NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB


Vyhovuje 1468 produktů
Aktuální strana 29 z 74

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 1739
Kat. čís.: 78990
Stanovení pevnosti ve smyku spár prefabrikovaných dílců z autoklávovaného pórobetonu nebo mezerovitého betonu z pórovitého kameniva při zatížení v rovině dílce
Determination of shear strength for in-plane forces of joints between prefabricated components of autoclaved aerated concrete or lightweight aggregate concrete with open structure
Třídící znak: 731366Datum vydání: 01.09.2007    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15304
Kat. čís.: 86217
Stanovení odolnosti autoklávovaného pórobetonu proti zmrazování a rozmrazování
Determination of the freeze-thaw resistance of autoclaved aerated concrete
Třídící znak: 731367Datum vydání: 01.08.2010  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1741
Kat. čís.: 55721
Stanovení pevnosti ve smyku spár prefabrikovaných dílců z autoklávovaného pórobetonu nebo z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva při zatížení kolmém k rovině dílce
Determination of shear strength for out-of-plane forces of joints between prefabricated components made of autoclaved aerated concrete or lightweight aggregae concrete with open structure
Třídící znak: 731368Datum vydání: 01.05.1999    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 1742
Kat. čís.: 55722
Stanovení pevnosti ve smyku mezi vrstvami vícevrstvých dílců z autoklávovaného pórobetonu nebo mezerovitého betonu z pórovitého kameniva
Determination of shear strength between different layers of multilayer components made of autoclaved aerated concrete or lightwight aggregate concrete with open structure
Třídící znak: 731369Datum vydání: 01.05.1999    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN 73 1370
Kat. čís.: 88875
Nedestruktivní zkoušení betonu - Společná ustanovení
Non-destructive testing of concrete - Common regulations
Třídící znak: 731370Datum vydání: 01.09.2011  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 73 1371
Kat. čís.: 88876
Nedestruktivní zkoušení betonu - Ultrazvuková impulzová metoda zkoušení betonu
Non-destructive testing of concrete - Method of ultrasonic pulse testing of concrete
Třídící znak: 731371Datum vydání: 01.09.2011  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 73 1372
Kat. čís.: 90402
Nedestruktivní zkoušení betonu - Rezonanční metoda zkoušení betonu
Non-destructive testing of concrete - Testing of concrete by resonance method
Třídící znak: 731372Datum vydání: 01.05.2012  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN 73 1373
Kat. čís.: 88877
Nedestruktivní zkoušení betonu - Tvrdoměrné metody zkoušení betonu
Non-destructive testing of concrete - Determination of compressive strength by hardness testing methods
Třídící znak: 731373Datum vydání: 01.09.2011  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN EN 15361
Kat. čís.: 79974
Určení vlivu ochranného protikorozního nátěru na kotevní únosnost příčného kotevního prutu u prefabrikovaných vyztužených stavebních dílců z autoklávovaného pórobetonu
Determination of the influence of the corrosion protection coating on the anchorage capacity of the transverse anchorage bars in prefabricated reinforced components of autoclaved aerated concrete
Třídící znak: 731374Datum vydání: 01.01.2008  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 73 1375
Kat. čís.: 5552
Radiometrické zkoušení objemové hmotnosti a vlhkosti
Radiometric testing of volume density and moisture
Třídící znak: 731375Datum vydání:   Náhled normy Cena: 393,8 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 72050)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.04.2005  
  
ČSN 73 1376
Kat. čís.: 5553
Radiografie betonových konstrukcí a dílců
Radiography of concrete structures and building units
Třídící znak: 731376Datum vydání:   Náhled normy Cena: 393,8 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 68747)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.11.2003  
  
ČSN 73 1380
Kat. čís.: 77740
Zkoušení odolnosti betonu proti zmrazování a rozmrazování - Porušení vnitřní struktury
Testing the freeze-thaw resistance of concrete - Internal structural damage
Třídící znak: 731380Datum vydání: 01.01.2007  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1993-1-1
Kat. čís.: 77439
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings
Třídící znak: 731401Datum vydání: 01.12.2006  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A 1 (Katalogové číslo: 96480)ZrušenáCena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.02.2015Datum zrušení:  01.03.2016 
  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 99270)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.02.2016  
  
Změna  : NA ed. A (Katalogové číslo: 78418)ZrušenáCena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.05.2007Datum zrušení:  01.09.2011 
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 85905)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.06.2010  
  
Oprava  : Opr.2 (Katalogové číslo: 500084)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.06.2016  
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 85373)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.03.2010  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 88021)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.04.2011  
  
Změna  : Z3 (Katalogové číslo: 88240)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.07.2011  
  
ČSN EN 1993-1-1 ed. 2
Kat. čís.: 88259
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings
Třídící znak: 731401Datum vydání: 01.07.2011  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A 1 (Katalogové číslo: 98205)ZrušenáCena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.08.2015Datum zrušení:  01.03.2016 
  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 99287)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.02.2016  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 500083)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.06.2016  
  
ČSN EN 1993-1-1 NA ed. A
Kat. čís.: 500082
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings
Třídící znak: 731401Datum vydání: 01.06.2016    Cena: 214,5 Kč
  
ČSN EN 1993-1-10
Kat. čís.: 77168
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-10: Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou
Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-10: Material toughness and through-thickness properties
Třídící znak: 731401Datum vydání: 01.12.2006  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : NA ed. A (Katalogové číslo: 78296)ZrušenáCena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.05.2007Datum zrušení:  01.04.2012 
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 85165)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.03.2010  
  
Oprava  : Opr.2 (Katalogové číslo: 88236)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.06.2011  
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 85374)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.03.2010  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 93085)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.01.2014  
  
ČSN EN 1993-1-10 ed. 2
Kat. čís.: 93084
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-10: Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou
Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-10: Material toughness and through-thickness properties
Třídící znak: 731401Datum vydání: 01.01.2014  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1993-1-10 NA ed. A
Kat. čís.: 90041
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-10: Material toughness and through-thickness properties
Národní příloha - Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-10: Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou
Třídící znak: 731401Datum vydání: 01.03.2012    Cena: 39,6 Kč
  
ČSN EN 1993-1-11
Kat. čís.: 80171
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-11: Navrhování ocelových tažených prvků
Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-11: Design of tension components made of steel
Třídící znak: 731401Datum vydání: 01.01.2008  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : NA ed. A (Katalogové číslo: 81293)ZrušenáCena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.07.2008Datum zrušení:  01.04.2012 
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 85902)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.06.2010  
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 85375)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.03.2010  
  
ČSN EN 1993-1-11 NA ed. A
Kat. čís.: 90039
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-11: Design of tension components made of steel
Národní příloha - Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-11: Navrhování ocelových tažených prvků
Třídící znak: 731401Datum vydání: 01.03.2012    Cena: 77 Kč
  
První strana Předchozí strana  29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  Další strana >>