NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB


Vyhovuje 1468 produktů
Aktuální strana 27 z 74

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 14488-6
Kat. čís.: 77537
Zkoušení stříkaného betonu - Část 6: Tloušťka betonu na podkladu
Testing sprayed concrete - Part 6: Thickness of concrete on a substrate
Třídící znak: 731304Datum vydání: 01.02.2007  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14488-7
Kat. čís.: 76957
Zkoušení stříkaného betonu - Část 7: Obsah vláken ve vláknobetonu
Testing sprayed concrete - Part 7: Fibre content of fibre reinforced concrete
Třídící znak: 731304Datum vydání: 01.11.2006  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P 73 1309
Kat. čís.: 65312
Použití koncepce souboru betonů při řízení výroby a kontrole shody betonu
The use of the concept of concrete families for the production and conformity control of concrete
Třídící znak: 731309Datum vydání: 01.09.2002  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 73 1314
Kat. čís.: 63825
Zkušební metody pro stanovení vodního součinitele čerstvého betonu
Test methods for determining the water/cement ratio of fresh concrete
Třídící znak: 731314Datum vydání: 01.02.2002  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1354
Kat. čís.: 74992
Stanovení pevnosti v tlaku mezerovitého betonu z pórovitého kameniva
Determination of compressive strength of lightweight aggregate concrete with open structure
Třídící znak: 731316Datum vydání: 01.03.2006  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1521
Kat. čís.: 52383
Stanovení pevnosti v ohybu mezerovitého betonu z pórovitého kameniva
Determination of flexural strength of lightweight aggregate concrete with open structure
Třídící znak: 731318Datum vydání: 01.07.1998  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 73 1318
Kat. čís.: 31085
Stanovení pevnosti betonu v tahu
Determination of tensile strength of concrete
Třídící znak: 731318Datum vydání: 01.01.1987  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 36359)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.1994  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 68733)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.11.2003  
  
ČSN ISO 1920-10
Kat. čís.: 500125
Zkoušení betonu - Část 10: Stanovení statického modulu pružnosti v tlaku
Testing of concrete - Part 10: Determination of static modulus of elasticity in compression
Třídící znak: 731319Datum vydání: 01.07.2016  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 73 1320
Kat. čís.: 31086
Stanovení objemových změn betonu
Třídící znak: 731320Datum vydání: 01.08.1988  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 68735)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.11.2003  
  
ČSN 73 1322
Kat. čís.: 5546
Stanovení mrazuvzdornosti betonu
Determination of frost resistance of concrete
Třídící znak: 731322Datum vydání:   Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 68736)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.11.2003  
  
ČSN 73 1323
Kat. čís.: 31088
Stanovenie hmotnosti zložiek betónu
Determination of concrete components
Třídící znak: 731323Datum vydání: 01.02.1990  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 72049)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.04.2005  
  
ČSN 73 1324
Kat. čís.: 5547
Stanovení obrusnosti betonu
Determination of grindability of concrete
Třídící znak: 731324Datum vydání:   Náhled normy Cena: 77 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 68737)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.11.2003  
  
ČSN 73 1326
Kat. čís.: 31089
Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek
Resistance of cement concrete surface to water and defrosting chemicals
Třídící znak: 731326Datum vydání:   Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 68731)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.11.2003  
  
ČSN 73 1327
Kat. čís.: 5549
Stanovení sorbčních vlastností betonu
Determination of sorbtion properties of concrete
Třídící znak: 731327Datum vydání: 01.03.1972  Náhled normy Cena: 77 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 68738)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.11.2003  
  
ČSN 73 1328
Kat. čís.: 5550
Stanovení soudržnosti oceli s betonem
Determination of adhesion of steel to the concrete
Třídící znak: 731328Datum vydání: 01.03.1972  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 14677)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.1978  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 68739)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.11.2003  
  
ČSN 73 1332
Kat. čís.: 31092
Stanovení tuhnutí betonu
Determination of concrete setting time
Třídící znak: 731332Datum vydání: 01.02.1986  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 68741)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.11.2003  
  
ČSN 73 1333
Kat. čís.: 31093
Zkoušení soudržnosti předpínací výztuže s betonem
Testing of bond between prestressing steel and concrete
Třídící znak: 731333Datum vydání: 01.02.1990  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 68742)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.11.2003  
  
ČSN EN 13577
Kat. čís.: 79377
Chemické působení na beton - Stanovení obsahu agresivního oxidu uhličitého ve vodě
Chemical attack on concrete - Determination of aggressive carbon dioxide content in water
Třídící znak: 731345Datum vydání: 01.10.2007    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN/TS 14754-1
Kat. čís.: 79341
Ošetřovací prostředky - Zkušební metody - Část 1: Stanovení účinnosti zadržení vody běžnými ošetřovacími prostředky
Třídící znak: 731346Datum vydání: 01.11.2007    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 73 1350
Kat. čís.: 86328
Zkoušení pórobetonu
Testing of autoclaved aerated concrete
Třídící znak: 731350Datum vydání: 01.08.2010  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
První strana Předchozí strana  27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37  Další strana >>