Technické normalizační informace


Vyhovuje 419 produktů
Aktuální strana 5 z 21

Předchozí strana Další strana >>

TNI ISO/TR 17427-8
Kat. čís.: 505083
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS- Část 8: Aspekty odpovědnosti
Intelligent transport systems - Cooperative ITS - Part 8: Liability aspects
Třídicí znak: 018482Vydána: 01.06.2018    Cena: 434,5 Kč
  
TNI ISO/TR 17427-9
Kat. čís.: 505082
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 9: Aspekty prokazování shody a vymáhání
Intelligent transport systems - Cooperative ITS - Part 9: Compliance and enforcement aspects
Třídicí znak: 018482Vydána: 01.06.2018    Cena: 393,8 Kč
  
TNI CEN ISO/TR 17424
Kat. čís.: 99023
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní systémy - Současná definice koncepcí lokální dynamické mapy
Intelligent transport systems - Cooperative systems - State of the art of Local Dynamic Maps concepts
Třídicí znak: 018485Vydána: 01.01.2016    Cena: 535,7 Kč
  
TNI CEN ISO/TR 21186-2
Kat. čís.: 513387
Kooperativní inteligentní dopravní systémy (C-ITS) - Návod pro používání norem - Část 2: Hybridní komunikace
Cooperative intelligent transport systems (C-ITS) - Guidelines on the usage of standards - Part 2: Hybrid communications
Třídicí znak: 018505Vydána: 01.10.2021    Cena: 658,9 Kč
  
TNI CEN ISO/TR 21186-3
Kat. čís.: 513384
Kooperativní inteligentní dopravní systémy (C-ITS) - Návod pro používání norem - Část 3: Zabezpečení
Cooperative intelligent transport systems (C-ITS) - Guidelines on the usage of standards - Part 3: Security
Třídicí znak: 018505Vydána: 01.10.2021    Cena: 1261,7 Kč
  
TNI ISO/TR 4445
Kat. čís.: 517128
Inteligentní dopravní systémy - Integrace mobility - Model rolí při zavádění služeb ITS v chytrých městech
Intelligent transport systems - Mobility integration - Role model of ITS service application in smart cities
Třídicí znak: 018509Vydána: 01.05.2023    Cena: 535,7 Kč
  
TNI ISO/TR 12770
Kat. čís.: 519335
Inteligentní dopravní systémy - Integrace mobility - Role agregátora ITS dat a model funkcí
Intelligent transport systems - Mobility integration - ITS data aggregation role and functional model
Třídicí znak: 018513Vydána: 01.05.2024    Cena: 269,5 Kč
  
TNI ISO/TR 24317
Kat. čís.: 519219
Inteligentní dopravní systémy - Integrace mobility - Potřeby integrace mobility pro zranitelné účastníky silničního provozu a lehké dopravní prostředky
Intelligent transport systems - Mobility integration - Mobility integration needs for vulnerable users and light modes of transport
Třídicí znak: 018514Vydána: 01.05.2024    Cena: 434,5 Kč
  
TNI 02 2930
Kat. čís.: 71538
Pojistné kroužky pro hřídele - Rozměry drážek
Třídicí znak: 022930Vydána: 01.12.2004  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
TNI 02 2931
Kat. čís.: 71539
Pojistné kroužky pro díry - Rozměry drážek
Třídicí znak: 022931Vydána: 01.12.2004  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
TNI CEN ISO/TR 20172
Kat. čís.: 85749
Svařování - Zařazení materiálů do skupin - Evropské materiály
Welding - Grouping systems for materials - European materials
Třídicí znak: 050240Vydána: 01.04.2010    Cena: 535,7 Kč
  
TNI CEN ISO/TR 20172
Kat. čís.: 81541
Zrušená
Svařování - Zařazení materiálů do skupin - Evropské materiály
Welding - Grouping systems for materials - European materials
Třídicí znak: 050240Vydána: 01.08.2008Dat. zrušení: 01.04.2010   Cena: 434,5 Kč
  
TNI CEN ISO/TR 15608
Kat. čís.: 80529
Svařování - Směrnice pro zařazování kovových materiálů do skupin
Welding - Guidelines for a metallic materials grouping system
Třídicí znak: 050323Vydána: 01.02.2008    Cena: 214,5 Kč
  
TNI CEN/TR 16862
Kat. čís.: 519016
Nová
Technolog svařování plastů - Úkoly, odpovědnosti, znalosti, dovednosti a kompetence
Plastics welding supervisor - Tasks, responsibilities, knowledge, skills and competence
Třídicí znak: 050725Vydána: 01.07.2024    Cena: 269,5 Kč
  
TNI CEN/TR 16862
Kat. čís.: 510269
Zrušená
Technolog svařování plastů - Úkoly, odpovědnosti, znalosti, dovednosti a kompetence
Plastics welding supervisor - Task, responsibilities, knowledge, skills and competence
Třídicí znak: 050725Vydána: 01.07.2020Dat. zrušení: 01.07.2024   Cena: 269,5 Kč
  
TNI CEN/TR 15481
Kat. čís.: 80710
Svařování betonářské oceli - Vhodnost ke stehovému svařování - Zkušební metody a požadavky na provádění zkoušek
Welding of reinforcing steel - Tack weldability - Test methods and performance requirements
Třídicí znak: 051318Vydána: 01.03.2008    Cena: 214,5 Kč
  
TNI CEN/TR 1749
Kat. čís.: 94423
Zrušená
Evropský systém třídění spotřebičů plynných paliv podle způsobu odvádění spalin (provedení spotřebičů)
European scheme for the classification of gas appliances according to the method of evacuation of the combustion products (types)
Třídicí znak: 061002Vydána: 01.12.2013Dat. zrušení: 01.10.2020   Cena: 434,5 Kč
  
TNI CEN/TR 14788
Kat. čís.: 95442
Větrání budov - Navrhování a dimenzování systémů pro větrání obytných budov
Ventilation for buildings - Design and dimensioning of residential ventilation systems
Třídicí znak: 127012Vydána: 01.06.2014    Cena: 701,8 Kč
  
TNI 12 7095
Kat. čís.: 510467
Vzduchotechnická zařízení - Koncept větrání
Třídicí znak: 127095Vydána: 01.07.2020    Cena: 658,9 Kč
  
TNI CEN/TR 1591-5
Kat. čís.: 94596
Příruby a přírubové spoje - Pravidla pro navrhování těsněných přírubových kruhových spojů - Část 5: Výpočtová metoda pro průběžné těsněné spoje
Flanges and their joints - Design rules for gasketed circular flange connections - Part 5: Calculation method for full face gasketed joints
Třídicí znak: 131551Vydána: 01.03.2017    Cena: 393,8 Kč
  
První strana Předchozí strana  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ...  Další strana >>