LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA


Vyhovuje 2886 produktů
Aktuální strana 6 z 145

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 16602-60-14
Kat. čís.: 511521
Zabezpečování kosmických produktů - Postup oživování - EEE součásti
Space product assurance - Relifing procedure - EEE components
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.03.2021  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-60-15
Kat. čís.: 97365
Zabezpečování kosmických produktů - Zjištění odolnosti záření součástek EEE
Space product assurance - Radiation hardness assurance - EEE components
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70
Kat. čís.: 501603
Zabezpečování kosmických produktů - Materiály, mechanické části a postupy
Space product assurance - Materials, mechanical parts and processes
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.04.2017  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-01
Kat. čís.: 97275
Zabezpečování kosmických produktů - Kontrola čistoty a znečištění
Space product assurance - Cleanliness and contamination control
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-02
Kat. čís.: 97331
Zabezpečování kosmických produktů - Tepelná zkouška uvolňování plynu ve vakuu pro vyšetření kosmických materiálů
Space product assurance - Thermal vacuum outgassing test for the screening of space materials
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-03
Kat. čís.: 97330
Zabezpečování kosmických produktů - Černá anodizace kovů anorganickými barvivy
Space product assurance - Black-anodizing of metals with inorganic dyes
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-04
Kat. čís.: 97329
Zabezpečování kosmických produktů - Tepelné zkoušení pro vyhodnocení materiálů, procesů, mechanických částí a sestav
Space product assurance - Thermal testing for the evaluation of space materials, processes, mechanical parts and assemblies
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-05
Kat. čís.: 97328
Zabezpečování kosmických produktů - Detekce organické kontaminace povrchů infračervenou spektroskopií
Space product assurance - Detection of organic contamination surfaces by infrared spectroscopy
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-06
Kat. čís.: 97327
Zabezpečování kosmických produktů - Zkoušení kosmických materiálů zářením částic a UV zářením
Space product assurance - Particle and UV radiation testing for space materials
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-09
Kat. čís.: 97750
Zabezpečování kosmických produktů - Měření tepelně-optických vlastností materiálů pro řízení teploty
Space product assurance - Measurements of thermo-optical properties of thermal control materials
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.09.2015  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-12
Kat. čís.: 501602
Zabezpečování kosmických produktů - Pravidla návrhu desek plošných spojů
Space product assurance - Design rules for printed circuit boards
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.04.2017  Náhled normy Cena: 1788,6 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-13
Kat. čís.: 97747
Zabezpečování kosmických produktů - Měření pevnosti odlupování a odtrhávání povlaků a povrchových úprav použitím samolepicích pásků
Space product assurance - Measurements of the peel and pulloff strength of coatings and finishes using pressure-sensitive tapes
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.09.2015  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-14
Kat. čís.: 507148
Zabezpečování kosmických produktů - Koroze
Space product assurance - Corrosion
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-15
Kat. čís.: 513707
Zabezpečování kosmických produktů - Nedestruktivní zkoušení
Space product assurance - Non-destructive testing
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.03.2022  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-16
Kat. čís.: 514254
Zabezpečování kosmických produktů - Lepení pro použití pro družice a nosné rakety
Space engineering - Adhesive bonding for spacecraft and launcher applications
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-17
Kat. čís.: 510541
Zabezpečování kosmických produktů - Zkoušení trvanlivosti nátěrů a vzhledu povrchů
Space product assurance - Durability testing of coatings and surface finishes
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.10.2020  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-18
Kat. čís.: 97325
Zabezpečování kosmických produktů - Příprava, sestavení a montáž koaxiálních RF kabelů
Space product assurance - Preparation, assembly and mounting of RF coaxial cables
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-20
Kat. čís.: 97323
Zabezpečování kosmických produktů - Stanovení citlivosti postříbřených měděných drátů a vodičů na korozi „red-plague“
Space product assurance - Determination of the susceptibility of silver-plated copper wire and cable to "red-plague" corrosion
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-21
Kat. čís.: 97324
Zabezpečování kosmických produktů - Zkoušení hořlavosti pro vyšetření kosmických materiálů
Space product assurance - Flammability testing for the screening of space materials
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-22
Kat. čís.: 97322
Zabezpečování kosmických produktů - Kontrola materiálů s časově omezenou použitelností
Space product assurance - Control of limited shelf-life materials
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  Další strana >>