VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 578 produktů
Aktuální strana 9 z 29

Předchozí strana Další strana >>

ČSN 56 0116-7
Kat. čís.: 17701
Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 7: Stanovení obsahu cukrů podle Schoorla
Methods of baked products analysis. Part 7: Determination of sugars content according to Schoorl
Třídící znak: 560116Datum vydání: 01.07.1995    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 56 0116-9
Kat. čís.: 17703
Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 9: Stanovení obsahu bílkovin
Methods of baked products analysis. Part 9: Determination of proteins content
Třídící znak: 560116Datum vydání: 01.07.1995    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN ISO 15214
Kat. čís.: 57865
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu mezofilních bakterií mléčného kvašení - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C
Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the enumeration of mesophilic lactic acid bacteria - Colony-count technique at 30 °C
Třídící znak: 560117Datum vydání: 01.01.2000    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 16654
Kat. čís.: 64090
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu Escherichia coli O157
Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the detection of Escherichia coli O157 (ISO 16654:2001)
Třídící znak: 560118Datum vydání: 01.02.2002  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 503643)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.11.2017  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 517970)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.09.2023  
  
ČSN ISO 17410
Kat. čís.: 509463
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda stanovení počtu psychrotrofních mikroorganismů
Microbiology of the food chain - Horizontal method for the enumeration of psychrotrophic microorganisms
Třídící znak: 560119Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN ISO 23036-1
Kat. čís.: 512961
Mikrobiologie potravinového řetězce - Metody průkazu larev L3 čeledi Anisakidae v rybách a produktech rybolovu - Část 1: Metoda UV po stlačení
Microbiology of the food chain - Methods for the detection of Anisakidae L3 larvae in fish and fishery products - Part 1: UV-press method
Třídící znak: 560120Datum vydání: 01.11.2021  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 23036-2
Kat. čís.: 512960
Mikrobiologie potravinového řetězce - Metody průkazu larev L3 čeledi Anisakidae v rybách a produktech rybolovu - Část 2: Metoda umělého trávení
Microbiology of the food chain - Methods for the detection of Anisakidae L3 larvae in fish and fishery products - Part 2: Artificial digestion method
Třídící znak: 560120Datum vydání: 01.11.2021  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN ISO/TS 13136
Kat. čís.: 93967
Mikrobiologie potravin a krmiv - Metoda průkazu původců onemocnění z potravin založená na polymerázové řetězové reakci (PCR) v reálném čase - Horizontální metoda průkazu Escherichia coli produkující shigatoxin (STEC) a stanovení sérotypů O157, O111, O26, O103 a O145
Microbiology of food and animal feed - Real-time polymerase chain reaction (PCR)-based method for the detection of foodborne pathogens - Horizontal method for the detection of Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) and the determination of O157, O111, O26, O103 and O145 serogroups
Třídící znak: 560121Datum vydání: 01.12.2013  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 18743
Kat. čís.: 99114
Mikrobiologie potravin a krmiv - Průkaz larev trichinel ze vzorků masa s použitím metody enzymatického štěpení
Microbiology of the food chain - Detection of Trichinella larvae in meat by artificial digestion method
Třídící znak: 560122Datum vydání: 01.04.2016    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 518223)Cena: 269,5 Kč
 
 Vydána: 01.01.2024  
  
ČSN P CEN ISO/TS 18867
Kat. čís.: 99221
Mikrobiologie potravinového řetězce - Polymerázová řetězová reakce (PCR) k průkazu mikroorganismů působících onemocnění z potravin - Průkaz patogenních sérotypů Yersinia enterocolitica a průkaz Yersinia pseudotuberculosis
Microbiology of the food chain - Polymerase chain reaction (PCR) for the detection of food-borne pathogens - Detection of pathogenic Yersinia enterocolitica and Yersinia pseudotuberculosis
Třídící znak: 560123Datum vydání: 01.04.2016    Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17264
Kat. čís.: 508986
Potraviny - Stanovení prvků a jejich chemických sloučenin - Stanovení hliníku pomocí hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS)
Foodstuffs - Determination of elements and their chemical species - Determination of aluminium by inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS)
Třídící znak: 560124Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17265
Kat. čís.: 508985
Potraviny - Stanovení prvků a jejich chemických sloučenin - Stanovení hliníku optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)
Foodstuffs - Determination of elements and their chemical species - Determination of aluminium by inductively coupled plasma optical emission spectometry (ICP-OES)
Třídící znak: 560125Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10272-1
Kat. čís.: 508946
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu bakterií rodu Campylobacter - Část 1: Metoda průkazu
Microbiology of the food chain - Horizontal method for detection and enumeration of Campylobacter spp. - Part 1: Detection method
Třídící znak: 560126Datum vydání: 01.12.2019  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 517979)Cena: 434,5 Kč
 
 Vydána: 01.09.2023  
  
ČSN EN ISO 10272-2
Kat. čís.: 509352
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu bakterií rodu Campylobacter - Část 2: Technika počítání kolonií
Microbiology of the food chain - Horizontal method for detection and enumeration of Campylobacter spp. - Part 2: Colony-count technique
Třídící znak: 560126Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 517978)Cena: 393,8 Kč
 
 Vydána: 01.09.2023  
  
ČSN EN ISO 13720
Kat. čís.: 87469
Maso a masné výrobky - Stanovení počtu presumptivních bakterií Pseudomonas spp.
Meat and meat products - Enumeration of presumptive Pseudomonas spp.
Třídící znak: 560127Datum vydání: 01.01.2011  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 13722
Kat. čís.: 514779
Mikrobiologie potravinového řetězce - Stanovení počtu bakterií rodu Brochotrix - Technika počítání kolonií
Microbiology of the food chain - Enumeration of Brochothrix spp. - Colony-count technique
Třídící znak: 560129Datum vydání: 01.08.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN 56 0130
Kat. čís.: 4421
Metody zkoušení cukrářských výrobků
Methods of test for confectioner's products
Třídící znak: 560130Datum vydání:     Cena: 434,5 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 18262)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.08.1995  
  
ČSN 56 0130-1
Kat. čís.: 18273
Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 1: Všeobecná ustanovení
Methods of confectioner's products analysis. Part 1: General guidance
Třídící znak: 560130Datum vydání: 01.09.1995  Náhled normy Cena: 77 Kč
  
ČSN 56 0130-2
Kat. čís.: 18274
Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 2: Vzorkování
Methods of confectioner's products analysis. Part 2: Sampling
Třídící znak: 560130Datum vydání: 01.09.1995  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 56 0130-3
Kat. čís.: 18275
Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 3: Stanovení vody
Methods of confectioner's products analysis. Part 3: Determination of moisture
Třídící znak: 560130Datum vydání: 01.09.1995    Cena: 144,1 Kč
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 39911)Cena bude stanovena
 
 Vydána: 01.01.1996  
  
První strana Předchozí strana  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  Další strana >>