Normy, ČSN

Normy, ČSN, technické normy DIN, BS, ASTM, ISO, IEC,a další, technické předpisy TPG, TNV, TNO, TP, zákony a další dokumenty, dodává v tištěné formě e-Business Services a.s. - Divize Normy.CZ. Objednávat můžete přes náš e-shop, mailem nebo telefonicky. Poskytuje poradenství a rešerše norem.

Naše společnost je smluvním partnerem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na tisk a distribuci norem po celé České republice, kterou dříve zajišťoval Český normalizační institut, který rokem 2008 ukončil činnost.

Objednávky přijaté do 13h expedujeme ještě týž den, přijaté po 13h následující pracovní den. Máme zajímavé ceny a opravy norem objednané spolu se základní normou dodáváme ZDARMA. Objednávky zahraničních norem lze udělat e-mailem nebo faxem.

Aktuality

 • 1.7.2015
  ČSN 73 0802:2009 Změna Z2 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 32 Kč
 • 1.7.2015
  ČSN EN 442-1 ed. 2 Otopná tělesa - Část 1: Technické specifikace a požadavky 385 Kč
 • 1.7.2015
  ČSN EN 1466 Výrobky pro péči o dítě - Přenosná lůžka a nosné konstrukce - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení 318 Kč
 • 1.7.2015
  ČSN 73 6222:2013 Změna Z1 Zatížitelnost mostů pozemních komunikací 113 Kč
 • 1.7.2015
  ČSN EN 61243-3 ed. 3 Práce pod napětím - Zkoušečky napětí - Část 3: Dvoupólové nízkého napětí 588 Kč
 • 1.6.2015
  ČSN ISO 22857 Zdravotnická informatika - Směrnice pro ochranu přeshraničních toků osobních zdravotních údajů 473 Kč
 • 1.6.2015
  ČSN ISO 20301 Zdravotnická informatika - Zdravotní karty - Obecné charakteristiky 203 Kč
 • 1.6.2015
  ČSN 73 4201:2010 Změna Z2 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv 203 Kč
 • 1.6.2015
  361045 ČSN EN 60335-2-30 ed. 3:2010 Oprava 1 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-30: Zvláštní požadavky na topidla pro vytápění místností
 • 1.6.2015
  ČSN EN 62115:2006 Změna A12 Elektrické hračky - Bezpečnost 169 Kč
Přihlášení

Registrace nového uživatele

eShop
Obchod s normami

eSHOP

Elektronický obchod s technickými normami ČSN a technickými normalizačními informacemi TNI v tištěném formátu. Více informací

Třídy Norem

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
56
57
58
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
93
94
95
96
97
98
99

Aktuálně Vydané Normy a Změny

Srpen 2015NORMYZMĚNY Červenec 2015NORMYZMĚNY 
Červen 2015NORMYZMĚNY Květen 2015NORMYZMĚNY 
Duben 2015NORMYZMĚNY Březen 2015NORMYZMĚNY 
 

Zasílání Novinek

Pokud máte zájem o zasílání seznamů nových norem a novinek, vyplňte Váš email

Seznam TNI

Aktuální seznam technických normalizačních informací

Zobrazit seznam TNI
e-BS