NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB


Vyhovuje 1473 produktů
Aktuální strana 32 z 74

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 1994-1-2
Kat. čís.: 77232
Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru
Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design
Třídící znak: 731470Datum vydání: 01.12.2006  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 95577)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.07.2014  
  
Změna  : NA ed. A (Katalogové číslo: 79304)ZrušenáCena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.09.2007Datum zrušení:  01.02.2012 
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 79109)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.2007  
  
Oprava  : Opr.2 (Katalogové číslo: 82429)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.2009  
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 85388)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.03.2010  
  
ČSN EN 1994-1-2 NA ed. A
Kat. čís.: 89667
National Annex - Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design
National Annex - Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design
Třídící znak: 731470Datum vydání: 01.01.2012    Cena: 39,6 Kč
  
ČSN EN 1999-1-1
Kat. čís.: 82436
Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro konstrukce
Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-1: General structural rules
Třídící znak: 731501Datum vydání: 01.02.2009  Náhled normy Cena: 2063,6 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : 2 (Katalogové číslo: 96229)ZrušenáCena: 393,8 Kč
 
 Vydána: 01.01.2015Datum zrušení:  01.10.2015 
  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 85191)Cena: 269,5 Kč
 
 Vydána: 01.02.2010  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 98256)Cena: 269,5 Kč
 
 Vydána: 01.09.2015  
  
Změna  : NA ed. A (Katalogové číslo: 84706)ZrušenáCena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.03.2010Datum zrušení:  01.12.2011 
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 87545)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.2011  
  
Oprava  : Opr.2 (Katalogové číslo: 98233)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.2015  
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 85389)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.03.2010  
  
ČSN EN 1999-1-1 NA ed. A
Kat. čís.: 89368
National Annex - Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-1: General structural rules
National Annex - Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-1: General structural rules
Třídící znak: 731501Datum vydání: 01.11.2011    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN EN 1999-1-2
Kat. čís.: 82353
Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-2: Navrhování konstrukcí na účinky požáru
Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-2: Structural fire design
Třídící znak: 731501Datum vydání: 01.01.2009  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : NA ed. A (Katalogové číslo: 86441)ZrušenáCena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.08.2010Datum zrušení:  01.02.2012 
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 86929)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.10.2010  
  
ČSN EN 1999-1-2 NA ed. A
Kat. čís.: 89664
National Annex - Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-2: Structural fire design
National Annex - Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-2: Structural fire design
Třídící znak: 731501Datum vydání: 01.01.2012    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN EN 1999-1-3
Kat. čís.: 82685
Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-3: Konstrukce náchylné na únavu
Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-3: Structures susceptible to fatigue
Třídící znak: 731501Datum vydání: 01.02.2009  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 90152)Cena: 269,5 Kč
 
 Vydána: 01.03.2012  
  
Změna  : NA ed. A (Katalogové číslo: 84707)ZrušenáCena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.03.2010Datum zrušení:  01.02.2012 
  
ČSN EN 1999-1-3 NA ed. A
Kat. čís.: 89665
National Annex - Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-3: Structures susceptible to fatigue
National Annex - Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-3: Structures susceptible to fatigue
Třídící znak: 731501Datum vydání: 01.01.2012    Cena: 77 Kč
  
ČSN EN 1999-1-4
Kat. čís.: 82255
Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-4: Za studena tvarované plošné profily
Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1- 4: Cold-formed structural sheeting
Třídící znak: 731501Datum vydání: 01.01.2009  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 89691)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.01.2012  
  
Změna  : NA ed. A (Katalogové číslo: 86440)ZrušenáCena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.08.2010Datum zrušení:  01.02.2012 
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 86930)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.10.2010  
  
ČSN EN 1999-1-4 NA ed. A
Kat. čís.: 89662
National Annex - Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-4: Cold-formed structural sheeting
National Annex - Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-4: Cold-formed structural sheeting
Třídící znak: 731501Datum vydání: 01.01.2012    Cena: 77 Kč
  
ČSN EN 1999-1-5
Kat. čís.: 82479
Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-5: Skořepinové konstrukce
Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-5: Shell structures
Třídící znak: 731501Datum vydání: 01.01.2009  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : NA ed. A (Katalogové číslo: 86439)ZrušenáCena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.08.2010Datum zrušení:  01.02.2012 
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 86931)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.10.2010  
  
ČSN EN 1999-1-5 NA ed. A
Kat. čís.: 89663
National Annex - Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-5: Shell structures
National Annex - Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-5: Shell structures
Třídící znak: 731501Datum vydání: 01.01.2012    Cena: 39,6 Kč
  
ČSN 73 1601
Kat. čís.: 31136
Plastové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování
Plastic structures. Design. Basic regulations
Třídící znak: 731601Datum vydání: 01.07.1987  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN EN 1995-1-1
Kat. čís.: 77228
Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-1: General - Common rules and rules for buildings
Třídící znak: 731701Datum vydání: 01.12.2006  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 82853)Cena: 269,5 Kč
 
 Vydána: 01.05.2009  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 97518)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.05.2015  
  
Změna  : NA ed. A (Katalogové číslo: 79375)ZrušenáCena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.09.2007Datum zrušení:  01.12.2011 
  
ČSN EN 1995-1-1 NA ed. A
Kat. čís.: 89162
National Annex - Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-1: General - Common rules and rules for buildings
National Annex - Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-1: General - Common rules and rules for buildings
Třídící znak: 731701Datum vydání: 01.11.2011    Cena: 77 Kč
  
ČSN EN 1995-1-2
Kat. čís.: 77230
Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru
Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-2: General - Structural fire design
Třídící znak: 731701Datum vydání: 01.12.2006  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : NA ed. A (Katalogové číslo: 79376)ZrušenáCena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.09.2007Datum zrušení:  01.12.2011 
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 86688)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.2010  
  
ČSN EN 1995-1-2 NA ed. A
Kat. čís.: 89163
National Annex - Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-2: General - Structural fire design
National Annex - Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-2: General - Structural fire design
Třídící znak: 731701Datum vydání: 01.11.2011    Cena: 39,6 Kč
  
ČSN P CEN/TS 19103
Kat. čís.: 514072
Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Navrhování dřevobetonových kompozitních konstrukcí - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
Eurocode 5: Design of Timber Structures - Structural design of timber-concrete composite structures - Common rules and rules for buildings
Třídící znak: 731701Datum vydání: 01.02.2022  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 73 1702
Kat. čís.: 79353
Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí - Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
Design of timber structures - General rules and rules for buildings
Třídící znak: 731702Datum vydání: 01.11.2007  Náhled normy Cena: 1788,6 Kč
  
ČSN EN 16481
Kat. čís.: 97540
Dřevěná schodiště - Navrhování únosnosti - Metody výpočtu
Timber stairs - Structural design - Calculation methods
Třídící znak: 731703Datum vydání: 01.06.2015  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42  Další strana >>