NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB


Vyhovuje 1468 produktů
Aktuální strana 28 z 74

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 678
Kat. čís.: 17903
Stanovení objemové hmotnosti v suchém stavu autoklávovaného pórobetonu
Determination of the dry density of autoclave aerated concrete
Třídící znak: 731351Datum vydání: 01.09.1995  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 679
Kat. čís.: 74991
Stanovení pevnosti v tlaku autoklávovaného pórobetonu
Determination of the compressive strength of autoclaved aerated concrete
Třídící znak: 731352Datum vydání: 01.03.2006  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1351
Kat. čís.: 52377
Stanovení pevnosti v tahu za ohybu autoklávovaného pórobetonu
Determination of flexural strength of autoclaved aerated concrete
Třídící znak: 731352Datum vydání: 01.07.1998  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 96015)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.2014  
  
ČSN 73 1353
Kat. čís.: 86331
Stanovení součinitele tepelné vodivosti pórobetonu
Determination of thermal conductivity of autoclaved aerated concrete
Třídící znak: 731353Datum vydání: 01.08.2010  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN EN 1353
Kat. čís.: 52379
Stanovení vlhkosti autoklávovaného pórobetonu
Determination of moisture content of autoclaved aerated concrete
Třídící znak: 731354Datum vydání: 01.07.1998  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 73 1355
Kat. čís.: 86333
Stanovení trvanlivosti pórobetonu
Durability determination of autoclaved aerated concrete
Třídící znak: 731355Datum vydání: 01.08.2010  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN 73 1356
Kat. čís.: 86332
Stanovení délkových změn pórobetonu
Determination of length changes of autoclaved aerated concrete
Třídící znak: 731356Datum vydání: 01.08.2010  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN EN 680
Kat. čís.: 76469
Stanovení smrštění autoklávovaného pórobetonu při vysychání
Determination of the drying shrinkage of autoclaved aerated concrete
Třídící znak: 731356Datum vydání: 01.08.2006  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 73 1357
Kat. čís.: 86329
Stanovení kapilárních vlastností pórobetonu
Determination of capillary properties of autoclaved aerated concrete
Třídící znak: 731357Datum vydání: 01.08.2010  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN 73 1358
Kat. čís.: 86330
Stanovení náchylnosti pórobetonu k tvorbě primárních výkvětů
Determination of tendency of autoclaved aerated concrete to primary efflorescence
Třídící znak: 731358Datum vydání: 01.08.2010  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN EN 989
Kat. čís.: 20788
Stanovení soudržnosti mezi výztuží a autoklávovaným pórobetonem vytlačovací zkouškou
Determination of the bond behaviour between reinforcing bars and autoclaved aerated concrete by the "Push-Out" test
Třídící znak: 731359Datum vydání: 01.01.1997  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN EN 990
Kat. čís.: 67341
Zkušební metody pro ověření protikorozní ochrany výztuže v autoklávovaném pórobetonu a v mezerovitém betonu z pórovitého kameniva
Test methods for verification of corrosion protection of reinforcement in autoclaved aerated concrete and lightweight aggregate concrete with open structure
Třídící znak: 731360Datum vydání: 01.06.2003  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 991
Kat. čís.: 20790
Stanovení rozměrů prefabrikovaných vyztužených stavebních dílců vyrobených z autoklávovaného pórobetonu nebo z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva
Determination of the dimensions of prefabricated reinforced components made of autoclaved aerated concrete or lightweight aggregate concrete with open structure
Třídící znak: 731361Datum vydání: 01.01.1997  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN EN 992
Kat. čís.: 20845
Stanovení objemové hmotnosti v suchém stavu mezerovitého betonu z pórovitého kameniva
Determiantion of the dry density of lightweight aggregate concrete with open structure
Třídící znak: 731362Datum vydání: 01.01.1997  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN EN 12269-1
Kat. čís.: 60580
Stanovení soudržnosti ocelové výztuže s autoklávovaným pórobetonem trámcovou zkouškou - Část 1: Krátkodobá zkouška
Determination of the bond behaviour between reinforcing steel and autoclaved aerated concrete by the "beam test" - Part 1: Short term test
Třídící znak: 731363Datum vydání: 01.12.2000    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12269-2
Kat. čís.: 86315
Stanovení soudržnosti ocelové výztuže s autoklávovaným pórobetonem trámcovou zkouškou - Část 2: Dlouhodobá zkouška
Determination of the bond behaviour between reinforcing steel and autoclaved aerated concrete by the beam test - Part 2: Long term test
Třídící znak: 731363Datum vydání: 01.08.2010  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1737
Kat. čís.: 55717
Stanovení pevnosti ve smyku svařovaných spojů výztužných sítí nebo armokošů prefabrikovaných dílců z autoklávovaného pórobetonu nebo z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva
Determination of shear strength of welded joints of reinforcement mats or cages for prefabricated components made of autoclaved aerated concrete or lightweight aggregate concrete with open structure
Třídící znak: 731364Datum vydání: 01.05.1999    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 1738
Kat. čís.: 55718
Stanovení napětí v oceli nezatížených vyztužených dílců z autoklávovaného pórobetonu
Determination of steel stresses in unloaded reinforced components made of autoclaved aerated concrete
Třídící znak: 731365Datum vydání: 01.05.1999    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 1352
Kat. čís.: 52378
Stanovení statického modulu pružnosti v tlaku autoklávovaného pórobetonu a mezerovitého betonu z pórovitého kameniva
Dtermination of static moduls of elasticity under compression of autoclaved aerated concrete or lightweight aggregate concrete with open structure
Třídící znak: 731365Datum vydání: 01.07.1998  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1355
Kat. čís.: 52381
Stanovení dotvarování tlakem autoklávovaného pórobetonu a mezerovitého betonu z pórovitého kameniva
Determination of creep strains under compression of autoclaved aerated concrete or lightweight aggregate concrete with open structure
Třídící znak: 731366Datum vydání: 01.07.1998    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38  Další strana >>