Technické normalizační informace


Vyhovuje 311 produktů
Aktuální strana 6 z 16

Předchozí strana Další strana >>

TNI 33 2000-7-701
Kat. čís.: 81699
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou - Komentář k ČSN 33 2000-7-701 ed. 2
Třídicí znak: 332000Vydána: 01.11.2008    Cena: 323 Kč
  
TNI 33 2000-7-702
Kat. čís.: 81698
Zrušená
Elektrické instalace budov - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 702: Plavecké bazény a jiné nádrže - Komentář k ČSN 33 2000-7-702 ed. 2
Třídicí znak: 332000Vydána: 01.11.2008Dat. zrušení: 01.12.2014   Cena: 302 Kč
  
TNI 33 2000-5-51
Kat. čís.: 88362
Elektrické instalace nízkého napětí - Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy - Vnější vlivy, jejich určování a protokol o určení vnějších vlivů - Komentář k ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:2010
Třídicí znak: 332000Vydána: 01.12.2011    Cena: 323 Kč
  
TNI 33 2000-7
Kat. čís.: 93358
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Použití přístrojů v elektrických instalacích - Komentář k ČSN 33 2000 - Část 7
Třídicí znak: 332000Vydána: 01.12.2013    Cena: 323 Kč
  
TNI CLC/TR 50480
Kat. čís.: 96808
Určování průřezu vodičů a volba ochranných přístrojů
Determination of cross-sectional area of conductors and selection of protective devices
Třídicí znak: 332010Vydána: 01.04.2015    Cena: 323 Kč
  
TNI IEC/TR 61200-52
Kat. čís.: 95912
Pokyny pro elektrické instalace - Část 52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení
Electrical installation guide - Part 52: Selection and erection of electrical equipment - Wiring systems
Třídicí znak: 332010Vydána: 01.11.2014    Cena: 205 Kč
  
TNI 33 2130
Kat. čís.: 501660
Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrické rozvody v bytových objektech, i s byty určenými pro osoby se zdravotním postižením, elektroinstalace v kuchyních a příprava pro zavedení vysokorychlostního internetu - Komentář k ČSN 33 2130 ed. 3:2014
Třídicí znak: 332130Vydána: 01.04.2017    Cena: 323 Kč
  
TNI 33 2130
Kat. čís.: 88363
Zrušená
Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrické rozvody v objektech s byty určenými pro osoby se zdravotním postižením a elektroinstalace v kuchyních - Komentář k ČSN 33 2130 ed. 2:2009
Třídicí znak: 332130Vydána: 01.10.2011Dat. zrušení: 01.05.2016   Cena: 391 Kč
  
TNI 33 2140
Kat. čís.: 79012
Zrušená
Elektrický rozvod v místnostech pro lékařské účely - Komentář k ČSN 33 2140
Třídicí znak: 332140Vydána: 01.12.2007Dat. zrušení: 01.01.2016   Cena: 323 Kč
  
TNI POKYN IEC 110
Kat. čís.: 97022
Domácí řídicí systémy - Směrnice týkající se bezpečnosti
Home control systems - Guidelines relating to safety
Třídicí znak: 332151Vydána: 01.04.2015    Cena: 171 Kč
  
TNI CLC/TR 62061-1
Kat. čís.: 93584
Návod na použití ISO 13849-1 a IEC 62061 při návrhu řídicích systémů souvisejících s bezpečností pro strojní zařízení
Guidance on the application of ISO 13849-1 and IEC 62061 in the design of safety-related control systems for machinery
Třídicí znak: 332208Vydána: 01.12.2013    Cena: 205 Kč
  
TNI 33 2320
Kat. čís.: 71372
Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Určování nebezpečných prostorů - Komentář k ČSN EN 60079-10
Třídicí znak: 332320Vydána: 01.12.2004  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
TNI 33 4591-2
Kat. čís.: 72492
Zrušená
Komentář k ČSN CLC/TS 50131-7 - Část 2: Montáž EZS
Třídicí znak: 334591Vydána: 05.09.2005Dat. zrušení: 01.08.2012 Náhled normy Cena: 171 Kč
  
TNI 33 4591-1
Kat. čís.: 72493
Zrušená
Komentář k ČSN CLC/TS 50131-7 - Část 1: Návrh EZS
Třídicí znak: 334591Vydána: 01.09.2005Dat. zrušení: 01.08.2012 Náhled normy Cena: 302 Kč
  
TNI 33 4591-3
Kat. čís.: 72494
Zrušená
Komentář k ČSN CLC/TS 50131-7 - Část 3: Prohlídky a funkční zkoušky EZS, revize elektrické instalace EZS
Třídicí znak: 334591Vydána: 01.09.2005Dat. zrušení: 01.08.2012 Náhled normy Cena: 171 Kč
  
TNI 33 4591-3
Kat. čís.: 91071
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 3: Uvedení PZTS do provozu a jeho následný provoz, údržba a servis - Komentář k ČSN CLC/TS 50131-7:2011
Třídicí znak: 334591Vydána: 01.08.2012    Cena: 171 Kč
  
TNI 33 4591-2
Kat. čís.: 91072
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2: Montáž PZTS - Komentář k ČSN CLC/TS 50131-7:2011
Třídicí znak: 334591Vydána: 01.08.2012    Cena: 115 Kč
  
TNI 33 4591-1
Kat. čís.: 91073
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 1: Návrh systému PZTS - Komentář k ČSN CLC/TS 50131-7:2011
Třídicí znak: 334591Vydána: 01.08.2012    Cena: 205 Kč
  
TNI 33 4592
Kat. čís.: 94655
Poplachové systémy a EPS - Požadavky na přenos zpráv ze střežených objektů pomocí internet protokolu
Třídicí znak: 334592Vydána: 01.03.2014    Cena: 391 Kč
  
TNI 34 1390
Kat. čís.: 82433
Zrušená
Ochrana před bleskem - Komentář k souboru norem ČSN EN 62305-1 až 4
Třídicí znak: 341390Vydána: 01.12.2008Dat. zrušení: 01.09.2015   Cena: 851 Kč
  
První strana Předchozí strana  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  Další strana >>