LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA


Vyhovuje 2886 produktů
Aktuální strana 5 z 145

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 17350
Kat. čís.: 511313
SCM - Plánování a příkazové zprávy - Norma
SCM - Scheduling and Commanding Message - Standard
Třídící znak: 310504Datum vydání: 01.02.2021  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-10
Kat. čís.: 502501
Zabezpečování kosmických produktů - Management zabezpečování výrobku
Space product assurance - Product assurance management
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.08.2017  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-10-04
Kat. čís.: 97402
Zabezpečování kosmických produktů - Řízení kritických prvků
Space product assurance - Critical-item control
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-10-09
Kat. čís.: 510380
Zabezpečování kosmických produktů - Systém řízení neshody
Space product assurance - Nonconformance control system
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.09.2020  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-20
Kat. čís.: 510381
Zabezpečování kosmických produktů - Zabezpečování kvality
Space product assurance - Quality assurance
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.09.2020  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-20-07
Kat. čís.: 501120
Zabezpečování kosmických produktů - Zabezpečování kvality a bezpečnosti zkušebních středisek
Space product assurance - Quality and safety assurance for space test centres
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.02.2017  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-20-08
Kat. čís.: 501121
Zabezpečování kosmických produktů - Skladování, manipulace a přeprava konstrukčních částí družice
Space product assurance - Storage, handling and transportation of spacecraft hardware
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.02.2017  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-20-10
Kat. čís.: 97399
Zabezpečování kosmických produktů - Dostupné součástky využívané v kosmických systémech
Space product assurance - Off-the-shelf items utilization in space systems
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-30
Kat. čís.: 505349
Zabezpečování kosmických produktů - Spolehlivost
Space product assurance - Dependability
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-30-02
Kat. čís.: 97398
Zabezpečování kosmických produktů - Analýza režimů, vlivů (a kritického stavu) poruch (FMEA/FMECA)
Space product assurance - Failure modes, effects (and criticality) analysis (FMEA/FMECA)
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-30-09
Kat. čís.: 97397
Zabezpečování kosmických produktů - Analýza dostupnosti
Space product assurance - Availability analysis
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-30-11
Kat. čís.: 514382
Zabezpečování kosmických produktů - Snížení zatížení - EEE součásti
Space product assurance - Derating - EEE components
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.06.2022  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-40
Kat. čís.: 505348
Zabezpečování kosmických produktů - Bezpečnost
Space product assurance - Safety
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-40-02
Kat. čís.: 97395
Zabezpečování kosmických produktů - Analýza nebezpečí
Space product assurance - Hazard analysis
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-40-12
Kat. čís.: 97394
Zabezpečování kosmických produktů - Analýza stromu poruchových stavů - Přijetí standardu ECSS/IEC 61025
Space product assurance - Fault tree analysis - Adoption notice ECSS/IEC 61025
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-60
Kat. čís.: 518055
Zabezpečování kosmických produktů - Elektrické, elektronické a elektromechanické součástky
Space product assurance - Electrical, electronic and electromechanical (EEE) components
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.12.2023  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-60-02
Kat. čís.: 97393
Zabezpečování kosmických produktů - Vývoj ASIC a FPGA
Space product assurance - ASIC and FPGA development
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-60-05
Kat. čís.: 97392
Zabezpečování kosmických produktů - Obecné požadavky na opatřování hybridních obvodů
Space product assurance - Generic procurement requirements for hybrids
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-60-12
Kat. čís.: 97391
Zabezpečování kosmických produktů - Návrh, výběr, opatřování a použití monolitických mikrovlnných integrovaných obvodů (MMICs)
Space product assurance - Design, selection, procurement and use of die form monolithic microwave integrated circuits (MMICs)
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-60-13
Kat. čís.: 518056
Zabezpečování kosmických produktů - Standardní elektrické, elektronické a elektromechanické součástky
Space product assurance - Commercial electrical, electronic and electromechanical (EEE) components
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.12.2023  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  Další strana >>