Normy, ČSN

Normy, ČSN, technické normy DIN, BS, ASTM, ISO, IEC,a další, technické předpisy TPG, TNV, TNO, TP, zákony a další dokumenty, dodává v tištěné formě e-Business Services a.s. - Divize Normy.CZ. Objednávat můžete přes náš e-shop, mailem nebo telefonicky. Poskytuje poradenství a rešerše norem.

Naše společnost je smluvním partnerem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na tisk a distribuci norem po celé České republice, kterou dříve zajišťoval Český normalizační institut, který rokem 2008 ukončil činnost.

Objednávky přijaté do 13h expedujeme ještě týž den, přijaté po 13h následující pracovní den. Máme zajímavé ceny a opravy norem objednané spolu se základní normou dodáváme ZDARMA. Objednávky zahraničních norem lze udělat e-mailem nebo faxem.

Aktuality

 • 1.2.2015
  ČSN EN 16334 Železniční aplikace - Systém nouzové signalizace pro cestující - Systémové požadavky 318 Kč
 • 1.2.2015
  ČSN ISO 18333 Palety pro manipulaci s materiálem - Kvalita nových dřevěných komponent pro prosté palety 203 Kč
 • 1.2.2015
  ČSN EN 15628 Údržba - Kvalifikace pracovníků údržby 299 Kč
 • 1.2.2015
  ČSN EN 469 Ochranné oděvy pro hasiče - Technické požadavky na ochranné oděvy pro hasiče 299 Kč
 • 1.2.2015
  ČSN EN ISO 11135 Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace ethylenoxidem - Požadavky na vývoj, validaci a průběžné řízení sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky 588 Kč
 • 1.11.2014
  ČSN EN 12828+A1 Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních otopných soustav 473 Kč
 • 1.11.2014
  ČSN 06 0830:2014 Změna Z1 Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení 32 Kč
 • 1.11.2014
  ČSN EN 61557-15 Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 15: Požadavky funkční bezpečnosti pro zařízen 588 Kč
 • 1.11.2014
  ČSN 76 1702 Poskytovatelé bezpečnostních služeb - Fyzická ostraha - Požadavky 203 Kč
 • 1.11.2014
  ČSN EN 71-1+A3 Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti 840 Kč
Přihlášení

Registrace nového uživatele

eShop
Obchod s normami

eSHOP

Elektronický obchod s technickými normami ČSN a technickými normalizačními informacemi TNI v tištěném formátu. Více informací

Třídy Norem

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
56
57
58
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
93
94
95
96
97
98
99

Aktuálně Vydané Normy a Změny

Březen 2015NORMYZMĚNY Únor 2015NORMYZMĚNY 
Leden 2015NORMYZMĚNY Prosinec 2014NORMYZMĚNY 
Listopad 2014NORMYZMĚNY Říjen 2014NORMYZMĚNY 
 

Zasílání Novinek

Pokud máte zájem o zasílání seznamů nových norem a novinek, vyplňte Váš email

Seznam TNI

Aktuální seznam technických normalizačních informací

Zobrazit seznam TNI
e-BS