Technické normalizační informace


Vyhovuje 311 produktů
Aktuální strana 5 z 16

Předchozí strana Další strana >>

TNI CEN/TR 1591-5
Kat. čís.: 94596
Příruby a přírubové spoje - Pravidla pro navrhování těsněných přírubových kruhových spojů - Část 5: Výpočtová metoda pro průběžné těsněné spoje
Flanges and their joints - Design rules for gasketed circular flange connections - Part 5: Calculation method for full face gasketed joints
Třídicí znak: 131551Vydána: 01.03.2017    Cena: 302 Kč
  
TNI CEN/TR 15545
Kat. čís.: 79824
Pokyny k používání EN 545
Třídicí znak: 132071Vydána: 01.02.2008    Cena: 171 Kč
  
TNI CEN/CLC/ETSI/TR 50572
Kat. čís.: 94798
Funkční referenční architektura pro komunikace v inteligentních měřicích systémech
Functional reference architecture for communications in smart metering systems
Třídicí znak: 250020Vydána: 01.11.2014    Cena: 479 Kč
  
TNI CEN/TR 16061
Kat. čís.: 96305
Plynoměry - Inteligentní plynoměry
Gas meters - Smart Gas Meters
Třídicí znak: 257823Vydána: 01.11.2014    Cena: 323 Kč
  
TNI CEN/TR 16469
Kat. čís.: 94070
Hydrometrie - Měření intenzity deště (kapalných srážek): požadavky, kalibrační metody a měření v terénu
Hydrometry - Measurement of the rainfall intensity (liquid precipitation): requirements, calibration methods and field measurements
Třídicí znak: 259371Vydána: 01.11.2013    Cena: 302 Kč
  
TNI CEN/TR 115-3
Kat. čís.: 86230
Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 3: Vztah mezi EN 115:1995 a jejími dodatky a EN 115-1:2008
Safety of escalators and moving walks - Part 3: Correlation between EN 115:1995 and its amendments and EN 115-1:2008
Třídicí znak: 274000Vydána: 01.06.2010    Cena: 302 Kč
  
TNI CEN/TR 81-10
Kat. čís.: 85613
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Základní pravidla a interpretace - Část 10: Systém soustavy norem EN 81
Safety rules for the construction and installation of lifts - Basics and interpretations - Part 10: System of the EN 81 series of standards
Třídicí znak: 274001Vydána: 01.04.2010    Cena: 205 Kč
  
TNI CEN/TR 81-12
Kat. čís.: 98229
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Základní teze a interpretace - Část 12: Používání EN 81-20 a EN 81-50 na specifických trzích
Safety rules for the construction and installation of lifts - Basics and interpretations - Part 12: Use of EN 81-20 and EN 81-50 in specific markets
Třídicí znak: 274003Vydána: 01.09.2015    Cena: 302 Kč
  
TNI 27 4012
Kat. čís.: 88595
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů - Nové výtahy instalované v šachtách výtahů s nedostatečnými bezpečnostními rozměry krajních poloh
Třídicí znak: 274012Vydána: 01.07.2011    Cena: 115 Kč
  
TNI ISO/TR 16352
Kat. čís.: 82118
Silniční vozidla - Ergonomická hlediska sledování informací poskytovaných inteligentními dopravními systémy ve vozidle - Varovné systémy
Road vehicles - Ergonomic aspects of in-vehicle presentation for transport information and control systems - Warning systems
Třídicí znak: 300617Vydána: 01.10.2008    Cena: 851 Kč
  
TNI ISO/PAS 17684
Kat. čís.: 88698
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Navigační vozidlové systémy - Převaděč zpráv ITS na definice formátu ASN.1
Transport information and control systems - In-vehicule navigation systems - ITS message set translator to ASN.1 format definitions
Třídicí znak: 300641Vydána: 01.08.2011    Cena: 391 Kč
  
TNI ISO/TR 17384
Kat. čís.: 88697
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Interaktivní centrálně řízené navádění po trase - Sada zpráv pro bezdrátové rozhraní, obsah a formát
Intelligent transport systems - Interactive centrally determined route guidance (CDRG) - Air interface message set, contents and format
Třídicí znak: 300643Vydána: 01.08.2011    Cena: 323 Kč
  
TNI ISO/TR 20545
Kat. čís.: 504424
Inteligentní dopravní systémy - Varovné a kontrolní systémy ve vozidle a na pozemní komunikaci - Zpráva o normalizaci automatizovaných řídicích systémů vozidel (RoVAS)/Asistenční systémy bez kontroly řidičem
Intelligent transport systems - Vehicle/roadway warning and control systems - Report on standardisation for vehicle automated driving systems (RoVAS)/Beyond driver assistance systems
Třídicí znak: 300648Vydána: 01.03.2018    Cena: 302 Kč
  
TNI 32 0000
Kat. čís.: 92193
Terminologie plavidel a plavby
Třídicí znak: 320000Vydána: 01.04.2019    Cena: 1710 Kč
  
TNI 33 1345
Kat. čís.: 67441
Zrušená
Zřizování a provoz zkušebních elektrických zařízení - Komentář k ČSN EN 50191:2001
Třídicí znak: 331345Vydána: 01.07.2003Dat. zrušení: 28.01.2014 Náhled normy Cena: 205 Kč
  
TNI 33 2000-7-711
Kat. čís.: 72375
Elektrická instalace budov - Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Výstavy, přehlídky a stánky - Komentář k ČSN 33 2000-7-711
Třídicí znak: 332000Vydána: 01.10.2005  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
TNI 33 2000-6-61
Kat. čís.: 72502
Zrušená
Elektrické instalace budov - Část 6-61: Revize - Výchozí revize - Komentář k ČSN 33 2000-6-61 ed. 2
Třídicí znak: 332000Vydána: 01.10.2005Dat. zrušení: 01.12.2008 Náhled normy Cena: 391 Kč
  
TNI 33 2000-6
Kat. čís.: 81714
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize - Komentář k ČSN 33 2000-6
Třídicí znak: 332000Vydána: 01.12.2008Dat. zrušení: 01.10.2019   Cena: 391 Kč
  
TNI 33 2000-4-41
Kat. čís.: 81715
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Komentář k ČSN 33 2000-4-41 ed. 2
Třídicí znak: 332000Vydána: 01.12.2008    Cena: 479 Kč
  
TNI 33 2000-5-54
Kat. čís.: 81716
Zrušená
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování - Komentář k ČSN 33 2000-5-54 ed. 2
Třídicí znak: 332000Vydána: 01.12.2008Dat. zrušení: 01.09.2015   Cena: 323 Kč
  
První strana Předchozí strana  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ...  Další strana >>