Technické normalizační informace


Vyhovuje 319 produktů
Aktuální strana 5 z 16

Předchozí strana Další strana >>

TNI CEN/TR 15481
Kat. čís.: 80710
Svařování betonářské oceli - Vhodnost ke stehovému svařování - Zkušební metody a požadavky na provádění zkoušek
Welding of reinforcing steel - Tack weldability - Test methods and performance requirements
Třídicí znak: 051318Vydána: 01.03.2008    Cena: 171 Kč
  
TNI CEN/TR 1749
Kat. čís.: 94423
Evropský systém třídění spotřebičů plynných paliv podle způsobu odvádění spalin (provedení spotřebičů)
European scheme for the classification of gas appliances according to the method of evacuation of the combustion products (types)
Třídicí znak: 061002Vydána: 01.12.2013    Cena: 323 Kč
  
TNI CEN/TR 14788
Kat. čís.: 95442
Větrání budov - Navrhování a dimenzování systémů pro větrání obytných budov
Ventilation for buildings - Design and dimensioning of residential ventilation systems
Třídicí znak: 127012Vydána: 01.06.2014    Cena: 502 Kč
  
TNI CEN/TR 1591-5
Kat. čís.: 94596
Příruby a přírubové spoje - Pravidla pro navrhování těsněných přírubových kruhových spojů - Část 5: Výpočtová metoda pro průběžné těsněné spoje
Flanges and their joints - Design rules for gasketed circular flange connections - Part 5: Calculation method for full face gasketed joints
Třídicí znak: 131551Vydána: 01.03.2017    Cena: 302 Kč
  
TNI CEN/TR 15545
Kat. čís.: 79824
Pokyny k používání EN 545
Třídicí znak: 132071Vydána: 01.02.2008    Cena: 171 Kč
  
TNI CEN/CLC/ETSI/TR 50572
Kat. čís.: 94798
Funkční referenční architektura pro komunikace v inteligentních měřicích systémech
Functional reference architecture for communications in smart metering systems
Třídicí znak: 250020Vydána: 01.11.2014    Cena: 479 Kč
  
TNI CEN/TR 16061
Kat. čís.: 96305
Plynoměry - Inteligentní plynoměry
Gas meters - Smart Gas Meters
Třídicí znak: 257823Vydána: 01.11.2014    Cena: 323 Kč
  
TNI CEN/TR 16469
Kat. čís.: 94070
Hydrometrie - Měření intenzity deště (kapalných srážek): požadavky, kalibrační metody a měření v terénu
Hydrometry - Measurement of the rainfall intensity (liquid precipitation): requirements, calibration methods and field measurements
Třídicí znak: 259371Vydána: 01.11.2013    Cena: 302 Kč
  
TNI CEN/TR 115-3
Kat. čís.: 86230
Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 3: Vztah mezi EN 115:1995 a jejími dodatky a EN 115-1:2008
Safety of escalators and moving walks - Part 3: Correlation between EN 115:1995 and its amendments and EN 115-1:2008
Třídicí znak: 274000Vydána: 01.06.2010    Cena: 302 Kč
  
TNI CEN/TR 81-10
Kat. čís.: 85613
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Základní pravidla a interpretace - Část 10: Systém soustavy norem EN 81
Safety rules for the construction and installation of lifts - Basics and interpretations - Part 10: System of the EN 81 series of standards
Třídicí znak: 274001Vydána: 01.04.2010    Cena: 205 Kč
  
TNI CEN/TR 81-12
Kat. čís.: 98229
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Základní teze a interpretace - Část 12: Používání EN 81-20 a EN 81-50 na specifických trzích
Safety rules for the construction and installation of lifts - Basics and interpretations - Part 12: Use of EN 81-20 and EN 81-50 in specific markets
Třídicí znak: 274003Vydána: 01.09.2015    Cena: 302 Kč
  
TNI 27 4012
Kat. čís.: 88595
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů - Nové výtahy instalované v šachtách výtahů s nedostatečnými bezpečnostními rozměry krajních poloh
Třídicí znak: 274012Vydána: 01.07.2011    Cena: 115 Kč
  
TNI ISO/TR 16352
Kat. čís.: 82118
Silniční vozidla - Ergonomická hlediska sledování informací poskytovaných inteligentními dopravními systémy ve vozidle - Varovné systémy
Road vehicles - Ergonomic aspects of in-vehicle presentation for transport information and control systems - Warning systems
Třídicí znak: 300617Vydána: 01.10.2008    Cena: 851 Kč
  
TNI ISO/PAS 17684
Kat. čís.: 88698
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Navigační vozidlové systémy - Převaděč zpráv ITS na definice formátu ASN.1
Transport information and control systems - In-vehicule navigation systems - ITS message set translator to ASN.1 format definitions
Třídicí znak: 300641Vydána: 01.08.2011    Cena: 391 Kč
  
TNI ISO/TR 17384
Kat. čís.: 88697
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Interaktivní centrálně řízené navádění po trase - Sada zpráv pro bezdrátové rozhraní, obsah a formát
Intelligent transport systems - Interactive centrally determined route guidance (CDRG) - Air interface message set, contents and format
Třídicí znak: 300643Vydána: 01.08.2011    Cena: 323 Kč
  
TNI ISO/TR 20545
Kat. čís.: 504424
Inteligentní dopravní systémy - Varovné a kontrolní systémy ve vozidle a na pozemní komunikaci - Zpráva o normalizaci automatizovaných řídicích systémů vozidel (RoVAS)/Asistenční systémy bez kontroly řidičem
Intelligent transport systems - Vehicle/roadway warning and control systems - Report on standardisation for vehicle automated driving systems (RoVAS)/Beyond driver assistance systems
Třídicí znak: 300648Vydána: 01.03.2018    Cena: 302 Kč
  
TNI 32 0000
Kat. čís.: 92193
Terminologie plavidel a plavby
Třídicí znak: 320000Vydána: 01.04.2019    Cena: 1710 Kč
  
TNI 33 1345
Kat. čís.: 67441
Zrušená
Zřizování a provoz zkušebních elektrických zařízení - Komentář k ČSN EN 50191:2001
Třídicí znak: 331345Vydána: 01.07.2003Dat. zrušení: 28.01.2014 Náhled normy Cena: 205 Kč
  
TNI 33 2000-7-711
Kat. čís.: 72375
Elektrická instalace budov - Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Výstavy, přehlídky a stánky - Komentář k ČSN 33 2000-7-711
Třídicí znak: 332000Vydána: 01.10.2005  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
TNI 33 2000-6-61
Kat. čís.: 72502
Zrušená
Elektrické instalace budov - Část 6-61: Revize - Výchozí revize - Komentář k ČSN 33 2000-6-61 ed. 2
Třídicí znak: 332000Vydána: 01.10.2005Dat. zrušení: 01.12.2008 Náhled normy Cena: 391 Kč
  
První strana Předchozí strana  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ...  Další strana >>