Normy, ČSN

Normy, ČSN, technické normy DIN, BS, ASTM, ISO, IEC,a další, technické předpisy TPG, TNV, TNO, TP, zákony a další dokumenty, dodává v tištěné formě e-Business Services a.s. - Divize Normy.CZ. Objednávat můžete přes náš e-shop, mailem nebo telefonicky. Poskytuje poradenství a rešerše norem.

Naše společnost je smluvním partnerem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na tisk a distribuci norem po celé České republice, kterou dříve zajišťoval Český normalizační institut, který rokem 2008 ukončil činnost.

Objednávky přijaté do 13h expedujeme ještě týž den, přijaté po 13h následující pracovní den. Máme zajímavé ceny a opravy norem objednané spolu se základní normou dodáváme ZDARMA. Objednávky zahraničních norem lze udělat e-mailem nebo faxem.

Aktuality

 • 1.7.2017
  ČSN ISO 13381-1 Monitorování stavu a diagnostika strojů - Prognostika - Část 1: Obecné pokyny 299 Kč
 • 1.7.2017
  ČSN ISO 28564-2 Veřejné informační navigační systémy - Část 2: Směrnice pro návrh a použití pozičních a směrových značek 318 Kč
 • 1.7.2017
  ČSN EN ISO 11970 Stanovení a kvalifikace postupů svařování pro výrobní svařování odlitků z oceli 299 Kč
 • 1.7.2017
  ČSN IEC 60050-904+A1+A2 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 904: Environmentální normalizace elektrických a elektronických produktů a systémů 473 Kč
 • 1.7.2017
  ČSN CLC/TS 50131-2-9 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-9: Detektory narušení - Aktivní detektory s infračervenými paprsky 318 Kč
 • 1.5.2017
  ČSN EN 54-26 Elektrická požární signalizace - Část 26: Hlásiče oxidu uhelnatého - Bodové hlásiče 496 Kč
 • 1.5.2017
  ČSN EN 54-3 ed. 2 Elektrická požární signalizace ľ Část 3: Požární poplachová zařízení ľ Sirény a další zvuková zařízení 496 Kč
 • 1.5.2017
  ČSN EN 60598-1 ed. 6:2015 Oprava 1 Svítidla - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky Zdarma
 • 1.5.2017
  ČSN EN ISO/IEC 27000 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy řízení bezpečnosti informací - Přehled a slovník 318 Kč
 • 1.5.2017
  ČSN EN 1766:2000 Změna Z1 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Referenční betony pro zkoušky 32 Kč
Přihlášení

Registrace nového uživatele

eShop
Obchod s normami

eSHOP

Elektronický obchod s technickými normami ČSN a technickými normalizačními informacemi TNI v tištěném formátu. Více informací

Třídy Norem

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
56
57
58
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
93
94
95
96
97
98
99

Aktuálně Vydané Normy a Změny

Červenec 2017NORMYZMĚNY Červen 2017NORMYZMĚNY 
Květen 2017NORMYZMĚNY Duben 2017NORMYZMĚNY 
Březen 2017NORMYZMĚNY Únor 2017NORMYZMĚNY 
 

Zasílání Novinek

Pokud máte zájem o zasílání seznamů nových norem a novinek, vyplňte Váš email

Seznam TNI

Aktuální seznam technických normalizačních informací

Zobrazit seznam TNI
e-BS