VÝMĚNA DAT


Vyhovuje 183 produktů
Aktuální strana 3 z 10

Předchozí strana Další strana >>

ČSN ISO 10303-502
Kat. čís.: 69095
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 502: Aplikace konstrukčního vyjádření: Drátová konstrukce založená na skořepině
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 502: Application interpreted construct: Shell-based wireframe
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.01.2004    Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 10303-505
Kat. čís.: 69097
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 505: Aplikace konstrukčního vyjádření: Struktura výkresu a administrativa
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 505: Application interpreted construct: Drawing structure and administration
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.01.2004    Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 10303-507
Kat. čís.: 67929
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 507: Aplikace konstrukčního vyjádření: Geometricky ohraničený povrch
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 507: Application interpreted construct: Geometrically bounded surface
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.08.2003  Náhled normy Cena: 77 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN ISO 10303-508
Kat. čís.: 69098
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 508: Aplikace konstrukčního vyjádření: Stejnorodý povrch
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 508: Application interpreted construct: Non-manifold surface
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.01.2004    Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 10303-509
Kat. čís.: 69099
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 509: Aplikace konstrukčního vyjádření: Různorodý povrch
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 509: Application interpreted construct: Manifold surface
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.01.2004    Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 10303-51
Kat. čís.: 81689
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 51: Integrované generické zdroje: Matematické zobrazení
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 51: Integrated generic resource: Mathematical representation
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.10.2008    Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 10303-510
Kat. čís.: 67927
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 510: Aplikace konstrukčního vyjádření: Geometricky ohraničená drátová konstrukce
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 510: Application interpreted construct: Geometrically bounded wireframe
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.08.2003  Náhled normy Cena: 77 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN ISO 10303-511
Kat. čís.: 67926
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 511: Aplikace konstrukčního vyjádření: Topologicky ohraničený povrch
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 511: Application interpreted construct: Topologically bounded surface
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.08.2003  Náhled normy Cena: 77 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN ISO 10303-513
Kat. čís.: 62554
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 513: Aplikace konstrukčního vyjádření: Jednoduché hraniční zobrazení
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 513: Application interpreted construct: Elementary boundary representation
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.11.2001  Náhled normy Cena: 77 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN ISO 10303-514
Kat. čís.: 67925
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 514: Aplikace konstrukčního vyjádření: Rozvinuté hraniční zobrazení
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 514: Application interpreted construct: Advanced boundary representation
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.08.2003  Náhled normy Cena: 77 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN ISO 10303-519
Kat. čís.: 62551
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 519: Aplikace konstrukčního vyjádření: Geometrické tolerance
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 519: Application interpreted construct: Geometric tolerances
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.11.2001  Náhled normy Cena: 77 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN ISO 10303-55
Kat. čís.: 76612
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 55: Integrované generické zdroje: Procedurální a smíšené zobrazení
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 55: Integrated generic recource: Procedural and hybrid representation
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.11.2006    Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 10303-56
Kat. čís.: 81690
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 56: Integrované generické zdroje: Stav
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 56: Integrated generic resource: State
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.10.2008    Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN ISO 10303-210
Kat. čís.: 67137
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 210: Aplikační protokoly: Elektronická montáž, vzájemné propojení a návrh uspořádání
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 210: Application protocol: Electronic assembly, interconnection and packaging design
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.05.2003  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN ISO/TR 10303-12
Kat. čís.: 56578
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 12: Metody popisu: Referenční manuál jazyka EXPRESS-1
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 12: Description methods: The EXPRESS-I language reference manual
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.08.1999    Cena: 77 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN ISO/TS 10303-304
Kat. čís.: 67928
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 304: Soubory abstraktních testů: Mechanický návrh využívající hraniční zobrazení
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 304: Abstract test suite: Mechanical design using boundary representation
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.08.2003  Náhled normy Cena: 77 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN ISO 13584-1
Kat. čís.: 66369
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Knihovna součástí - Část 1: Přehled a základní principy
Industrial automation systems and integration - Parts Library - Part 1: Overview and fundamental principles
Třídící znak: 974102Datum vydání: 01.02.2003  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 13584-24
Kat. čís.: 74950
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Knihovna součástí - Část 24: Logický zdroj: Logický model knihovny dodavatele
Industrial automation systems and integration - Parts library - Part 24: Logical resource: Logical model of supplier library
Třídící znak: 974102Datum vydání: 01.03.2006    Cena: 6045,6 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 13584-25
Kat. čís.: 74953
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Knihovna součástí - Část 25: Logický zdroj: Logický model knihovny dodavatele s agregovanými hodnotami a explicitním obsahem
Industrial automation systems and integration - Parts library - Part 25: Logical resource: Logical model of supplier library with aggregate values and explicit content
Třídící znak: 974102Datum vydání: 01.03.2006    Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 13584-26
Kat. čís.: 66368
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Knihovna součástí - Část 26: Logický zdroj: Identifikace dodavatele informací
Industrial automation systems and integration - Parts library - Part 26: Logical resource: Information supplier identification
Třídící znak: 974102Datum vydání: 01.02.2003  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  3 4 5 6 7 8 9 10  Další strana >>