Technické normalizační informace


Vyhovuje 419 produktů
Aktuální strana 2 z 21

Předchozí strana Další strana >>

TNI 01 4109-1
Kat. čís.: 87625
Nejistota měření - Část 1: Úvod k vyjadřování nejistot měření (Pokyn ISO/IEC 98-1)
Uncertainty of measurement - Part 1: Introduction to the expression of uncertainty in measurement
Třídicí znak: 014109Vydána: 01.06.2011    Cena: 434,5 Kč
  
TNI 01 4109-3
Kat. čís.: 87624
Nejistoty měření - Část 3: Pokyn pro vyjádření nejistoty měření (GUM:1995) (Pokyn ISO/IEC 98-3)
Uncertainty of measurement - Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995)
Třídicí znak: 014109Vydána: 01.06.2011    Cena: 1788,6 Kč
  
TNI 01 4109-3.1
Kat. čís.: 87622
Nejistota měření - Část 3: Pokyn k vyjádření nejistoty měření (GUM 1995) Doplněk 1: Šíření rozdělení užitím metod Monte Carlo (Pokyn ISO/IEC 98-3/Doplněk 1)
Uncertainty of measurement - Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995) Supplement 1: Propagation of distributions using a Monte Carlo method
Třídicí znak: 014109Vydána: 01.06.2011    Cena: 1261,7 Kč
  
TNI 01 4109-3.2
Kat. čís.: 517746
Nejistota měření - Část 3: Pokyn k vyjádření nejistoty měření (GUM:1995) - Doplněk 2: Rozšíření na libovolný počet výstupních veličin
Uncertainty of measurement - Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (Gum:1995) - Supplement 2: Extension to any number of output quantities
Třídicí znak: 014109Vydána: 01.01.2024    Cena: 840,4 Kč
  
TNI 01 4109-4
Kat. čís.: 87623
Zrušená
Nejistota měření - Část 4: Úloha nejistoty měření při posuzování shody
Uncertainty of measurement - Part 4:Role of measurement uncertainty in conformity assessment
Třídicí znak: 014109Vydána: 01.06.2011Dat. zrušení: 01.01.2020   Cena: 701,8 Kč
  
TNI POKYN ISO/IEC 98-4
Kat. čís.: 509137
Nejistota měření - Část 4: Úloha nejistoty měření při posuzování shody
Uncertainty of measurement - Part 4: Role of measurement uncertainty in conformity assessment
Třídicí znak: 014109Vydána: 01.01.2020    Cena: 840,4 Kč
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 510018)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.2020  
  
TNI ISO/TR 22849
Kat. čís.: 97041
Konstrukční doporučení pro kuželová ozubená kola
Design recommendations for bevel gears
Třídicí znak: 014605Vydána: 01.04.2015    Cena: 658,9 Kč
  
TNI ISO/TR 18792
Kat. čís.: 97039
Mazání průmyslových ozubených pohonů
Lubrication of industrial gear drives
Třídicí znak: 014635Vydána: 01.04.2015    Cena: 840,4 Kč
  
TNI ISO/TR 10064-2
Kat. čís.: 93320
Praktické předpisy pro přejímku – Část 2: Přejímka vztahující se k radiálním kinematickým úchylkám, obvodovému házení, tloušťce zubu a boční vůli
Code of inspection practice - Part 2: Inspection related to radial composite deviations, runout, tooth thickness and backlash
Třídicí znak: 014671Vydána: 01.12.2014    Cena: 535,7 Kč
  
TNI ISO/TR 10064-3
Kat. čís.: 93319
Praktické předpisy pro přejímku - Část 3: Doporučení vztahující se k tělesům ozubených kol, osové vzdálenosti hřídelů a rovnoběžnosti os
Cylindrical gears - Code of inspection practice - Part 3: Recommendations relative to gear blanks, shaft centre distance and parallelism of axes
Třídicí znak: 014671Vydána: 01.07.2014    Cena: 269,5 Kč
  
TNI ISO/TR 10064-4
Kat. čís.: 93318
Praktické předpisy pro přejímku - Část 4: Doporučení vztahující se k textuře povrchu a kontrolní předloze pro dotyk zubu
Code of inspection practice - Part 4: Recommendations relative to surface texture and tooth contact pattern checking
Třídicí znak: 014671Vydána: 01.07.2014    Cena: 535,7 Kč
  
TNI ISO/TR 10064-5
Kat. čís.: 93317
Praktické předpisy pro přejímku - Část 5: Doporučení pro hodnocení měřidel ozubených kol
A Code of inspection practice - Part 5: Recommendations relative to evaluation of gear measuring instruments
Třídicí znak: 014671Vydána: 01.11.2014    Cena: 1032,9 Kč
  
TNI ISO/TR 10064-6
Kat. čís.: 93316
Praktické předpisy pro přejímku - Část 6: Metody měření kuželových ozubených kol
Code of inspection practice - Part 6: Bevel gear measurement methods
Třídicí znak: 014671Vydána: 01.11.2013    Cena: 658,9 Kč
  
TNI ISO/TR 15144-1
Kat. čís.: 93315
Výpočet mikropittingové únosnosti čelních kol s přímými a šikmými zuby – Část 1: Úvod a základní principy
Calculation of micropitting load capacity of cylindrical spur and helical gears - Part 1: Introduction and basic principles
Třídicí znak: 014694Vydána: 01.11.2014    Cena: 701,8 Kč
  
TNI CEN/TR 15589
Kat. čís.: 502363
Nedestruktivní zkoušení - Pravidla procesu pro schvalování pracovníků NDT uznanými organizacemi třetí strany podle ustanovení směrnice 97/23/ES
Non-destructive testing - Code of practice for the approval of NDT personnel by recognised third party organisations under the provisions of Directive 97/23/EC
Třídicí znak: 015004Vydána: 01.05.2017    Cena: 214,5 Kč
  
TNI CEN/TR 15589
Kat. čís.: 81112
Zrušená
Nedestruktivní zkoušení - Pravidla procesu pro schvalování NDT pracovníků uznanými organizacemi třetí strany podle ustanovení směrnice 97/23/EC
Non destructive testing - Code of practice for the approval of NDT personnel by recognised third party organisations under the provisions of Directive 97/23/EC
Třídicí znak: 015004Vydána: 01.07.2008Dat. zrušení: 01.11.2016   Cena: 214,5 Kč
  
TNI CEN ISO/TR 13115
Kat. čís.: 91463
Nedestruktivní zkoušení - Metody absolutní kalibrace snímačů akustické emise reciproční technikou
Non-destructive testing - Methods for absolute calibration of acoustic emission transducers by the reciprocity technique
Třídicí znak: 015062Vydána: 01.09.2012    Cena: 393,8 Kč
  
TNI CEN/TR 17108
Kat. čís.: 504406
Nedestruktivní zkoušení - Osvětlení při kapilárním a magnetickém práškovém zkoušení, osvědčené postupy
Non-destructive testing - Lighting in penetrant and magnetic particle testing, good practice
Třídicí znak: 015079Vydána: 01.03.2018    Cena: 393,8 Kč
  
TNI POKYN ISO 35
Kat. čís.: 506842
Referenční materiály - Návod pro charakterizaci a posouzení homogenity a stability
Reference materials - Guidance for characterization and assessment of homogeneity and stability
Třídicí znak: 015241Vydána: 01.02.2019    Cena: 1788,6 Kč
  
TNI POKYN ISO 31
Kat. čís.: 502010
Referenční materiály - Obsah certifikátů, označení a doprovodných informací
Reference materials - Contents of certificates, labels and accompanying documentation
Třídicí znak: 015242Vydána: 01.04.2017    Cena: 269,5 Kč
  
První strana Předchozí strana  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...  Další strana >>