Normy, ČSN

Normy, ČSN, technické normy DIN, BS, ASTM, ISO, IEC,a další, technické předpisy TPG, TNV, TNO, TP, zákony a další dokumenty, dodává v tištěné formě e-Business Services a.s. - Divize Normy.CZ. Objednávat můžete přes náš e-shop, mailem nebo telefonicky. Poskytuje poradenství a rešerše norem.

Naše společnost je smluvním partnerem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na tisk a distribuci norem po celé České republice, kterou dříve zajišťoval Český normalizační institut, který rokem 2008 ukončil činnost.

Objednávky přijaté do 13h expedujeme ještě týž den, přijaté po 13h následující pracovní den. Máme zajímavé ceny a opravy norem objednané spolu se základní normou dodáváme ZDARMA. Objednávky zahraničních norem lze udělat e-mailem nebo faxem.

Aktuality

 • 1.4.2015
  ČSN EN 50550:2011 Změna A1 Ochranná zařízení proti přechodnému přepětí pro domácnost a podobné použití (POP) 113 Kč
 • 1.4.2015
  ČSN EN 50174-1 ed. 2:2010 Změna A2 Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 1: Specifikace a zabezpečení kvality 169 Kč
 • 1.4.2015
  ČSN ISO 23550 Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných paliv - Obecné požadavky 385 Kč
 • 1.4.2015
  ČSN EN ISO 7010:2012 Změna A4 Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky 473 Kč
 • 1.4.2015
  ČSN EN 16309+A1 Udržitelnost staveb - Posuzování sociálních vlastností budov - Metodika výpočtu 588 Kč
 • 1.3.2015
  ČSN 33 2000-7-753 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-753: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Topné kabely a pevně instalované topné systémy 203 Kč
 • 1.3.2015
  ČSN 33 2000-7-753:2003 Změna Z1 Elektrické instalace budov - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 753: Podlahové a stropní vytápění 32 Kč
 • 1.3.2015
  ČSN EN 60947-4-3 ed. 2 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-3: Stykače a spouštěče motorů - Polovodičové regulátory a stykače na střídavý proud pro nemotorické zátěže 588 Kč
 • 1.3.2015
  ČSN ISO/IEC 27033-2 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnost sítě - Část 2: Směrnice pro návrh a implementaci bezpečnosti sítě 318 Kč
 • 1.3.2015
  ČSN ISO/IEC 27033-3 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnost sítě - Část 3: Referenční síťové scénáře - Hrozby, techniky návrhu a otázky řízení 318 Kč
Přihlášení

Registrace nového uživatele

eShop
Obchod s normami

eSHOP

Elektronický obchod s technickými normami ČSN a technickými normalizačními informacemi TNI v tištěném formátu. Více informací

Třídy Norem

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
56
57
58
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
93
94
95
96
97
98
99

Aktuálně Vydané Normy a Změny

Duben 2015NORMYZMĚNY Březen 2015NORMYZMĚNY 
Únor 2015NORMYZMĚNY Leden 2015NORMYZMĚNY 
Prosinec 2014NORMYZMĚNY Listopad 2014NORMYZMĚNY 
 

Zasílání Novinek

Pokud máte zájem o zasílání seznamů nových norem a novinek, vyplňte Váš email

Seznam TNI

Aktuální seznam technických normalizačních informací

Zobrazit seznam TNI
e-BS