Normy, ČSN

Normy, ČSN, technické normy DIN, BS, ASTM, ISO, IEC,a další, technické předpisy TPG, TNV, TNO, TP, zákony a další dokumenty, dodává v tištěné formě e-Business Services a.s. - Divize Normy.CZ. Objednávat můžete přes náš e-shop, mailem nebo telefonicky. Poskytuje poradenství a rešerše norem.

Naše společnost je smluvním partnerem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na tisk a distribuci norem po celé České republice, kterou dříve zajišťoval Český normalizační institut, který rokem 2008 ukončil činnost.

Objednávky přijaté do 13h expedujeme ještě týž den, přijaté po 13h následující pracovní den. Máme zajímavé ceny a opravy norem objednané spolu se základní normou dodáváme ZDARMA. Objednávky zahraničních norem lze udělat e-mailem nebo faxem.

Aktuality

 • 1.7.2014
  ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory 530 Kč
 • 1.7.2014
  ČSN ISO 22514-7 Statistické metody v managementu procesu - Způsobilost a výkonnost - Část 7: Způsobilost procesů měření 385 Kč
 • 1.7.2014
  ČSN EN 206 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 530 Kč
 • 1.7.2014
  ČSN 33 2000-5-557 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-557: Výběr a stavba elektrických zařízení - Pomocné obvody
 • 1.4.2014
  ČSN ISO/IEC 19794-14 Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 14: Data DNA
 • 1.4.2014
  ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží
 • 1.4.2014
  ČSN EN 15017 Pohřební služby - Požadavky
 • 1.4.2014
  ČSN EN 1790 Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Předem připravené vodorovné dopravní značení
 • 1.4.2014
  ČSN ISO 14533-1 Procesy, datové prvky a dokumenty v obchodě, průmyslu a státní správě - Profily dlouhodobého podpisu - Část 1: Profily dlouhodobého podpisu zaručených elektronických podpisů v standardu CMS (CAdES)
 • 1.4.2014
  ČSN EN 60947-7-4 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 7-4: Pomocná zařízení - Požadavky na svorkovnice PCB pro měděné vodiče
Přihlášení

Registrace nového uživatele

eShop
Obchod s normami

eSHOP

Elektronický obchod s technickými normami ČSN a technickými normalizačními informacemi TNI v tištěném formátu. Více informací

Třídy Norem

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
56
57
58
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
93
94
95
96
97
98
99

Aktuálně Vydané Normy a Změny

Srpen 2014NORMYZMĚNY Červenec 2014NORMYZMĚNY 
Červen 2014NORMYZMĚNY Květen 2014NORMYZMĚNY 
Duben 2014NORMYZMĚNY Březen 2014NORMYZMĚNY 
 

Zasílání Novinek

Pokud máte zájem o zasílání seznamů nových norem a novinek, vyplňte Váš email

Seznam TNI

Aktuální seznam technických normalizačních informací

Zobrazit seznam TNI
e-BS