Normy, ČSN

Normy, ČSN, technické normy DIN, BS, ASTM, ISO, IEC,a další, technické předpisy TPG, TNV, TNO, TP, zákony a další dokumenty, dodává v tištěné formě e-Business Services a.s. - Divize Normy.CZ. Objednávat můžete přes náš e-shop, mailem nebo telefonicky. Poskytuje poradenství a rešerše norem.

Naše společnost je smluvním partnerem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na tisk a distribuci norem po celé České republice, kterou dříve zajišťoval Český normalizační institut, který rokem 2008 ukončil činnost.

Objednávky přijaté do 13h expedujeme ještě týž den, přijaté po 13h následující pracovní den. Máme zajímavé ceny a opravy norem objednané spolu se základní normou dodáváme ZDARMA. Objednávky zahraničních norem lze udělat e-mailem nebo faxem.

Aktuality

 • 12.9.2014
  Užitečné pro každého, kdo pracuje s dokumenty ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory Vydána: 1.7.2014 530 Kč
 • 3.9.2014
  ČSN ISO/IEC 27001 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy řízení bezpečnosti informací - Požadavky Cena: 299 Kč
 • 3.9.2014
  ČSN ISO/IEC 27002 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů pro opatření bezpečnosti informací Cena: 530 Kč
 • 1.9.2014
  ČSN EN 62198 Management rizik v projektech - Směrnice pro použití 385 Kč
 • 1.9.2014
  ČSN EN ISO 14031 Environmentální management - Hodnocení environmentální výkonnosti - Směrnice 473 Kč
 • 1.9.2014
  ČSN EN 13278 Kamna na plynná paliva s otevřenou spalovací komorou 704 Kč
 • 1.9.2014
  ČSN EN 16404 Železniční aplikace - Požadavky na nakolejování a vyprošťování drážních vozidel 385 Kč
 • 1.9.2014
  ČSN ISO/IEC 20000-3 Informační technologie - Management služeb - Část 3: Pokyny pro vymezení rozsahu a použitelnosti ISO/IEC 20000-1 385 Kč
 • 1.8.2014
  ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž 299 Kč
 • 1.8.2014
  ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení 299 Kč
Přihlášení

Registrace nového uživatele

eShop
Obchod s normami

eSHOP

Elektronický obchod s technickými normami ČSN a technickými normalizačními informacemi TNI v tištěném formátu. Více informací

Třídy Norem

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
56
57
58
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
93
94
95
96
97
98
99

Aktuálně Vydané Normy a Změny

Září 2014NORMYZMĚNY Srpen 2014NORMYZMĚNY 
Červenec 2014NORMYZMĚNY Červen 2014NORMYZMĚNY 
Květen 2014NORMYZMĚNY Duben 2014NORMYZMĚNY 
 

Zasílání Novinek

Pokud máte zájem o zasílání seznamů nových norem a novinek, vyplňte Váš email

Seznam TNI

Aktuální seznam technických normalizačních informací

Zobrazit seznam TNI
e-BS