Technické normalizační informace


Vyhovuje 311 produktů
Aktuální strana 2 z 16

Předchozí strana Další strana >>

TNI ISO/TR 10064-4
Kat. čís.: 93318
Praktické předpisy pro přejímku - Část 4: Doporučení vztahující se k textuře povrchu a kontrolní předloze pro dotyk zubu
Code of inspection practice - Part 4: Recommendations relative to surface texture and tooth contact pattern checking
Třídicí znak: 014671Vydána: 01.07.2014    Cena: 391 Kč
  
TNI ISO/TR 10064-3
Kat. čís.: 93319
Praktické předpisy pro přejímku - Část 3: Doporučení vztahující se k tělesům ozubených kol, osové vzdálenosti hřídelů a rovnoběžnosti os
Cylindrical gears - Code of inspection practice - Part 3: Recommendations relative to gear blanks, shaft centre distance and parallelism of axes
Třídicí znak: 014671Vydána: 01.07.2014    Cena: 205 Kč
  
TNI ISO/TR 10064-6
Kat. čís.: 93316
Praktické předpisy pro přejímku - Část 6: Metody měření kuželových ozubených kol
Code of inspection practice - Part 6: Bevel gear measurement methods
Třídicí znak: 014671Vydána: 01.11.2013    Cena: 479 Kč
  
TNI ISO/TR 10064-5
Kat. čís.: 93317
Praktické předpisy pro přejímku - Část 5: Doporučení pro hodnocení měřidel ozubených kol
A Code of inspection practice - Part 5: Recommendations relative to evaluation of gear measuring instruments
Třídicí znak: 014671Vydána: 01.11.2014    Cena: 715 Kč
  
TNI ISO/TR 10064-2
Kat. čís.: 93320
Praktické předpisy pro přejímku – Část 2: Přejímka vztahující se k radiálním kinematickým úchylkám, obvodovému házení, tloušťce zubu a boční vůli
Code of inspection practice - Part 2: Inspection related to radial composite deviations, runout, tooth thickness and backlash
Třídicí znak: 014671Vydána: 01.12.2014    Cena: 391 Kč
  
TNI ISO/TR 15144-1
Kat. čís.: 93315
Výpočet mikropittingové únosnosti čelních kol s přímými a šikmými zuby – Část 1: Úvod a základní principy
Calculation of micropitting load capacity of cylindrical spur and helical gears - Part 1: Introduction and basic principles
Třídicí znak: 014694Vydána: 01.11.2014    Cena: 502 Kč
  
TNI CEN/TR 15589
Kat. čís.: 502363
Nedestruktivní zkoušení - Pravidla procesu pro schvalování pracovníků NDT uznanými organizacemi třetí strany podle ustanovení směrnice 97/23/ES
Non-destructive testing - Code of practice for the approval of NDT personnel by recognised third party organisations under the provisions of Directive 97/23/EC
Třídicí znak: 015004Vydána: 01.05.2017    Cena: 171 Kč
  
TNI CEN/TR 15589
Kat. čís.: 81112
Zrušená
Nedestruktivní zkoušení - Pravidla procesu pro schvalování NDT pracovníků uznanými organizacemi třetí strany podle ustanovení směrnice 97/23/EC
Non destructive testing - Code of practice for the approval of NDT personnel by recognised third party organisations under the provisions of Directive 97/23/EC
Třídicí znak: 015004Vydána: 01.07.2008Dat. zrušení: 01.11.2016   Cena: 171 Kč
  
TNI CEN ISO/TR 13115
Kat. čís.: 91463
Nedestruktivní zkoušení - Metody absolutní kalibrace snímačů akustické emise reciproční technikou
Non-destructive testing - Methods for absolute calibration of acoustic emission transducers by the reciprocity technique
Třídicí znak: 015062Vydána: 01.09.2012    Cena: 302 Kč
  
TNI CEN/TR 17108
Kat. čís.: 504406
Nedestruktivní zkoušení - Osvětlení při kapilárním a magnetickém práškovém zkoušení, osvědčené postupy
Non-destructive testing - Lighting in penetrant and magnetic particle testing, good practice
Třídicí znak: 015079Vydána: 01.03.2018    Cena: 302 Kč
  
TNI POKYN ISO 35
Kat. čís.: 506842
Referenční materiály - Návod pro charakterizaci a posouzení homogenity a stability
Reference materials - Guidance for characterization and assessment of homogeneity and stability
Třídicí znak: 015241Vydána: 01.02.2019    Cena: 1250 Kč
  
TNI POKYN ISO 31
Kat. čís.: 502010
Referenční materiály - Obsah certifikátů, označení a doprovodných informací
Reference materials - Contents of certificates, labels and accompanying documentation
Třídicí znak: 015242Vydána: 01.04.2017    Cena: 205 Kč
  
TNI POKYN ISO 30
Kat. čís.: 500558
Referenční materiály - Vybrané termíny a definice
Reference materials - Selected terms and definitions
Třídicí znak: 015243Vydána: 01.09.2016    Cena: 205 Kč
  
TNI POKYN ISO 33
Kat. čís.: 500559
Referenční materiály - Správná praxe při jejich používání
Reference materials - Good practice in using reference materials
Třídicí znak: 015244Vydána: 01.09.2016    Cena: 479 Kč
  
TNI POKYN ISO 34
Kat. čís.: 91264
Zrušená
Obecné požadavky na způsobilost výrobců referenčních materiálů
General requirements for the competence of reference material producers
Třídicí znak: 015245Vydána: 01.11.2013Dat. zrušení: 01.10.2018   Cena: 479 Kč
  
TNI POKYN ISO 80
Kat. čís.: 97970
Příručka pro vlastní přípravu materiálů pro řízení kvality (QCM)
Guidance for the in-house preparation of quality control materials (QCMs)
Třídicí znak: 015246Vydána: 01.10.2015    Cena: 715 Kč
  
TNI ISO/IEC TR 17028
Kat. čís.: 505583
Posuzování shody - Směrnice a příklady certifikačních schémat v oblasti služeb
Conformity assessment - Guidelines and examples of a certification scheme for services
Třídicí znak: 015247Vydána: 01.08.2018    Cena: 391 Kč
  
TNI POKYN ISO/IEC 74
Kat. čís.: 95352
Grafické značky - Pokyny pro uvažování potřeb spotřebitelů
Graphical symbols - Technical guidelines for the consideration of consumers' needs
Třídicí znak: 018011Vydána: 01.07.2014    Cena: 205 Kč
  
TNI ISO/TR 24097-2
Kat. čís.: 501672
Inteligentní dopravní systémy - Používání webových služeb (doručení stroj-stroj) pro dodání služby ITS - Část 2: Podrobný popis rozhraní interoperabilních webových služeb
Intelligent transport systems - Using web services (machine-machine delivery) for ITS service delivery - Part 2: Elaboration of interoperable web services' interfaces
Třídicí znak: 018205Vydána: 01.02.2017    Cena: 323 Kč
  
TNI ISO/TR 24529
Kat. čís.: 88740
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Architektura systému - Používání UML v normách ITS
Intelligent transport systems - Systems architecture - Use of unified modelling language (UML) in ITS International Standards and deliverables
Třídicí znak: 018206Vydána: 01.08.2011    Cena: 302 Kč
  
První strana Předchozí strana  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...  Další strana >>