NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB


Vyhovuje 1473 produktů
Aktuální strana 31 z 74

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 1993-1-9 ed. 2
Kat. čís.: 93023
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-9: Únava
Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-9: Fatigue
Třídící znak: 731401Datum vydání: 01.12.2013  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1993-1-9 NA ed. A
Kat. čís.: 90085
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-9: Fatigue
Národní příloha - Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-9: Únava
Třídící znak: 731401Datum vydání: 01.03.2012    Cena: 77 Kč
  
ČSN EN 1993-3-1
Kat. čís.: 81576
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 3-1: Stožáry a komíny - Stožáry
Eurocode 3: Design of steel structures - Part 3-1: Towers, masts and chimneys - Towers and masts
Třídící znak: 731431Datum vydání: 01.09.2008  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : NA ed. A (Katalogové číslo: 82686)ZrušenáCena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.02.2009Datum zrušení:  01.06.2012 
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 82779)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.2009  
  
Oprava  : Opr.2 (Katalogové číslo: 87576)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.2011  
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 85385)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.03.2010  
  
ČSN EN 1993-3-1 NA ed. A
Kat. čís.: 90575
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 3-1: Towers, masts and chimneys - Towers and masts
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 3-1: Towers, masts and chimneys - Towers and masts
Třídící znak: 731431Datum vydání: 01.05.2012    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN EN 1993-3-2
Kat. čís.: 81572
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 3-2: Stožáry a komíny - Komíny
Eurocode 3: Design of steel structures - Part 3-2: Towers, masts and chimneys - Chimneys
Třídící znak: 731432Datum vydání: 01.09.2008  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : NA ed. A (Katalogové číslo: 82689)ZrušenáCena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.02.2009Datum zrušení:  01.03.2012 
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 85386)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.03.2010  
  
ČSN EN 1993-3-2 NA ed. A
Kat. čís.: 90028
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 3-2: Towers, masts and chimneys - Chimneys
Národní příloha - Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 3-2: Stožáry a komíny - Komíny
Třídící znak: 731432Datum vydání: 01.02.2012    Cena: 77 Kč
  
ČSN EN 1993-4-1
Kat. čís.: 81702
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-1: Zásobníky
Eurocode 3: Design of steel structures - Part 4-1: Silos
Třídící znak: 731441Datum vydání: 01.10.2008  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 504369)Cena: 434,5 Kč
 
 Vydána: 01.06.2018  
  
Změna  : NA ed. A (Katalogové číslo: 84701)ZrušenáCena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.03.2010Datum zrušení:  01.05.2012 
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 85900)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.06.2010  
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 93087)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.07.2013  
  
ČSN EN 1993-4-1 ed. 2
Kat. čís.: 93086
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-1: Zásobníky
Eurocode 3: Design of steel structures - Part 4 -1: Silos
Třídící znak: 731441Datum vydání: 01.07.2013  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1993-4-1 NA ed. A
Kat. čís.: 90386
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 4-1: Silos
Národní příloha - Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-1: Zásobníky
Třídící znak: 731441Datum vydání: 01.04.2012    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN EN 1993-4-2
Kat. čís.: 81720
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-2: Nádrže
Design of steel structures - Part 4-2: Tanks
Třídící znak: 731442Datum vydání: 01.10.2008  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 507592)Cena: 269,5 Kč
 
 Vydána: 01.07.2019  
  
Změna  : a1 (Katalogové číslo: 504360)ZrušenáCena: 269,5 Kč
 
 Vydána: 01.06.2018Datum zrušení:  01.08.2019 
  
Změna  : NA ed. A (Katalogové číslo: 84702)ZrušenáCena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.03.2010Datum zrušení:  01.04.2012 
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 86087)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.06.2010  
  
ČSN EN 1993-4-2 NA ed. A
Kat. čís.: 508283
National annex - Eurocode 3: Design of steel Structures - Part 4-2: Tanks
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 4-2: Tanks
Třídící znak: 731442Datum vydání: 01.09.2019    Cena: 77 Kč
  
ČSN EN 1993-4-3
Kat. čís.: 81758
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-3: Potrubí
Eurocode 3: Design of steel structures - Part 4-3: Pipelines
Třídící znak: 731443Datum vydání: 01.10.2008  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : NA ed. A (Katalogové číslo: 84703)ZrušenáCena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.03.2010Datum zrušení:  01.04.2012 
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 86088)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.06.2010  
  
ČSN EN 1993-4-3 NA ed. A
Kat. čís.: 90069
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 4-3: Pipelines
Národní příloha - Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-3:Potrubí
Třídící znak: 731443Datum vydání: 01.03.2012    Cena: 77 Kč
  
ČSN EN 1993-5
Kat. čís.: 81619
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 5: Piloty a štětové stěny
Eurocode 3: Design of steel structures - Part 5: Piling
Třídící znak: 731451Datum vydání: 01.09.2008  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : NA ed. A (Katalogové číslo: 84704)ZrušenáCena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.03.2010Datum zrušení:  01.04.2012 
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 86089)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.06.2010  
  
ČSN EN 1993-5 NA ed. A
Kat. čís.: 90070
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 5: Piling
Národní příloha - Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 5: Piloty a štětové stěny
Třídící znak: 731451Datum vydání: 01.03.2012    Cena: 77 Kč
  
ČSN EN 1993-6
Kat. čís.: 81496
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 6: Jeřábové dráhy
Eurocode 3: Design of steel structures - Part 6: Crane supporting structures
Třídící znak: 731460Datum vydání: 01.09.2008  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : NA ed. A (Katalogové číslo: 84705)ZrušenáCena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.03.2010Datum zrušení:  01.03.2012 
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 85907)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.05.2010  
  
ČSN EN 1993-6 NA ed. A
Kat. čís.: 90030
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 6: Crane supporting structures
Národní příloha - Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 6: Jeřábové dráhy
Třídící znak: 731460Datum vydání: 01.02.2012    Cena: 77 Kč
  
ČSN EN 1994-1-1
Kat. čís.: 75791
Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings
Třídící znak: 731470Datum vydání: 01.08.2006  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : NA ed. A (Katalogové číslo: 77305)ZrušenáCena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.12.2006Datum zrušení:  01.02.2012 
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 85187)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.2010  
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 85387)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.03.2010  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 87221)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.01.2011  
  
Změna  : Z3 (Katalogové číslo: 87678)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.02.2011  
  
ČSN EN 1994-1-1 ed. 2
Kat. čís.: 87474
Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings
Třídící znak: 731470Datum vydání: 01.02.2011  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1994-1-1 NA ed. A
Kat. čís.: 89666
National Annex - Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings
National Annex - Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings
Třídící znak: 731470Datum vydání: 01.01.2012    Cena: 77 Kč
  
První strana Předchozí strana  31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41  Další strana >>