Technické normalizační informace


Vyhovuje 364 produktů
Aktuální strana 1 z 19

Další strana >>

TNI 01 0115
Kat. čís.: 83031
Mezinárodní metrologický slovník - Základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny (VIM)
International vocabulary of metrology - Basic and general concepts and associated terms (VIM)
Třídicí znak: 010115Vydána: 01.02.2009    Cena: 715 Kč
  
TNI 01 0350
Kat. čís.: 86437
Management rizik - Slovník (Pokyn 73)
Risk management - Vocabulary
Třídicí znak: 010350Vydána: 01.08.2010    Cena: 205 Kč
  
TNI CEN/TR 15628
Kat. čís.: 84513
Zrušená
Údržba - Kvalifikace pracovníků údržby
Maintenance - Qualification of Maintenance personnel
Třídicí znak: 010666Vydána: 01.04.2010Dat. zrušení: 28.02.2015   Cena: 323 Kč
  
TNI ISO/TR 14047
Kat. čís.: 98286
Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Příklady aplikace ISO 14044 na situace posuzování dopadu
Environmental management - Life cycle assessment - Illustrative examples on how to apply ISO 14044 to impact assessment situations
Třídicí znak: 010947Vydána: 01.09.2015    Cena: 715 Kč
  
TNI ISO/TR 14049
Kat. čís.: 98285
Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Příklady aplikace ISO 14044 pro stanovení cíle a rozsahu inventarizační analýzy
Environmental management - Life cycle assessment - Illustrative examples on how to apply ISO 14044 to goal and scope definition and inventory analysis
Třídicí znak: 010949Vydána: 01.09.2015    Cena: 479 Kč
  
TNI CWA 17675
Kat. čís.: 513399
Mapování povinných a dobrovolných nástrojů pro řízení uhlíkového hospodářství v EU
Mapping of the mandatory and voluntary carbon management framework in the EU
Třídicí znak: 010960Vydána: 01.10.2021    Cena: 323 Kč
  
TNI 01 0964
Kat. čís.: 85171
Pokyn pro začlenění environmentálních problémů do norem produktů
Guide for addressing environmental issues in product standards
Třídicí znak: 010964Vydána: 01.03.2010    Cena: 323 Kč
  
TNI ISO/TR 19201
Kat. čís.: 94539
Vibrace - Metodika výběru vhodných norem pro vibrace strojů
Mechanical vibration - Methodology for selecting appropriate machinery vibration standards
Třídicí znak: 011483Vydána: 01.03.2014    Cena: 323 Kč
  
TNI ISO/TR 17534-3
Kat. čís.: 505415
Akustika - Software pro výpočet zvuku ve venkovním prostoru - Část 3: Doporučení pro implementaci ISO 9613-2 se zabezpečením kvality v softwaru v souladu s ISO 17534-1
Acoustics - Software for the calculation of sound outdoors - Part 3: Recommendations for quality assured implementation of ISO 9613-2 in software according to ISO 17534-1
Třídicí znak: 011693Vydána: 01.09.2018    Cena: 479 Kč
  
TNI ISO/TR 17534-2
Kat. čís.: 505416
Akustika - Software pro výpočet zvuku ve venkovním prostoru - Část 2: Obecná doporučení pro testovací případy a rozhraní se zabezpečením kvality
Acoustics - Software for the calculation of sound outdoors - Part 2: General recommendations for test cases and quality assurance interface
Třídicí znak: 011693Vydána: 01.08.2018    Cena: 302 Kč
  
TNI CEN ISO/TR 11811
Kat. čís.: 94417
Nanotechnologie - Návod pro metody měření nano a mikrotribologie
Nanotechnologies - Guidance on methods for nano- and microtribology measurements
Třídicí znak: 012005Vydána: 01.01.2014    Cena: 588 Kč
  
TNI ISO/TR 12885
Kat. čís.: 87573
Zrušená
Nanotechnologie - Zdravotní a bezpečnostní směrnice relevantní pro pracovní prostředí nanotechnologií
Nanotechnologies - Health and safety practices in occupational settings relevant to nanotechnologies
Třídicí znak: 012010Vydána: 01.03.2011Dat. zrušení: 01.02.2019   Cena: 588 Kč
  
TNI ISO/TR 11360
Kat. čís.: 88263
Nanotechnologie - Metodologie pro klasifikaci a kategorizaci nanomateriálů
Nanotechnologies - Methodology for the classification and categorization of nanomaterials
Třídicí znak: 012012Vydána: 01.06.2011    Cena: 391 Kč
  
TNI ISO/TR 11219
Kat. čís.: 96123
Informace a dokumentace - Kvalitativní podmínky a základní statistika pro budovy knihoven - Plocha, funkčnost a design
Information and documentation - Qualitative conditions and basic statistics for library buildings - Space, function and design
Třídicí znak: 013715Vydána: 01.11.2014    Cena: 1250 Kč
  
TNI 01 3760
Kat. čís.: 72090
Databáze grafických značek - Komentář k databázi IEC 60417-DB a databázi IEC 60617-DB
Třídicí znak: 013760Vydána: 01.08.2005  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
TNI 01 4109-3.1
Kat. čís.: 87622
Nejistota měření - Část 3: Pokyn k vyjádření nejistoty měření (GUM 1995) Doplněk 1: Šíření rozdělení užitím metod Monte Carlo (Pokyn ISO/IEC 98-3/Doplněk 1)
Uncertainty of measurement - Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995) Supplement 1: Propagation of distributions using a Monte Carlo method
Třídicí znak: 014109Vydána: 01.06.2011    Cena: 851 Kč
  
TNI 01 4109-4
Kat. čís.: 87623
Zrušená
Nejistota měření - Část 4: Úloha nejistoty měření při posuzování shody
Uncertainty of measurement - Part 4:Role of measurement uncertainty in conformity assessment
Třídicí znak: 014109Vydána: 01.06.2011Dat. zrušení: 01.01.2020   Cena: 502 Kč
  
TNI 01 4109-3
Kat. čís.: 87624
Nejistoty měření - Část 3: Pokyn pro vyjádření nejistoty měření (GUM:1995) (Pokyn ISO/IEC 98-3)
Uncertainty of measurement - Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995)
Třídicí znak: 014109Vydána: 01.06.2011    Cena: 1250 Kč
  
TNI 01 4109-1
Kat. čís.: 87625
Nejistota měření - Část 1: Úvod k vyjadřování nejistot měření (Pokyn ISO/IEC 98-1)
Uncertainty of measurement - Part 1: Introduction to the expression of uncertainty in measurement
Třídicí znak: 014109Vydána: 01.06.2011    Cena: 323 Kč
  
TNI POKYN ISO/IEC 98-4
Kat. čís.: 509137
Nejistota měření - Část 4: Úloha nejistoty měření při posuzování shody
Uncertainty of measurement - Part 4: Role of measurement uncertainty in conformity assessment
Třídicí znak: 014109Vydána: 01.01.2020    Cena: 588 Kč
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 510018)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.2020  
  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...  Další strana >>