Technické normalizační informace


Vyhovuje 298 produktů
Aktuální strana 7 z 15

Předchozí strana Další strana >>

TNI 34 3100
Kat. čís.: 73960
Zrušená
Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Komentář k ČSN EN 50110-1 ed. 2:2005
Třídicí znak: 343100Vydána: 01.10.2005Dat. zrušení: 01.03.2016 Náhled normy Cena: 479 Kč
  
TNI IEC/TR 1597
Kat. čís.: 94666
Venkovní elektrické vodiče - Výpočetní metody pro holé lanové vodiče
Overhead electrical conductors - Calculation methods for stranded bare conductors
Třídicí znak: 347512Vydána: 01.08.2014    Cena: 391 Kč
  
TNI CLC/TR 50462
Kat. čís.: 85183
Návod na stanovení nejistot při měření ztrát u výkonvých transformátorů a tlumivek
Rules for the determination of uncertainties in the measurement of the losses on power transformers and reactors
Třídicí znak: 351102Vydána: 01.04.2010    Cena: 391 Kč
  
TNI CLC/TR 50579
Kat. čís.: 95311
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Stupně závažnosti, požadavky na odolnost a zkušební metody pro rušení šířené vedením v kmitočtovém rozsahu 2 kHz až 150 kHz
Electricity metering equipment (a.c.) - Severity levels, immunity requirements and test methods for conducted disturbances in the frequency range 2 kHz - 150 kHz
Třídicí znak: 356138Vydána: 01.08.2014    Cena: 205 Kč
  
TNI 36 0450
Kat. čís.: 71272
Rušivé oslnění při osvětlení vnitřních prostorů
Discomfort glare in interior lighting
Třídicí znak: 360450Vydána: 01.10.2004  Náhled normy Cena: 323 Kč
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 78381)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.05.2007  
  
TNI 36 0451
Kat. čís.: 75998
Údržba vnitřních osvětlovacích soustav
Třídicí znak: 360451Vydána: 01.07.2006  Náhled normy Cena: 323 Kč
  
TNI CEN/TR 16791
Kat. čís.: 503733
Hodnocení nevizuálních účinků záření přijatého zrakem člověka
Quantifying irradiance for eye-mediated non-image-forming effects of light in humans
Třídicí znak: 360460Vydána: 01.01.2018    Cena: 302 Kč
  
TNI IEC/TR 62635
Kat. čís.: 93442
Pokyn k informacím, které poskytují výrobci a zpracovatelská zařízení k ukončení životnosti elektrických a elektronických zařízení a k výpočtu jejich recyklovatelnosti
Guidelines for end-of-life information provided by manufacturers and recyclers and for recyclability rate calculation of electrical and electronic equipment
Třídicí znak: 360801Vydána: 01.09.2013    Cena: 302 Kč
  
TNI ISO/IEC TR 29149
Kat. čís.: 95904
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Nejlepší postupy pro poskytování a využívání služeb vyznačení času
Information technology - Security techniques - Best practices for the provision and use of time-stamping services
Třídicí znak: 369702Vydána: 01.10.2014    Cena: 302 Kč
  
TNI ISO/IEC TR 27023
Kat. čís.: 502690
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Mapování revidovaných vydání ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002
Information Technology - Security techniques - Mapping the revised editions of ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27002
Třídicí znak: 369792Vydána: 01.08.2017    Cena: 302 Kč
  
TNI 37 0606
Kat. čís.: 78578
Mechanické spojování hliníkových vodičů a hliníkových vodičů s měděnými vodiči
Třídicí znak: 370606Vydána: 01.10.2007    Cena: 851 Kč
  
TNI CEN/TR 16829
Kat. čís.: 502304
Zrušená
Prevence požáru a výbuchu a ochrana pro korečkové elevátory
Fire and explosion prevention and protection for bucket elevators
Třídicí znak: 378394Vydána: 01.04.2017Dat. zrušení: 01.07.2018   Cena: 502 Kč
  
TNI CEN/TR 16829
Kat. čís.: 505200
Ochrana a prevence proti požáru a výbuchu pro korečkové elevátory
Fire and explosion prevention and protection for bucket elevators
Třídicí znak: 378394Vydána: 01.06.2018    Cena: 479 Kč
  
TNI CEN/TR 16793
Kat. čís.: 500113
Zrušená
Aplikační příručka pro použití protiexplozivních pojistek
Guide for the selection, application and use of flame arresters
Třídicí znak: 389672Vydána: 01.06.2016Dat. zrušení: 01.08.2018   Cena: 323 Kč
  
TNI CEN/TR 16793
Kat. čís.: 505250
Návod pro výběr, aplikaci a použití protiexplozivních pojistek
Guide for the selection, application and use of flame arresters
Třídicí znak: 389672Vydána: 01.07.2018    Cena: 323 Kč
  
TNI 42 0462
Kat. čís.: 99908
Ocel - Mikrografické stanovení velikosti zrn menších než 0,001 mm pro masivní kovové materiály
Třídicí znak: 420462Vydána: 01.05.2016    Cena bude stanovena
  
TNI CEN/TR 10347
Kat. čís.: 79271
Pokyny pro tváření konstrukčních ocelí
Guidance for forming of structural steels in processing
Třídicí znak: 420904Vydána: 01.09.2007    Cena: 171 Kč
  
TNI CEN/TR 17063
Kat. čís.: 503322
Potraviny rostlinného původu - Multimetoda pro stanovení reziduí pesticidů s použitím analýzy plynovou nebo kapalinovou chromatografií po extrakci acetonitrilem/separaci a přečištění pomocí disperzní SPE - Validační parametry QuEChERS metody
Foods of plant origin - Multimethod for the determination of pesticide residues using GC- or LC-based analysis following acetonitrile extraction/partitioning and cleanup by dispersive SPE - Validation data of the modular QuEChERS method
Třídicí znak: 560003Vydána: 01.09.2017    Cena bude stanovena
  
TNI ISO/TR 21275
Kat. čís.: 504820
Pryž - Komplexní přehled o složení a povaze výparů vznikajících při zpracování v gumárenském průmyslu
Rubber - Comprehensive review of the composition and nature of process fumes in the rubber industry
Třídicí znak: 620010Vydána: 01.04.2018    Cena bude stanovena
  
TNI ISO/TR 4191
Kat. čís.: 97658
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) a orientovaný PVC-U (PVC-O) - Návod pro instalaci
Plastics piping systems for water supply - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) and oriented PVC-U (PVC-O) - Guidance for installation
Třídicí znak: 643188Vydána: 01.07.2015    Cena: 391 Kč
  
První strana Předchozí strana  7 8 9 10 11 12 13 14 15  Další strana >>