufacturing flow management data: Data model for flow monitoring and manufacturing data exchange
Třídící znak: 974104Datum vydání: 01.02.2008    Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN ISO 19440
Kat. čís.: 81510
Podniková integrace - Jazykové konstrukty pro podnikové modelování
Enterprise integration - Constructs for enterprise modelling
Třídící znak: 974105Datum vydání: 01.07.2008    Cena: 1788,6 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN ISO 11354-1
Kat. čís.: 89545
Pokročilé automatizace a jejich aplikace - Požadavky na zřízení výrobního procesu interoperability - Část 1: Rámec pro podnikovou interoperabilitu
Advanced automation technologies and their applications - Requirements for establishing manufacturing enterprise process interoperability - Part 1: Framework for enterprise interoperability
Třídící znak: 974106Datum vydání: 01.02.2012  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17419-1
Kat. čís.: 511947
Výměna digitálních informací v pojišťovnictví - Předávání elektronických dokumentů - Část 1: Proces a datový model
Digital Information Interchange in the Insurance Industry - Transfer of electronic documents - Part 1: Process and Data Model
Třídící znak: 975001Datum vydání: 01.05.2021  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 8440
Kat. čís.: 18430
Umístění kódů v obchodních dokladech
Location of codes in trade documents
Třídící znak: 975004Datum vydání: 01.01.1996  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN ISO 8439
Kat. čís.: 18815
Výměna dat - Návrh formulářů - Základní model
Froms design. Basic layout
Třídící znak: 975005Datum vydání: 01.02.1996  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 97 6030
Kat. čís.: 15969
Abecední řazení
Alphabetical arrangement
Třídící znak: 976030Datum vydání: 01.03.1994  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN EN 13710
Kat. čís.: 89133
Evropská pravidla řazení - Řazení znaků z latinského, řeckého, azbukového, gruzínského a arménského způsobu zápisu
European Ordering Rules - Ordering of characters from Latin, Greek, Cyrillic, Georgian and Armenian scripts
Třídící znak: 976031Datum vydání: 01.10.2011  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1556
Kat. čís.: 54965
Čárové kódy - Terminologie
Bar coding - Terminology
Třídící znak: 977100Datum vydání: 01.04.1999    Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO/IEC 15417
Kat. čís.: 85693
Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Specifikace symboliky čárového kódu 128
Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Code 128 bar code symbology specification
Třídící znak: 977101Datum vydání: 01.06.2010  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO/IEC 15420
Kat. čís.: 90313
Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Specifikace symboliky čárového kódu - EAN/UPC
Information technology - Automatic identification and data capture techniques - EAN/UPC bar code symbology specification
Třídící znak: 977108Datum vydání: 01.04.2012  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO/IEC 15416
Kat. čís.: 64713
Informační technologie - Automatická identifikace a výměna dat - Specifikace zkoušek jakosti tisku čárového kódu - Lineární symboly
Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Bar code print quality test specification - Linear symbols (ISO/IEC 15416:2000)
Třídící znak: 977109Datum vydání: 01.09.2002    Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1573
Kat. čís.: 99536
Čárové kódy - Meziodvětvová přepravní etiketa
Bar code - Multi industry transport label
Třídící znak: 977112Datum vydání: 01.05.2016  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12323
Kat. čís.: 75351
Technologie AIDC - Specifikace symboliky - Kód 16K
AIDC technologies - Symbology specifications - Code 16K
Třídící znak: 977113Datum vydání: 01.03.2006    Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  4 5 6 7 8 9 10  Další strana >>