STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU


Vyhovuje 373 produktů
Aktuální strana 4 z 19

Předchozí strana Další strana >>

ČSN 03 8171
Kat. čís.: 24509
Ochrana proti korozi. Korozivzdorné oceli a slitiny. Metody zrychlených zkoušek odolnosti proti bodové korozi
Protection against corrosion. Stainless steels and alloys. Methods of accelerated tests for determination of resistance to pitting corrosion
Třídící znak: 038171Datum vydání: 01.01.1991  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN EN ISO 7539-1
Kat. čís.: 93537
Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 1: Obecný návod pro postupy zkoušení
Corrosion of metals and alloys - Stress corrosion testing - Part 1: General guidance on testing procedures
Třídící znak: 038172Datum vydání: 01.08.2013  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 7539-10
Kat. čís.: 511006
Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 10: Metoda s použitím vzorků tvaru obráceného U
Corrosion of metals and alloys - Stress corrosion testing - Part 10: Reverse U-bend method
Třídící znak: 038172Datum vydání: 01.12.2020  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 7539-11
Kat. čís.: 97982
Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 11: Návod ke zkoušení odolnosti kovů a slitin proti vodíkové křehkosti a vodíkovému praskání
Corrosion of metals and alloys - Stress corrosion testing - Part 11: Guidelines for testing the resistance of metals and alloys to hydrogen embrittlement and hydrogen-assisted cracking
Třídící znak: 038172Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN ISO 7539-6
Kat. čís.: 506561
Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 6: Příprava a používání vzorků s předem vytvořenou trhlinou za konstantního zatížení nebo za konstantního rozevření trhliny
Corrosion of metals and alloys - Stress corrosion testing - Part 6: Preparation and use of precracked specimens for tests under constant load or constant displacement
Třídící znak: 038172Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 7539-7
Kat. čís.: 74363
Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 7: Zkoušení při malé rychlosti deformace
Corrosion of metals and alloys - Stress corrosion testing - Part 7: Method for slow strain rate testing
Třídící znak: 038172Datum vydání: 01.11.2005    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 7539-8
Kat. čís.: 81368
Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze pod napětím - Část 8: Příprava a použití vzorků k hodnocení svarových spojů
Corrosion of metals and alloys - Stress corrosion testing - Part 8: Preparation and use of specimens to evaluate weldments
Třídící znak: 038172Datum vydání: 01.02.2009  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 7539-9
Kat. čís.: 513455
Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 9: Příprava a použití vzorků s nacyklovanou trhlinou s rostoucím zatěžováním nebo rostoucí deformací
Corrosion of metals and alloys - Stress corrosion testing - Part 9: Preparation and use of pre-cracked specimens for tests under rising load or rising displacement
Třídící znak: 038172Datum vydání: 01.02.2022  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 7539-2
Kat. čís.: 28802
oroze kovů a slitin. Zkoušky koroze za napětí. Část 2: Příprava a používání ohýbaných vzorků
Corrosion of metals and alloys. Stress corrosion testing. Part 2: Preparation and use of bent-beam specimens
Třídící znak: 038172Datum vydání: 01.10.1993  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 19033)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.02.1996  
  
ČSN ISO 7539-3
Kat. čís.: 28718
Koroze kovů a slitin. Zkoušky koroze za napětí.Část 3: Příprava a používání vzorků tvaru U
Corrosion of metals and alloys. Stress corrosion testing. Part 3: Preparation and use of U bend-specimens
Třídící znak: 038172Datum vydání: 01.08.1993  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 19034)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.02.1996  
  
ČSN ISO 7539-4
Kat. čís.: 28719
Koroze kovů a slitin. Zkoušky koroze za napětí.Část 4: Příprava a používání vzorků zatížených jednoosým tahem
Corrosion of metals and alloys. Stress corrosion testing. Part 4: Preparation and use of uniaxially loaded tension specimens
Třídící znak: 038172Datum vydání: 01.08.1993  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 19035)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.02.1996  
  
ČSN ISO 7539-5
Kat. čís.: 15857
Koroze kovů a slitin. Zkouška koroze za napětí. Část 5: Příprava a používání vzorků tvaru C
Corrosion of metals and alloys. Stress corrosion testing. Part 5: Preparation and use of C-ring specimens
Třídící znak: 038172Datum vydání: 01.06.1994  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 19038)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.02.1996  
  
ČSN ISO 11846
Kat. čís.: 21374
Koroze kovů a slitin - Stanovení odolnosti proti mezikrystalové korozi u slitin hliníku vhodných pro tepelné zpracování v roztocích
Corrosion of metals and alloys - Determination of resistance to intergranular corrosion alloys of solution heat-treatable aluminium alloys
Třídící znak: 038173Datum vydání: 01.04.1997  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 81735)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.08.2008  
  
ČSN EN ISO 9400
Kat. čís.: 21820
Slitiny niklu - Stanovení odolnosti proti mezikrystalové korozi
Nickel-based alloys - Determination of resistance to intergranular corrosion
Třídící znak: 038174Datum vydání: 01.03.1997  Náhled normy Cena: Cena bude stanovena
  
ČSN EN ISO 3651-1
Kat. čís.: 57733
Stanovení odolnosti korozivzdorných ocelí mezikrystalové korozi - Část 1: Korozivzdorné austenitické a feriticko-austenitické (dvoufázové) oceli - Zkouška koroze v kyselině dusičné měřením úbytku hmotnosti (Huey-test)
Determination of resistance to intergranular corrosion of stainless steels - Part 1: Austenitic and ferritic-austenitic (duplex) stainless steels - Corrosion test in nitric acid medium by measurement of loss in mass (Huey test)
Třídící znak: 038175Datum vydání: 01.03.2000  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3651-2
Kat. čís.: 56546
Stanovení odolnosti korozivzdorných ocelí vůči mezikrystalové korozi - Část 2: Feritické, austenitické a feriticko-austenitické (dvoufázové) oceli - Korozní zkouška v prostředí obsahujícím kyselinu sírovou
Determination of resistance to intergranular corrosion of stainless steels - Part 2: Ferritic, austenitic and ferritic-austenitic (duplex) stainless steels - Corrosion test in media containing sufuric acid
Třídící znak: 038175Datum vydání: 01.08.1999  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 9591
Kat. čís.: 74568
Koroze slitin hliníku - Stanovení odolnosti proti koroznímu praskání
Corrosion of aluminium alloys - Determination of resistance to stress corrosion cracking
Třídící znak: 038176Datum vydání: 01.01.2006  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11782-1
Kat. čís.: 81371
Koroze kovů a slitin - Zkoušení korozní únavy - Část 1: Zkoušky cyklováním do porušení
Corrosion of metals and alloys - Corrosion fatigue testing - Part 1: Cycles to failure testing
Třídící znak: 038177Datum vydání: 01.02.2009  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11782-2
Kat. čís.: 81370
Koroze kovů a slitin - Zkoušení korozní únavy - Část 2: Zkoušky šíření trhliny s použitím vzorků s vytvořenou trhlinou
Corrosion of metals and alloys - Corrosion fatigue testing - Part 2: Crack propagation testing using precracked specimens
Třídící znak: 038177Datum vydání: 01.02.2009  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 17864
Kat. čís.: 81369
Koroze kovů a slitin - Stanovení kritické teploty bodové koroze potenciostatickou metodou
Corrosion of metals and alloys - Determination of the critical pitting temperature under potientiostatic control (ISO 17864:2005)
Třídící znak: 038178Datum vydání: 01.02.2009  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  Další strana >>