Normy, ČSN

Normy, ČSN, technické normy DIN, BS, ASTM, ISO, IEC,a další, technické předpisy TPG, TNV, TNO, TP, zákony a další dokumenty, dodává v tištěné formě e-Business Services a.s. - Divize Normy.CZ. Objednávat můžete přes náš e-shop, mailem nebo telefonicky. Poskytuje poradenství a rešerše norem.

Naše společnost je smluvním partnerem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na tisk a distribuci norem po celé České republice, kterou dříve zajišťoval Český normalizační institut, který rokem 2008 ukončil činnost.

Objednávky přijaté do 13h expedujeme ještě týž den, přijaté po 13h následující pracovní den. Máme zajímavé ceny a opravy norem objednané spolu se základní normou dodáváme ZDARMA. Objednávky zahraničních norem lze udělat e-mailem nebo faxem.

Aktuality

 • 1.5.2016
  ČSN ISO 50002 Energetické audity - Požadavky s návodem pro použití 318 Kč
 • 1.5.2016
  ČSN EN 60335-1 ed. 3:2012 Změna Z2 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky 32 Kč
 • 1.5.2016
  ČSN EN 62841-1 Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky 1 099 Kč
 • 1.5.2016
  ČSN EN 13162+A1 Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) - Specifikace 385 Kč
 • 1.4.2016
  ČSN EN 30-2-1 Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 2-1: Hospodárné využití energie - Obecně 169 Kč
 • 1.4.2016
  ČSN EN 62061:2005 Změna A2 Bezpečnost strojních zařízení - Funkční bezpečnost elektrických, elektronických a programovatelných elektronických řídicích systémů souvisejících s bezpečností 169 Kč
 • 1.4.2016
  ČSN EN 60695-1-11:2011 Změna Z1 Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-11: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Posouzení požárního nebezpečí 32 Kč
 • 1.4.2016
  ČSN EN 62722-1 Vlastnosti svítidel - Část 1: Obecné požadavky 299 Kč
 • 1.4.2016
  ČSN EN 14388 ed. 2 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Specifikace 318 Kč
 • 1.4.2016
  ČSN 75 5050-2 Hospodářství pro dezinfekci vody ve vodohospodářských provozech - Část 2: Dezinfekce prováděná ozonem 169 Kč
Přihlášení

Registrace nového uživatele

eShop
Obchod s normami

eSHOP

Elektronický obchod s technickými normami ČSN a technickými normalizačními informacemi TNI v tištěném formátu. Více informací

Třídy Norem

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
56
57
58
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
93
94
95
96
97
98
99

Aktuálně Vydané Normy a Změny

Červen 2016NORMYZMĚNY Květen 2016NORMYZMĚNY 
Duben 2016NORMYZMĚNY Březen 2016NORMYZMĚNY 
Únor 2016NORMYZMĚNY Leden 2016NORMYZMĚNY 
 

Zasílání Novinek

Pokud máte zájem o zasílání seznamů nových norem a novinek, vyplňte Váš email

Seznam TNI

Aktuální seznam technických normalizačních informací

Zobrazit seznam TNI
e-BS