Technické normalizační informace


Vyhovuje 321 produktů
Aktuální strana 8 z 17

Předchozí strana Další strana >>

TNI CEN/TR 16829
Kat. čís.: 505200
Zrušená
Ochrana a prevence proti požáru a výbuchu pro korečkové elevátory
Fire and explosion prevention and protection for bucket elevators
Třídicí znak: 378394Vydána: 01.06.2018Dat. zrušení: 01.01.2020   Cena: 479 Kč
  
TNI CEN/TR 16829+AC
Kat. čís.: 509394
Nová
Ochrana a prevence proti požáru a výbuchu pro korečkové elevátory
Fire and explosion prevention and protection for bucket elevators
Třídicí znak: 378394Vydána: 01.01.2020    Cena: 479 Kč
  
TNI CEN/TR 16793
Kat. čís.: 505250
Návod pro výběr, aplikaci a použití protiexplozivních pojistek
Guide for the selection, application and use of flame arresters
Třídicí znak: 389672Vydána: 01.07.2018    Cena: 323 Kč
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 507014)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.03.2019  
  
TNI CEN/TR 16793
Kat. čís.: 500113
Zrušená
Aplikační příručka pro použití protiexplozivních pojistek
Guide for the selection, application and use of flame arresters
Třídicí znak: 389672Vydána: 01.06.2016Dat. zrušení: 01.08.2018   Cena: 323 Kč
  
TNI 42 0462
Kat. čís.: 99908
Ocel - Mikrografické stanovení velikosti zrn menších než 0,001 mm pro masivní kovové materiály
Třídicí znak: 420462Vydána: 01.05.2016    Cena bude stanovena
  
TNI CEN/TR 10347
Kat. čís.: 79271
Pokyny pro tváření konstrukčních ocelí
Guidance for forming of structural steels in processing
Třídicí znak: 420904Vydána: 01.09.2007    Cena: 171 Kč
  
TNI CEN/TR 17063
Kat. čís.: 503322
Potraviny rostlinného původu - Multimetoda pro stanovení reziduí pesticidů s použitím analýzy plynovou nebo kapalinovou chromatografií po extrakci acetonitrilem/separaci a přečištění pomocí disperzní SPE - Validační parametry QuEChERS metody
Foods of plant origin - Multimethod for the determination of pesticide residues using GC- or LC-based analysis following acetonitrile extraction/partitioning and cleanup by dispersive SPE - Validation data of the modular QuEChERS method
Třídicí znak: 560003Vydána: 01.09.2017    Cena bude stanovena
  
TNI ISO/TR 21275
Kat. čís.: 504820
Pryž - Komplexní přehled o složení a povaze výparů vznikajících při zpracování v gumárenském průmyslu
Rubber - Comprehensive review of the composition and nature of process fumes in the rubber industry
Třídicí znak: 620010Vydána: 01.04.2018    Cena bude stanovena
  
TNI ISO/TR 4191
Kat. čís.: 97658
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) a orientovaný PVC-U (PVC-O) - Návod pro instalaci
Plastics piping systems for water supply - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) and oriented PVC-U (PVC-O) - Guidance for installation
Třídicí znak: 643188Vydána: 01.07.2015    Cena: 391 Kč
  
TNI CEN/TR 13801
Kat. čís.: 96706
Plastové potrubní systémy pro kanalizaci (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Termoplasty - Doporučení pro instalace
Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Thermoplastics - Recommended practice for installation
Třídicí znak: 643197Vydána: 01.02.2015    Cena: 391 Kč
  
TNI CEN/TR 12108
Kat. čís.: 93186
Plastové potrubní systémy - Návod pro instalaci tlakových potrubních systémů pro horkou a studenou vodu, určenou pro lidskou spotřebu, uvnitř budov
Plastics piping systems - Guidance for the installation inside buildings of pressure piping systems for hot and cold water intended for human consumption
Třídicí znak: 643198Vydána: 01.07.2013    Cena: 302 Kč
  
TNI CEN/TR 1046
Kat. čís.: 95848
Rozvodné a ochranné potrubní systémy z termoplastů - Systémy pro venkovní rozvody vody a kanalizace - Pokyny pro uložení do země
Thermoplastics piping and ducting systems - Systems outside building structures for the conveyance of water or sewage - Practices for underground installation
Třídicí znak: 643199Vydána: 01.08.2014    Cena: 391 Kč
  
TNI ISO/TR 10465-3
Kat. čís.: 97545
Pokládání trubek z pružných sklem vyztužených reaktoplastů (GRP) do země - Část 3: Parametry pokládání a aplikační limity
Underground installation of flexible glass-reinforced pipes based on unsaturated polyester resin (GRP-UP) - Part 3: Installation parameters and application limits
Třídicí znak: 646476Vydána: 01.06.2015    Cena: 588 Kč
  
TNI ISO/TR 10358
Kat. čís.: 97546
Plastové trubky a tvarovky - Klasifikační tabulka kombinované chemické odolnosti
Plastics pipes and fittings - Combined chemical-resistance classification table
Třídicí znak: 646478Vydána: 01.06.2015    Cena: 479 Kč
  
TNI CEN/TR 16885
Kat. čís.: 99906
Kapalné ropné výrobky - Vývoj zkušební metody pro měření oxidační stability motorové nafty a směsí s FAME stanovením čísla kyselosti po stárnutí
Liquid petroleum products - Investigation on test method for measurement of the oxidation stability of diesel and diesel/FAME blends by Acid Number after ageing
Třídicí znak: 656004Vydána: 01.05.2016    Cena: 323 Kč
  
TNI CEN/TR 15138
Kat. čís.: 79499
Ropné výrobky a kapaliny - Pokyny ke zkoušení bodu vzplanutí
Petroleum products and other liquids - Guide to flash point testing
Třídicí znak: 656014Vydána: 01.09.2007    Cena: 205 Kč
  
TNI CEN/TR 17225
Kat. čís.: 507783
Paliva a biopaliva - Zhodnocení metod na stanovení oxidační stability destilátových paliv a jejich směsí s methylestery mastných kyselin (FAME)
Fuels and biofuels - Assessment on oxidation stability determination methods for distillate fuels and blends thereof with fatty acid methyl esters (FAME)
Třídicí znak: 656019Vydána: 01.07.2019    Cena: 323 Kč
  
TNI CEN/TR 16569
Kat. čís.: 95204
Motorová paliva - Hodnocení vlivu benzinu E10 na emise a výkon vozidla
Automotive fuels - Assessing the effects of E10 petrol on vehicle emissions and performance
Třídicí znak: 656568Vydána: 01.05.2014    Cena: 302 Kč
  
TNI CEN/TR 16514
Kat. čís.: 95206
Motorová paliva - Bezolovnatý benzin obsahující více než 3,7 % (m/m) kyslíku - Plánovaný vývoj, zkušební metody a požadavky pro E10+ benzin
Automotive fuels - Unleaded petrol containing more than 3,7 % (m/m) oxygen - Roadmap, test methods, and requirements for E10+ petrol
Třídicí znak: 656569Vydána: 01.05.2014    Cena: 502 Kč
  
TNI CEN/TR 16884
Kat. čís.: 500737
Motorová paliva - Motorová nafta - Zkoušení operability za nízkých teplot a porovnání s výkonností paliva
Automotive fuels - Diesel fuel - Cold operability testing and fuel performance correlation
Třídicí znak: 656576Vydána: 01.09.2016    Cena: 715 Kč
  
První strana Předchozí strana  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  Další strana >>